Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Badni vecher

Badni vecher

  1. 1. Бъдни вечер
  2. 2. През тази нощ, ти моя детскаКоледо, щеслезеш от кошаритепри нас, аниекрай елхитещесемолим, заслушани в дълбокия ти глас…
  3. 3. “Живели някогамъж и жена. Теси имали дведеца– Борко и Елка…”
  4. 4. И пак еКоледа… И пак е Рождество
  5. 5. Весела Коледа!

×