Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tríptic reunió d'aula

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tríptic reunió d'aula

  1. 1. Mestres dEURES:  Tutora: Roser Mascaró EF: Pere Mesquida Música: Eva Morlà  Anglès: Tere Vilafranca reforç: Clàudia Barberan  Suport: Tònia Pons i Jess Jordi Cada dia s’han d’endur a casa l’agenda, llibre de lectura i carpeta. A l’escola només hi ha de quedar l'estoig. Tant si han fet els deures com no, convé dur-los dins la carpeta per si els necessitam. Amb els deures es demana més esforç que mai per entregar-los a temps de manera que aconsegueixin consolidar l'hàbit i aconseguir el màxim d’autonomia. Si no han fet els deures, es donarà l’oportunitat de poder-los fer algun dia hora de pati. Volem fomentar      El respecte L’esforç per les feines ben fetes L’autonomia La capacitat d'escolta Els hàbits d'estudi QUÈ PODEM F ER A CASA PER AJUDARLIS AMB ELS DEURES?    EDMODO, EDUDIGITAL i Bloc   Com a eina de treball emprarem l’entorn virtual EDMODO, que és un entorn tancat en el qual només es pot accedir amb contrasenya i on la mestra té el control de tot el que es publica. Aquest curs, començarem amb el programa edudigital per millorar l’ortografia.  El Bloc ens servirá per anar explicant el que fem a l’aula, relat quincenal, fotos de sortides, festes, activitats puntuals...     Revisar amb ells diàriament l’agenda i la carpeta per si tenen deures. Col·laborar amb ells en les feines, només en cas que ens demanin ajuda. Vigilar que hagin preparat la motxilla la nit abans. Ajudar-los a organitzar el seu temps (estudi, activitats,esbarjo,...). Fer-los complir l´horari de feina diari, encara que no tenguin deures ( lectura, jocs de l’edmodo...) Vetllar perquè en els moments de feina no tenguin altres distraccions. Recordar no deixar les feines llargues per al darrer dia. Recordar-los la importància de la bona presentació en les feines. En cas de dur una nota a l´agenda, signau-la. Així sabré que l´heu vista. Assegurar-vos que s´enduu roba i sabates de recanvi el dia que té ed. física i la flauta el dia que tenen música. AUTOCORRECCIÓ: Com a activitats de formació pròpia, moltes vegades s'organitza la feina perquè siguin els mateixos alumnes els qui s'avaluïn les seues feines. LECTURA: És molt necessari prendre la lectura molt seriosament. Els alumnes poden dur cada dia el llibre que estan llegint, de casa a l'escola i al revés. Poden dur llibres de casa per compartir amb els companys. A classe es seguiran treballant altres situacions de lectura: lectura en veu alta , lectura de mestra,…
  2. 2. L’horari rECOR DAU:      Per poder tenir una reunió amb la tutora, aquest curs serà els dijous, de 8 a 9h. Per comunicar canvi de dades personals, anar a la secretaria Hi ha la possibilitat de fer-se socis de l'APIMA Per fer sortides dins Ciutadella, demanarem pares i mares acompanyants. Dur berenar cada dia: pa amb cosa i/o fruita. Poden dur també un botilet d'aigua. L’Edmodo https://www.edmodo.com/ El bloc de l’aula http://pintorsxerrairesibromistes.blogspot.com.es/  Desdoblaments, suports i tallers  Desdoblam el grup 1 hora a Educació Física i 45 minuts a anglès, mentre l’altre grup és a l’aula fent projecte de treball.  Tenim 4 hores de suport a l’aula  Els tallers són en anglès i es treballa

×