Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Evaluation models

4,731 views

Published on

 • Be the first to comment

Evaluation models

 1. 1. EVALUATION MODELS
 2. 2. PENGENALAN PELBAGAI MODEL TELAH DILAKSANAKAN UNTUK MENUNJUKKAN PELBAGAI PENILAIAN DAN PROSES YANG PERLU DILAKSANAKAN SEBAGAIMANA YANG DITUNJUKKAN DALAM MODEL BERKAITAN DENGAN “INSTRUCTION” DAN “CURRICULUM DEVELOPMENT”, “EVALUATION MODEL” BERBEZA DALAM KONTEKSNYA DI MANA PELAKSANANYA HARUS MEMILIH UNTUK MEMASUKKANNYA SEKALI DALAM MODEL MASYARAKAT yang MEMBUAT penilaian kurikulum , sama ada dari dalam atau luar sistem sekolah, mesti mempunyai tahap kepakaran yang tinggi berasaskan kurikulum dan penilaian
 3. 3.  mereka mesti SUDAH biasa dengan pendekatan untuk penilaian menunjukkan tahap kerumitan kurikulum dalam beberapa pendekatan sebagai contoh, stuffle-beam, membincangkan 22 pendekatan penilaian dalam buku “evaluation models” direka untuk menyedarkan pembaca kepada kerumitan kurikulum atau penilaian program untuk menggambarkan beberapa pilihan model penilaian kurikulum dan untuk mengarahkan perhatian anda kepada sumber-sumber lain maklumat dan model
 4. 4. LIMITED MODELS Untuk tujuan ini, pendekatan yang agak mudah kepada penilaian kurikulum yang kita akan label, mahu baik panjang, limited models Ia agak mudah difahami model yang menunjukkan skop dan penilaian kurikulum objektif kurikulum juga ditakrifkan sebagai “spesifik, boleh diukur dan penyata perancangan hasil yang perlu dicapai oleh pelajar sebagai satu kumpulan dalam sistem sekolah“
 5. 5. Penilaian Prinsip Pembinaan Kurikulum Dan Organisasi (Assesment of guiding principles of curriculumconstruction and organization )
 6. 6.  Prinsip-prinsip tertentu yang wujud dalam membina dan menyusun kurikulum. Dari satu segi prinsip-prinsip ini adalah ciri-ciri pembinaan kurikulum dan organisasi. Menambahkan taksiran objektif kurikulum, pekerja kurikulum perlu menilai sejauh mana mereka melaksanakan prinsip asas pembinaan kurikulum dan organisasi.
 7. 7.  Dalam bab terdapat 8 masalah parennial pembinaan kurikulum dan organisasi:1. Skop (scope)2. Kesesuaian (relevance)3. Keseimbangan (balance)4. Integrasi (integration)5. Urutan (sequence)6. Kesinambungan (continuity)7. Artikulasi (articulation)8. Dapat diganti (transferability)
 8. 8. An evaluation process cognizant of these problems would provides answers to such question as :- Adakah skop kurikulum mencukupi? Realistik?- Adakah kurikulum yang relevan?
 9. 9.  Adakah terdapat keseimbangan dalam kurikulum? Adakah kurikulum wajar integrasi? Adakah kurikulum betul urutannya? Adakah terdapat kesinambungan program? Adakah kurikulum berkait antara tahap? Adakah pembelajaran boleh dipindah milik?
 10. 10.  Untuk menjawab soalan-soalan seperti ini perancang kurikulum mesti memahami sifat prinsip. Prinsip-prinsip assesing pembinaan kurikulum dan penilaian bukan sahaja menyeru untuk perhimpunan data yang besar tetapi juga untuk cerminan pintar pada bahagian penilai.
 11. 11. - Bilangan kejadian konflik di kalangan ahli kumpulanetnik yang pelbagai akan dikurangkan sebanyak limapuluh peratus (statistik)- semua pelajar akan menunjukkan kecekapan dalammelaksanakan tanpa ralat bilangan yang terpilihkemahiran komputer (sampel kerja, pemerhatian)
 12. 12.  tinggi kadar keciciran sekolah akan menurun sebanyak sepuluh peratus (statistik) Lapan-gred akan meningkatkan skor mereka pada ujian standard matematik oleh sepuluh mata (hasil ujian) Satu peningkatan dua puluh peratus daripada kedua- dua lelaki dan perempuan akan memilih penyertaan dalam interscholastic, atau individu olahraga (statistik)
 13. 13.  Statistik menujukkan lebih 10 % pelajar sekolah akan mendaftar dalam muzik elektif atau kursus seni Semua pelajar akan menunjukkan pengetahuan fakta AIDS dan kesungguhan apa yang mereka perlu lakukan untuk melindungi diri mereka daripada penyakit ini. (Kelas perbincangan, kaunseling, portfolio, kuiz) Pelajar akan membukti warganegara yang bertanggungjawab dengan menunjukkan pengetahuan empat sistem politik. (Kelas perbincangan, portfolio, kuiz)
 14. 14.  Pelajar akan menerangkan tingkah laku etika dalam beberapa situasi masalah yang diberikan(Kelas perbincangan, kertas reflektif, pemerhatian)
 15. 15. COMPRENHENSIVE MODELS
 16. 16. 5KOMPONEN
 17. 17. Setiap komponen dihuraikan oleh ahli yang lain..Tme kasih
 18. 18. Penilaian matlamat, subgoal dan objektif• Matlamat, subgoals, dan objektif dinilai (disahkan) di peringkat formatif melalui :Analisis keperluan masyarakatAnalisis keperluan individuMerujuk matlamat, subgoals, dan objektif kepada pelbagai kumpulanMerujuk matlamat, subgoals, dan objektif kepada pakar sesuatu bidangGunakan data sumatif yang sebelumnya
 19. 19. • Perancang kurikulum mesti mengambil analisis mereka sendiri sama ada matlamat yang diberikan, subgoal, atau objektif memenuhi keperluan masyarakat dan pelajar.• Mereka perlu mendapatkan pertimbangan pelajar (jika mereka cukup matang), guru- guru, ibu bapa dan harus terus berunding dengan pakar bidang untuk menentukan sama ada matlamat yang diberikan, subgoals, atau objektif adalah sesuai untuk disiplin tertentu.
 20. 20. • Data yang diperoleh daripada percubaan sebelumnya perlu digunakan untuk menyemak semula matlamat, subgoals, dan objektif sebelum perbicaraan seterusnya.• Bagi tujuan praktikal, bukannya merujuk matlamat setiap subgoal, dan objektif kepada semua kumpulan yang disebut, perancang kurikulum boleh memilih untuk merujuk matlamat untuk pengesahan kepada semua kumpulan dan subgoals dan objektif untuk pengesahan hanya guru-guru, pakar hal perkara, dan pakar kurikulum lain.
 21. 21. • Matlamat, subgoals, dan objektif ditubuhkan untuk jumlah program sekolah. Ia juga ditubuhkan untuk segmen program tertentu dan untuk arahan.Pencapaian matlamat kurikulum, matlamat kecil, dan objektif diturunkan melalui penilaian dan jumlah program, segmen tertentu, dan arahan.
 22. 22. EVALUATION OF INSTRUCTION(PENILAIAN PENGAJARAN) Saylor, Alexander, dan Lewis mencadangkan, selepas matlamat pengajaran dan objektif yang dinyatakan dan disahkan sebagai sebahagian daripada proses penilaian formatif, keadaan yang perlu diperiksa ialah proses yang disebut oleh beberapa penilaian konteks.1. persekitaran pendidikan jumlah pelajar,2. ciri-ciri pelajar dan guru,3. interaksi dalam kelas,4. dan reka bentuk kurikulum semua dinilai dan boleh menjejaskan pilihan matlamat dan objektif pengajaran. penggunaan ujian kriteria rujukan dan rujukan norma dan lain- lain teknik menilai menyediakan formatif dan sumatif data mengenai kejayaan pengantar.
 23. 23. EVALUATION OF SPECIFIC SEGMENTS(PENILAIAN SEGMEN TERTENTU) segmen tertentu program memerlukan penilaian. Saylor, Alexander, dan Lewis termasuk dalam konsep mereka segmen tertentu berikut.a. rancangan untuk menganjurkan domain kurikulum,b. reka bentuk atau reka bentuk kurikulum untuk setiap domain,c. kursus yang ditawarkan,d. jenis alat pembelajaran yang disediakan,e. perkhidmatan yang disediakan pelajar,f. dan jenis hubungan formal yang mencirikan iklim institusi.
 24. 24.  data asessment dari daerah, negeri dan kebangsaan sumber harus dikumpulkan oleh perancang kurikulum untuk tujuan penilaian formatif segmen program tertentu. pada peringkat ini data dari National Assessment of Educational Progress (NAEP) terbukti boleh membantu. Contohnya data NAEP mendedahkan bahawa kanak-kanak berusia sembilan tahun di kawasan bandar tenggara tidak mahir dalam kemahiran membaca berbanding kanak-kanak di kawasan bandar setanding di tempat lain di negara ini, oleh itu pemeriksaan intensif program bacaan tertentu sistem persekolahan penting.
 25. 25. EVALUATION INSTRUMENTS(INSTRUMEN PENILAIAN) Pada peringkat ini, instrumen penilaian kajian National Study of School Evaluation (NSSE) boleh digunakan untuk mengumpul data empirikal tentang bidang-bidang tertentu pengajian dan segmen program lain. Set standard ini sering digunakan oleh sekolah-sekolah sebagai sebahagian daripada proses belajar sendiri. instrumen ini membenarkan fakulti untuk menganalisis prinsip-prinsip yang berkaitan dengan program tertentu, teknik-teknik penilaian yang digunakan, rancangan untuk penambahbaikan, dan status semasa. Fenwick W. English mencadangkan cara melihat segmen tertentu kurikulum melalui teknik ‘Pemetaan Kurikulum. Mengikut teknik ini, guru menganalisis kandungan pelajaran dan masa pembelajaran untuk setiap topik.
 26. 26.  Jacobs menyatakan teknik di mana setiap guru mencipta peta yang menunjukkan proses, kemahiran, konsep, topik, dan penilaian akan dimasukkan dalam pengajaran beliau sepanjang tahun supaya lebih berkesan daripada senarai matlamat, objektif, kemahiran dan konsep yang disediakan oleh jawatankuasa kurikulum biasa. perancang kurikulum mesti merancang langkah-langkah sumatif untuk menentukan sama ada matlamat kurikulum dan objektif segmen khusus telah dicapai.
 27. 27. EVALUATION OF THE TOTAL PROGRAM Penilaian Jumlah Program•Fungsi kurikulum adalah dinilai secara menyeluruh.•Perancangan kurikulum memerlukan matlamat dan objektif.•Penilaian dibuat oleh pelajar, guru dan ibu bapa melaluiprogram anjuran sekolah•Bahasa inggeris dijadikan sebagai madah perantaraandalam gerak kerja•Bahasa Inggeris disesuaikan dengan konsep auditpengurusan “penilaian kurikulum, menentukan audit sebagai objek, satu kajian luar rekod, proses acara program, produk, perbuatan, kepercayaan atau motivasi”
 28. 28. • Juruaudit terlibat dalam mengumpul, menganalisis data dan menyediakan laporan yang menggariskan keputusan mengikut standard yang ditetapkan.• Saylor, Alexander dan Lewis (penilaian sumatif) “penghakiman orang kompeten, data penyelidikan mengenai keperluan manusia, cadangan penilaian sumatif program pendidikan melalui" kaji selidik; susulan kajian, pertimbanganulama, rakyat dan pelajar; data ujian”.
 29. 29. • Objektif yang dapat dicapai Melalui Penilaian Sumatif ialah – Data empirikal dikumpul untuk menentukan jika objektif kurikulum telah dicapai. – Data ujian Schoolwide dianalisis. – Susulan kajian mendedahkan kejayaan atau kekurangan kejayaan orang muda selepas meninggalkan sekolah.• Kaji selidik akan diakhiri dengan bertanyakan kepada guru,ibu bapa dan pelajar
 30. 30. EVALUATION OF THE EVALUATION PROGRAM Penilaian kepada penilaian program• Program untuk menilai kurikulum perlu sentiasa dinilai• Mendapatkan khidmat pakar penilaian• Penilaian hendaklah diperolehi daripada orang- orang yang paling terdedah iaitu pelajar dan guru- guru.• Pakar kajian mengkaji teknik penyelidikan yang dicadangkan untuk mencapai standard
 31. 31. • Apabila data telah sempurna, bantuan pakar penilai diperlukan bagi menilai dan menambahbaikan data.• Apabila kelemahan yang ditemui dalam program penilaian, perubahan perlu dibuat.• Model Saylor, Alexander, dan Lewis menawarkan pandangan menyeluruh penilaian kurikulum.
 32. 32. MODEL CIPP Mengikut Kajian yang telah dilakukan oleh Jawatankuasa Phi Delta Kappa Kebangsaan, yang dipengerusikan oleh Daniel L. Stufflebeam, penilaian model CIPP ini lebih dikenali sebagai konteks, input, proses dan produk. Komprehensif dalam alam semula jadi, model mendedahkan jenis penilaian, keputusan - membuat tetapan, keputusan, dan perubahan. Penilaian adalah proses menggariskan, mendapatkan, dan menyediakan maklumat yang berguna untuk menilai alternatif kepada keputusan.
 33. 33. Stufflebeam Menjelaskan Apa Yang Dimaksudkan Oleh Setiap Bahagian:• Proses: Aktiviti berterusan dan kitaran yang melibatkan banyak kaedah dan beberapa langkah-langkah atau operasi.• Menggariskan: Menumpukan keperluan maklumat penilaian yang hendak disampaikan melalui langkah-langkah tersebut sebagai menyatakan, menentukan, dan penerangan.• Mendapatkan: Boleh didapati melalui proses mengumpul, menyusun, dan menganalisis serta melalui apa-apa cara yang formal sebagai statistik dan pengukuran.• Menyediakan: Sesuai digunakan bersama-sama dalam sistem atau subsistem yang terbaik bagi memenuhi keperluan atau tujuan penilaian.
 34. 34. • Berguna: Bersesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan berkembang melalui interaksi penilai dan pelanggan.• Maklumat: Deskriptif atau tafsiran data mengenai entiti (ketara atau tidak ketara) dan hubungan mereka.• Hakimi: Mengambil berat dalam menyelaraskan rangka kerja nilai tertentu, kriteria yang diperolehi daripadanya, dan maklumat yang berkaitan kriteria untuk setiap entiti dihakimi.• Keputusan alternatif: Satu set jawapan pilihan untuk soalan keputusan tertentu.
 35. 35. EMPAT JENIS PENILAIAN:a) KONTEKS:Objektif: Untuk menentukan konteks operasi, untuk mengenal pasti dan menilai keperluan dan peluang dalam konteks, dan untuk mendiagnosis masalah yang mendasari keperluan dan peluang.Kaedah: Dengan menerangkan konteks, dengan membandingkan input sebenar dan yang dimaksudkan dan prestasi sistem mungkin, dan dengan menganalisis punca kemungkinan percanggahan antara sebenarnya dan niat.Berhubung dengan membuat keputusan dalam proses perubahan: Untuk membuat keputusan terhadap suasana yang hendak disampaikan, matlamat yang dikaitkan dengan keperluan mesyuarat atau menggunakan peluang, dan objektif yang berkaitan dengan penyelesaian masalah, iaitu untuk merancang perubahan diperlukan.
 36. 36. b) PENILAIAN INPUT:Objektif: Untuk mengenal pasti dan menilai keupayaan sistem, strategi input yang tersedia, dan melaksanakan strategi untuk reka bentuk.Kaedah: Dengan menerangkan dan menganalisis manusia yang ada dan sumber bahan, strategi penyelesaian, dan reka bentuk prosedur untuk kesesuaian, kebolehlaksanaan dan ekonomi dalam perjalanan tindakan yang perlu diambil.Berhubung dengan membuat keputusan dalam proses perubahan: Untuk memilih sumber sokongan, strategi penyelesaian, dan reka bentuk prosedur, iaitu untuk menstrukturkan aktiviti perubahan.
 37. 37. C) PROSES PENILAIAN:Objektif: Untuk mengenal pasti atau meramalkan, dalam proses, kecacatan dalam reka bentuk prosedur atau pelaksanaan, untuk menyediakan maklumat kepada keputusan yang telah diprogramkan, dan mengekalkan rekod acara dan aktiviti prosedur.Kaedah: Dengan memantau potensi halangan prosedur aktiviti dan amaran baki yang tidak dijangka, dengan mendapatkan maklumat spesifik untuk keputusan program, dan menerangkan proses sebenar.Berhubung dengan membuat keputusan dalam proses perubahan: Untuk melaksanakan dan penapisan reka bentuk program dan prosedur, iaitu untuk melaksanakan kawalan proses.
 38. 38. D) PENILAIAN PRODUK:Objektif: Untuk mengaitkan maklumat hasil kepada objektif dan maklumat konteks, input dan proses.Kaedah: Dengan menentukan operasi dan mengukur kriteria yang berkaitan dengan objektif dengan membandingkan ukuran dengan piawaian yang telah ditetapkan atau asas perbandingan dan dengan mentafsir hasil dari segi konteks input direkodkan dan memproses maklumat.Berhubung dengan membuat keputusan dalam proses perubahan: Untuk membuat keputusan untuk meneruskan, menamatkan, mengubah suai, atau fokus aktiviti perubahan dan untuk menghubungkan aktiviti fasa utama yang lain proses perubahan, iaitu aktiviti kitar semula perubahan.
 39. 39. EMPAT JENIS KEPUTUSAN:• Merangkumi Perancangan, Penstrukturan, Pelaksanaan, dan Kitar Semula• Keputusan Penstrukturan mengikut penilaian Input, Keputusan Pelaksanaan mengikut penilaian Proses, Keputusan Kitar semula mengikut penilaian Produk.• Membuat keputusan, menurut Jawatankuasa Phi Delta Kappa, berlaku dalam empat tetapan yang berbeza: a) Perubahan kecil dengan maklumat yang tinggi b) Perubahan kecil dengan maklumat yang rendah c) Perubahan besar dengan maklumat yang tinggi d) Perubahan besar dengan maklumat yang rendah.
 40. 40. EMPAT JENIS PERUBAHAN: Terdapat empat jenis perubahan:a) Neomobilisticb) Peningkatan/Tambahanc) Homeostaticd) Metamorf Perubahan Noemobilistic berlaku dalam suasana atau perubahan yang besar pada asas maklumat yang rendah dan adalah penyelesaian yang inovatif berdasarkan bukti yang sedikit. Perubahan Tambahan adalah siri perubahan yang kecil berdasarkan maklumat yang rendah. Perubahan Homeostatic merupakan yang paling biasa dalam bidang pendidikan dan adalah perubahan yang kecil berdasarkan maklumat yang tinggi. Perubahan Metamorf adalah perubahan yang besar berdasarkan maklumat yang tinggi dan jarang berlaku.
 41. 41.  Satu penilaian kurikulum membolehkan pendidik untuk menilai kursus, sama ada untuk sekolah rendah atau sekolah menengah. Penilaian ini memberi maklum balas mengenai kekuatan dan kelemahan kurikulum yang diberikan dan memastikan kurikulum sejajar dengan piawaian yang diberikan, sebagai contoh, standard negeri. Pendidik juga mahu memastikan kurikulum memenuhi keperluan populasi khas dan termasuk pengalaman yang mencukupi untuk pelajar untuk membangunkan pemahaman yang mendalam tentang kandungan. Beberapa jenis penilaian kurikulum mencapai objektif tersebut.
 42. 42. Penilaian Formatif Penilaian SumatifPenilaian Formatif berlaku apabila pengajar Penilaian Sumatif berlaku selepas guru telahmengajar kurikulum dan menentukan sama ada mengajar kurikulum dan menentukan jikakurikulum berkesan. Kaedah ini membolehkan kurikulum adalah berkesan. Menggunakankurikulum untuk berkembang sepanjang kedua-dua formatif dan penilaian sumatiftempoh penilaian, berdasarkan keperluan membolehkan pendidik untuk membuatpelajar. Kesan perubahan kurikulum dinilai penilaian yang paling komprehensif.lebih cepat dengan penilaian formatif.Penilaian bebas Matlamat Matlamat berasaskanPenilai luaran menjalankan penilaian bebas Dalam penilaian berasaskanmatlamat dan menyedari matlamat kurikulum. matlamat, penilai sedar hasil yangPenilaian adalah berdasarkan kepada apa yang dimaksudkan. Para penilai menilaipelajar belajar. Apa yang dipelajari mungkin kurikulum untuk menentukan jika iaberbeza dari apa kurikulum bertujuan untuk mencapai yang diingini hasilmengajar. Dengan melihat gambaran pembelajaran. Sejak tiada balasankeseluruhan, potensi wujud untuk diberikan kepada apa-apa tetapi hasil yangmembangunkan strategi pengajaran yang baru, diharapkan, ini kaedah penilaianserta menemui kesulitan dalam kurikulum kurikulum beroperasi pada pas atau gagalsemasa. asas.
 43. 43. STANDARDPENILAIAN
 44. 44. Jawatankuasa Sendi Piawaian Pendidikan, dipengerusikan olehJames R. SandersMengenal pasti empat ciri-ciri penilaian: Utiliti Kemungkinan Kesopanan Ketepatan. Jawatankuasa ini mencadangkan tujuh standard utiliti "untukmemastikan bahawa penilaian akan memenuhi keperluanmaklumat pengguna” Mereka menawarkan tiga piawaian kemungkinan "untukmemastikan bahawa evalaution akan realistik, berhemah,diplomatik dan berjimat".
 45. 45. Penilaian kurikulum, kesimpulan model untuk pembangunan kurikulum menekankan bahawa model, ia adalah kitaran. Keputusan penilaian menghasilkan data untuk pengubahsuaian dan penambahbaikan
 46. 46. RINGKASAN
 47. 47.  Penilaian adalah satu proses yang berterusan oleh mana data dikumpulkan dan pertimbangan bagi tujuan memperbaiki sistem. Penilaian yang teliti adalah penting untuk pembangunan kurikulum.Penilaian dianggap sebagai proses membuat pertimbangan, manakala penyelidikan sebagai proses pengumpulan data untuk pertimbangan
 48. 48. Skop adalah keluasan kurikulum. Tugas utama dalammerancang skop kurikulum adalah Pemilihan kandungan Menganjurkan elemen Menganjurkan peranan utama Integratif dari maklumat yang diperolehi.
 49. 49.  Relevan adalah kebergunaan kandungan untuk pelajar.Apa yang membuatkan menentukan kerelevanan kurikulum yang sukar adalah pelbagai relevan. Perancang kurikulum perlu berusaha untuk keseimbangan antara beberapa pembolehubah. Apabila kurikulum memberi perhatian yang berlebihan kepada satu dimensi atau satu kumpulan dan mengabaikan atau mengurangkan perhatian kepada orang lain, kurikulum boleh dikatakan keseimbangan dan memerlukan integrasi adalah penyatuan disiplin-lemah atau meninggalkan sempadan antara pendidik sebagai subjek
 50. 50.  Kandungan bersepadu membantu pelajar dalam tugas menyelesaikan masalah. Relevance, kira-kira, dan integrasi dilihat sebagai dimensi skop Kesinambungan adalah pengenalan yang dirancang dan pengenalan semula kandungan pada tahap gred yang berikutnya dan pada tahap kerumitan yang semakin meningkat. Konsep ini adalah di tengah-tengah "kurikulum lingkaran".
 51. 51.  Artikulasi adalah bersirat perkara dan kemahiran antara tahap berturut-turut persekolahan untuk menyediakan peralihan yang lancar untuk kanak-kanak lelaki dan perempuan dari rendah ke peringkat yang lebih tinggi. Kesinambungan dan artikulasi dilihat sebagai dimensi penjujukan. Ciri-ciri pembelajaran yang direalisasikan dalam satu penetapan membenarkan ia akan dibawa ke tempat lain. Athough tidak ada bukti bahawa subjek tertentu per se meningkatkan pemindahan pembelajaran, terdapat beberapa bukti untuk menyokong tesis yang mengajar prinsip asas disiplin dan menekankan permohonan mereka meningkatkan transfer.Transfer adalah matlamat bubur diingini pendidikan
 52. 52.  Perancang kurikulum terlibat dalam pelbagai jenis penilaian dan penyelidikan. Antara jenis penilaian konteks, input, proses dan produk. Antara jenis penyelidikan tindakan, deskriptif, sejarah dan eksperimen. Perancang kurikulum terlibat dalam penilaian formatif kedua-dua (proses atau kemajuan) dan sumatif (hasil atau produk) penilaian
 53. 53. Dua model terhad penilaian kurikulum Penilaian objektif kurikulum Penilaian membimbing prinsip organisasi kurikulum dan pembinaannyaDua model komprehensif penilaian kurikulum (modelSaylor, Alexander dan Lewis dan Model CIPP) telahdibincangkan.Tujuan penilaian adalah: matlamat, subgoals dan objektif;program pendidikan sebagai keseluruhan; segmen spesifik,program pendidikan; arahan dan program penilaian.
 54. 54.  Model CIPP telah direka oleh Phi Delta Kappa Jawatankuasa Kebangsaan Kajian Penilaian, yang telah dipengerusikan oleh Daniel L. Stufflebeam. Ia adalah lebih kompleks dan teknikal daripada model Saylor, Alexander dan Lewis. Model CIPP menggabungkan "tiga langkah utama dalam proses penilaian (menggariskan, mendapatkan dan menyediakan)
 55. 55. Tiga kelas tetapan perubahan Homeostasis Incrementalism NeomobilismEmpat jenis penilaian Konteks Input Proses ProdukEmpat jenis keputusan Perancangan Penstrukturan Melaksana Ulang semula
 56. 56.  Model yang terhad dan menyeluruh boleh digunakan secara berasingan atau bersama-sama dengan satu sama lain Penilai kurikulum dari dalam dan luar yang digunakan oleh sistem sekolah. Kebanyakan beban untuk penilaian kurikulum dilakukan oleh guru-guru kerana mereka bekerja di kawasan pembangunan kurikulum. Berikutan set dipersetujui piawaian meningkatkan proses penilaian. Perhatian harus diberikan kepada standard utiliti, kemungkinan, kesesuaian dan ketepatan.
 57. 57.  penilaian kurikulum adalah kemuncak model yang dicadangkan untuk penambahbaikan kurikulum.Pemikiran diletakkan pada akhir model diagrammed, penilaian connotes akhir kitaran dan permulaan seterusnya. Penambahbaikan dalam kitaran berikutnya dibuat sebagai hasil daripada penilaian

×