Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888
Tatalakayin ni: Mary Rose Encinas
 Amerika (Abril 28,
1888 )
* Tsino at Negro
- di makatuwirang
pagtrato ng mga puting
Amerikano.
* New York
* Inglatera
-ang sinakyan ni
Rizal.
Barkong Belgic
Abril 28, 1888: Sabado ng
umaga.
* Epidemya ng Kolera
* kuwarentenas
Amerikanong konsul(Japan)
Ingles na
Gobernador(Hongkong)
*Politika
*643 Tsinong Coolie
*Puting manggagawa
*Puti sa Calif...
primera klase:
- isang linggo
segunda at tersera klase
- mas matagal na panahon.
*hapon at tsino
Mayo 4, 1888
– Biyernes ng
hapon.
Otel Palace
- primera klaseng
otel.
Talaarawan
* $4 isang araw
Kalyeng Stockton, 312
 Golden Gate
Kalye Market -
pinakamagandang kalye sa San
Fransisco.
Leland Stanford
- senador sa Senado ng
Estados Unidos
- tagapagtatag at
tagapagtustos ng
Unibersidad ng Stanford
sa Palo A...
Kalye Dupont
– nasa
Chinatown na
ngayo’y
Abenida Grant
Mayo 4 – Mayo 6, 1888
Grover Cleveland
- pangulo ng Estados
Unidos noon.
Mayo 6, 1888
- patungong OAKLAND
*tren
*Sacramento
- 75¢
*Kamarote
Reno, Nevada: pinakamalaking
maliit na lungsod sa buong mundo
Portero: amerikano ng Pullman
Car
Mayo 16,1888 :nilisan ang
New York at tumungo na sa
Liverpool
City of Rome: pangalawang
pinakamalaking barko sa buong
mu...
 Materyal na kaunlaran ng bansa
na nakikitang malalaking
lungsod, lupaing agrikultural,
mga umuunlad na industriya at
aba...
 Ang enerhiya at pagpupursige
ng mga Amerikano.
 Likas na kagandahan ng bansa
 matataas na antas ng
pamumuhay.
 Mga op...
 Kawalan ng pantay pantay na
pagtrato sa mga lahi.
Pangit na impresyon
Si Rizal sa London (1888-1889)
Masamang Balita
Magandang Balita
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)

4,015 views

Published on

Tignan ang document para makita ang paliwanag sa powerpoint na ito :)

 • Be the first to comment

Kabanata 13 Rizal -Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 hanggang Kabanata 14-Si Rizal sa London (1888-1889)

 1. 1. Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888 Tatalakayin ni: Mary Rose Encinas
 2. 2.  Amerika (Abril 28, 1888 ) * Tsino at Negro - di makatuwirang pagtrato ng mga puting Amerikano. * New York * Inglatera
 3. 3. -ang sinakyan ni Rizal. Barkong Belgic Abril 28, 1888: Sabado ng umaga. * Epidemya ng Kolera * kuwarentenas
 4. 4. Amerikanong konsul(Japan) Ingles na Gobernador(Hongkong) *Politika *643 Tsinong Coolie *Puting manggagawa *Puti sa California
 5. 5. primera klase: - isang linggo segunda at tersera klase - mas matagal na panahon. *hapon at tsino
 6. 6. Mayo 4, 1888 – Biyernes ng hapon. Otel Palace - primera klaseng otel.
 7. 7. Talaarawan * $4 isang araw Kalyeng Stockton, 312  Golden Gate Kalye Market - pinakamagandang kalye sa San Fransisco.
 8. 8. Leland Stanford - senador sa Senado ng Estados Unidos - tagapagtatag at tagapagtustos ng Unibersidad ng Stanford sa Palo Alto, California.
 9. 9. Kalye Dupont – nasa Chinatown na ngayo’y Abenida Grant
 10. 10. Mayo 4 – Mayo 6, 1888 Grover Cleveland - pangulo ng Estados Unidos noon.
 11. 11. Mayo 6, 1888 - patungong OAKLAND *tren *Sacramento - 75¢ *Kamarote
 12. 12. Reno, Nevada: pinakamalaking maliit na lungsod sa buong mundo
 13. 13. Portero: amerikano ng Pullman Car
 14. 14. Mayo 16,1888 :nilisan ang New York at tumungo na sa Liverpool City of Rome: pangalawang pinakamalaking barko sa buong mundo. Statue of Liberty Isla ng Bedloe
 15. 15.  Materyal na kaunlaran ng bansa na nakikitang malalaking lungsod, lupaing agrikultural, mga umuunlad na industriya at abalang mga pagawaan. Magagandang impresyon
 16. 16.  Ang enerhiya at pagpupursige ng mga Amerikano.  Likas na kagandahan ng bansa  matataas na antas ng pamumuhay.  Mga oportunidad para sa mabuting buhay para sa mahihirap na imigrante.
 17. 17.  Kawalan ng pantay pantay na pagtrato sa mga lahi. Pangit na impresyon
 18. 18. Si Rizal sa London (1888-1889)
 19. 19. Masamang Balita
 20. 20. Magandang Balita

×