Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jivot bulgaria

6,682 views

Published on

Published in: Education

Jivot bulgaria

 1. 1. Труд и начин на живот на българитеЧовекът и обществото Изготвил:Росица Милева 3 КЛАСИздателство “Булвест НУ “Илия Р. Блъсков”, Град
 2. 2. Българските владетели и техните семействаЗадача: Опишете облеклото на българскитевладетели и техните семейства.
 3. 3. Въпрос: Кои са символите на царската власт? Пръстен-печат на цар Калоян корона Жезъл трон /скиптър/Царски златни украшения
 4. 4. Само владетелят и членовете на семейството му имали правода носят дрехи с червен цвят. Те били украсени със злато искъпоценни камъни.Болярите също носели богато украсени дрехи, но в другицветове.
 5. 5. Търново – царският дворец. Той имал своя крепостна стена, църква, спални, тронна зала, водохранилище, складове.Възстановка на болярско жилище прималката порта на Царевец. Прозорцитенямали стъкла, вратите се заключвалис катинари. Помещенията сеосветявали с метални и керамичнисветилници, свещници, факли.Мебелите били масивни, с дърворезба. Търговската улица в Търново
 6. 6. Труд и живот на обикновените хораБедните хора живеели в жилища,вкопани в земята и покрити съсслама. Те се състояли от една стая,в която най-важно било огнището. Основна храна бил хлябът.Бедните плащали данъци на царя и болярите.
 7. 7. На пазар в неделя: еднипредлагат стоката си запродан, други купуват, третипросто разглеждат...Занаятчиите изработвалиоръдия на труда, съдовеза хранене, украшения,оръжия.
 8. 8. Мъжете се обличали в дрехи от овчи кожи. Носели панталони исе препасвали с колани. Жените носели дълги дрехи, украсени сшевици.
 9. 9. Въпрос: Какво място заемала религията в живота нахората в стари времена? В онова далечно време хората били много религиозни. Те вярвали, че Бог ще ги възнагради за добрите им дела, а ще ги накаже за лошите. Църквата била център на обществото. Там се женели, кръщавали децата си, оплаквали умрелите. Всички празници в календара били християнски, свързани с живота на Христос, Богородица и светците. Боянската църква „Св. св. Никола и Пантелеймон“  е средновековна българска църква - един от културните символи на България.
 10. 10. Животът в манастирите Рилски манастирГложенски манастирМанастирите станали центрове на духовен живот. Към тях сеоткривали училища. Тук работели преписвачи, книжовници,иконописци. Съхранявали се много книги. Каменните стенислужели за укрепление.
 11. 11. Скалният манастир “Св. Троица” край Варна /”Аладжа манастир”/Монасите живеели в малкипомещения – килии. Ставалирано сутрин и дълго семолели. Сами се грижели запрехраната си. Хранели семного скромно – два пъти наден.
 12. 12. Оръжието и войскатаВойниците били въоръжени с копия, боздугани и мечове. Вбитките са предпазвали от вражески удари с ризници, шлемове,метални ръкавици.
 13. 13. Опознахме живота в българското царство

×