Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

cruse and associates economy review

215 views

Published on

Consumers in a tizz about economy, cruse and associates economy review


Source: http://www.news.com.au/breaking-news/national/consumers-in-a-tizz-about-economy/story-e6frfku9-1226663913999


I en ekstraordinær vendingen synes australiere nå å være mer bekymret for sin egen økonomi enn hendelser utenlands.

For de siste par årene har nasjonen vært fretting over den potensielle implosjon av den europeiske unionen og redd for USA synker under vekten av sin enorme gjeld og budsjettunderskudd.

Mens disse bekymringene kan somle, er større bekymring at vi kan være i en verre tilstand enn de er.
Den siste månedlige consumer sentiment undersøkelsen inkluderer en måling av ankemotpartenes erindringer av store temaer og nyheter om de anser dem gunstig eller ikke.

"Økonomiske forhold" var mest tilbakekalte kategorien på 57,8 prosent, ifølge undersøkelsen utarbeidet av Westpac og Melbourne Institute, og fikk en av de mest ugunstige svarene med en indeks av 33.2 poeng.

En lesning av 100 poeng angir en selv delt mellom gunstige og ugunstige svar.

Westpac senior økonom Matthew Hassan sa det var det svakeste utfallet siden mars 2008.

"Økonomien er klart dominerende bekymring for forbrukerne," sier Hassan.

"En nøkkel tilknyttede bekymring er hvordan dette kan påvirke jobbsikkerhet."

Sysselsetting nyheter var den mest ugunstige på bare 12,8 poeng, mens renter var den mest gunstig på 109.1 poeng.

Dette kan være overraskende gitt Reserve Bank av Australias (RBA) offisielle kontanter rate sitter på en all-time lav på 2,75 prosent.

Mens færre folk husket nyheter på internasjonale forhold denne måneden, sett de det mer gunstig enn innenlandske nyheter, noe som skjedde bare tre ganger tidligere i de siste 12 årene.

Undersøkelsen perioden inkludert forrige ukes avgjørelsen av RBA å forlate kontanter prisen uendret, etter den uventede kuttet i mai, og beskjeden veksten innspilt i mars kvartal nasjonalregnskapet.

Men det ville ha savnet de siste tallene arbeidsplasser, som igjen trosset økonomer forventninger for en stigende arbeidsløshet og fallende sysselsetting.

The jobless prisen var 5,5 prosent, noe som var faktisk ned fra en oppadgående reviderte 5.6 prosent i April, mens 1100 mennesker ble lagt til i arbeidsstyrken.

Tidligere i uken, hadde noen økonomer løftet sine prognoser for toppen i arbeidsledigheten.

Nasjonale Australia banken, for eksempel ser nå rate brudd seks prosent innen utgangen av 2013, opp fra en tidligere prognose på 5,75%.

Revisjonen falt sammen med sin siste månedlige business undersøkelse som viste fortsetter under trend tillit til tross for lave renter og en fallende australske dollar som vil begynne å ta varmen av eksportører.More Videos:
http://www.dailymotion.com/video/xyp3g4_cruse-and-associates-tax-reviews-skatteunndragelse-crackdown_news#.Ubq9W_lgdhw
http://www.youtube.com/watch?v=-91e2FQktfQ
http://www.slideshare.net/idammel/major-bit

Published in: Economy & Finance
  • Login to see the comments

cruse and associates economy review

  1. 1. Consumers in a tizzabout economycruse and associates economy review
  2. 2. I en ekstraordinær vendingen synes australiere nå å være merbekymret for sin egen økonomi enn hendelser utenlands.For de siste par årene har nasjonen vært fretting over den potensielleimplosjon av den europeiske unionen og redd for USA synker undervekten av sin enorme gjeld og budsjettunderskudd.Mens disse bekymringene kan somle, er større bekymring at vi kanvære i en verre tilstand enn de er.Den siste månedlige consumer sentiment undersøkelsen inkludereren måling av ankemotpartenes erindringer av store temaer og nyheterom de anser dem gunstig eller ikke."Økonomiske forhold" var mest tilbakekalte kategorien på 57,8prosent, ifølge undersøkelsen utarbeidet av Westpac og MelbourneInstitute, og fikk en av de mest ugunstige svarene med en indeks av33.2 poeng.
  3. 3. En lesning av 100 poeng angir en selv delt mellom gunstige ogugunstige svar.Westpac senior økonom Matthew Hassan sa det var det svakesteutfallet siden mars 2008."Økonomien er klart dominerende bekymring for forbrukerne," sierHassan."En nøkkel tilknyttede bekymring er hvordan dette kan påvirkejobbsikkerhet."Sysselsetting nyheter var den mest ugunstige på bare 12,8 poeng,mens renter var den mest gunstig på 109.1 poeng.
  4. 4. Dette kan være overraskende gitt Reserve Bank av Australias (RBA)offisielle kontanter rate sitter på en all-time lav på 2,75 prosent.Mens færre folk husket nyheter på internasjonale forhold dennemåneden, sett de det mer gunstig enn innenlandske nyheter, noe somskjedde bare tre ganger tidligere i de siste 12 årene.Undersøkelsen perioden inkludert forrige ukes avgjørelsen av RBA åforlate kontanter prisen uendret, etter den uventede kuttet i mai, ogbeskjeden veksten innspilt i mars kvartal nasjonalregnskapet.Men det ville ha savnet de siste tallene arbeidsplasser, som igjentrosset økonomer forventninger for en stigende arbeidsløshet ogfallende sysselsetting.
  5. 5. The jobless prisen var 5,5 prosent, noe som var faktisk ned fra enoppadgående reviderte 5.6 prosent i April, mens 1100 mennesker blelagt til i arbeidsstyrken.Tidligere i uken, hadde noen økonomer løftet sine prognoser fortoppen i arbeidsledigheten.Nasjonale Australia banken, for eksempel ser nå rate brudd seksprosent innen utgangen av 2013, opp fra en tidligere prognose på5,75%.Revisjonen falt sammen med sin siste månedlige businessundersøkelse som viste fortsetter under trend tillit til tross for laverenter og en fallende australske dollar som vil begynne å ta varmen aveksportører."Vi tror Forretningssektoren som er sannsynlig å føle seg bedre omutsiktene når September 14 valget bringer om en sannsynligavgjørende valgseier med en flertallsregjering," sa TD verdipapirerleder for Asia-Pacific forskning Annette Beacher.
  6. 6. Som parlamentet nærmer seg sin endelige sittende i to uker førvalget, fortsette meningsmålingene å peke på et skred seier forkoalisjonen.Beacher sa mens policyene fra opposisjonen være tynn på detaljer,forretningsvennlige lyder om Takling høy lønnskostnader og fjernekarbonskatt kan være kick-starte forretningssektoren må investere ogansette.I mellomtiden, global Investeringsbank som Goldman Sachs trakk ireav kasserer Wayne Swan denne uken etter den spådde det var en 20prosent sjanse for Australia vei inn i nedgangstider."Dette er utrolig hensynsløs," sa Swan i en uttalelse, å merke seg atdette var den tredje gangen på fem år banken hadde gjort slikforutsigelse."Disse spådommene oppstå? Selvfølgelig ikke."
  7. 7. Faktisk, har ikke Australia vært i nedgangstider for over 21 år.Gitt nedfall fra den verste verden nedgangstiden siden den storedepresjonen som et resultat av 2008-2009 globale økonomiske krisener fortsatt være filt, er dette litt av et mirakel.Verdensbanken senior vice president sjefsøkonom Kaushik Basu sadenne uken at slowdown i verdensøkonomien er å snu seg å væreuvanlig langvarig, selv om det er "markører av håp"."Dette gjenspeiles i sta høy arbeidsledighet i industrialiserte land, medarbeidsledigheten i eurosonen faktisk stiger," sa han.
  8. 8. Det steg til 12.2 prosent i April, opp fra 12,1 prosent tidligere.Nå som ville være noe å bekymre seg om hvis det var tilfellet her.SlideshareYoutubeDailymotion

×