Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pakikipanayam

2,057 views

Published on

Aralin sa Grade 7 hango sa Pinagyamang Pluma

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pakikipanayam

 1. 1. Ni: Bb. Rosemarie U. Gabion
 2. 2.  isang mabilis at mabisang paraan ng pagkuha o pagkalap ng mga impormasyong maaaring gamitin sa iba’t ibang kadahilanan
 3. 3.  Panonood ng telebisyon
 4. 4.  Pakikinig ng radyo
 5. 5.  Pagbabasa ng pahayagan
 6. 6.  Upang higit na mapagtagumpayan ang pakikipanayam at makakuha ng mga kasagutan o impormasyong kakailanganin niya ay dapat malaman ng makikipanayam ang mga bagay na dapat niyang isaalang-alang o tandaan.
 7. 7.  1. Makipagkasundo sa taong kakapanayamin tungkol sa petsa, oras, at lugar kung saan gaganapin ang panayam gayundin sa magiging paksa ng panayam.
 8. 8.  2. Magsuot ng tamang kasuotan at maging magalang sa pagtatanong.
 9. 9.  3. Maghanda ng balangkas ng mga itatanong.
 10. 10.  4. Itala sa pinakamabilis na paraan ang mga nakuhang impormasyon. Kung gagamit ng tape recorder, video camera, o cellphone upang maitala ang panayam ay ipagpaalam ito nang mas maaga sa taong kakapanayamin.
 11. 11.  5. Gawing magaan at kawili-wili ang pakikipanayam:  Ipakilala ang iyong sarili kung hindi ka pa kilala ng iyong kakapanayamin;  Tumingin sa taong kinakausap, ipakitang interesado ka sa mga sagot at hindi ka lang nakapokus sa susunod mo pang itatanong;
 12. 12.  5. Gawing magaan at kawili-wili ang pakikipanayam:  Gawing malinaw at tamang-tama ang lakas ng iyong tinig sa pagsasalita;  Kung sakaling may ilang impormasyon kang hindi naitala ay magalang mong hilinging ulitin ito sa iyong kinakapanayam;
 13. 13.  5. Gawing magaan at kawili-wili ang pakikipanayam:  Bago magwakas ay basahin o lagumin sa kinapanayam ang mga naitala mong impormasyon upang matiyak na wasto ang nakuha mo; at
 14. 14.  5. Gawing magaan at kawili-wili ang pakikipanayam:  Magpasalamat at magpaalam nang maayos pagkatapos ng iyong pakikipanayam.
 15. 15.  5. Iayos ang nakuhang impormasyon.
 16. 16.  Madalas sinasabay ang pakikipanayam sa kanyang paglalakad saka magtatanong
 17. 17.  Panatilihing magalang  Kung hindi handang sumagot ang kinakapanayam ay bigyan siya ng espasyo at huwag ipilit ang pagtatanong
 18. 18.  Bagama’t ginagawa ito ay higit pa ring naaangkop at iminumungkahi ang makipagkasundo sa taong kakapanayamin at magsagawa ng tipanan upang maging mas mabisa ang gagawing interview o pakikipanayam.

×