Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hrist bulgaria

5,116 views

Published on

 • Be the first to comment

Hrist bulgaria

 1. 1. БЪЛГАРИЯ –ХРИСТИЯНСКА ДЪРЖАВА Човекът и обществото 3 КЛАС Издателство “БулвестИзготвил:Росица Милева 2000” НУ “Илия Р. Блъсков” Град Шумен
 2. 2. Въпрос: Как хан Крум допринесъл заукрепването на българската държава?Отговор: Като създал закони, които били общи за всички. Като привлякъл в управлението на държавата славянски князе.
 3. 3. Въпреки, че общите закони сближили славяни и българи,те си оставали два различни народа. Разделяли гиразличните езици, които говорели и различните богове, вкоито вярвали. Въпрос: какво изобразяват двете илюстрации? Освен това, християнска Византия не признавала България за равна. Ромеите наричали българите ЕЗИЧНИЦИ и не считали за необходимо да спазват сключените с тях споразумения.
 4. 4. През 864 година България приела християнството. Владетелят, който извършил тази коренна промяна в държавата, бил хан Борис І. Цялото ханско семейство и близките му приели християнството от византийски духовници.Българскиятвладетел веченосел титлатаКНЯЗ и иметоБорис І Михаил.
 5. 5. След това започнало масово покръстване на народа и изгражданетона черкви. Общата религия още повече сближила славяни и българи. Голямата базилика в ПлискаВъпрос: На какъвезикпроповядваливизантийскитедуховници?Разбираем ли билтой за българите?
 6. 6. „...покръсти се от Бога владетелят на Надпис,българите Борис, преименуван Михаил, с свидетелстващдадения му от Бога народ в годината покръстването на българите6374 (866)”.Целта на Борис І била чрез покръстването България да заеме своетодостойно място сред другите европейски народи, които също билихристиянски.Това станало с основаването на БЪЛГАРСКА ЦЪРКВАПРЕЗ 870 година.
 7. 7. Благодарение на писмеността,създадена от Кирил и Методийпрез 855 година, българитеможели да имат и проповед насвоя език, а не на гръцки.Глаголицата – азбука, създадена от Кирил и Методий Глаголически текстове от Х век
 8. 8. През 886 година княз Борис І посрещнал особено тържествено вПлиска учениците на Кирил и Методий– Климент, Наум и Ангеларий. Осигурил им всички условия за работа и почивка.
 9. 9. Вече станало възможно да се подготвят българи за свещеници,които да проповядват в църквите на разбираем славянски език. Кирилицата – на тази азбука, вероятноБорис І обичал често да посещава създадена от Климент Охридски, се пишеликнижовниците и дълго да беседва книгите в школата вс тях. Плиска.
 10. 10. Климент създал школа в Охрид, където сам обучавал учениците си. За 7 години той обучил 3500 ученици.След като извършил всички тезипромени, Борис І се оттеглилспокоен в манастир. Няколко годинипо-късно той предал властта на синаси Симеон.
 11. 11. Какви събития станали през 864 и 886 година? Защо те били особено важни за българите?Новата религия и славянскатаписменост променили животана славяните и българите. Тебили вече един народ в единнадържава. Така била създаденабългарската народност.

×