Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatieinterviewprv

1,146 views

Published on

 • I'd advise you to use this service: HelpWriting.net The price of your order will depend on the deadline and type of paper (e.g. bachelor, undergraduate etc). The more time you have before the deadline - the less price of the order you will have. Thus, this service offers high-quality essays at the optimal price.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Presentatieinterviewprv

 1. 1. I n h ou d v an d e p r e s en t a t i e • W a t is e e n in t e r v i e w ? • W e lk e in t e r v ie w s o o r t e n z ij n e r ? • W a a r u it b e s t a a t e e n in t e r v ie w ? • W a t z ij n d e c r it e r i a v o o r e e n g o e d i n t e r v ie w ?W a t i s e e n i n t er v i e w ?I n t e r v ie w v o lg e n s V a n D a le o n l in e w o o r d e n b o e k: in · t e r · v ie w [ in t e r v j o e: ] h e t ; o - s v r a a g g e s p r e k m e t h e t d o e lo m h e t g e h o o r d e t e p u b l ic e r e n o f u it t e z e n d e nW e l k e i n t er v i e ws o o r te n z i jn e r ?Je kunt op verschillende manieren binnen een gesprek informatie vergaren. Dedrie bekendste interviewvormen zijn: Het gestandaardiseerde interview, ook wel enquête genoemd. In dit geval liggen de vragen en de antwoorden van tevoren vast; de geïnterviewde kan uit een beperkt aantal antwoorden kiezen. Het half-gestandaardiseerde interview. Hierbij heb je voor aanvang van het gesprek onderwerpen op papier gezet die je wilt bespreken. Je gesprekspartner kan in zijn eigen woorden zijn antwoorden formuleren, maar kan niet het gespreksonderwerp bepalen. Een selectie-interview is een goed voorbeeld van een half-gestandaardiseerd interview. De geïnterviewde weet dat onderwerpen als: motivatie, werkervaring en scholing tijdens het gesprek aan bod zullen komen. Het open interview. Bij een open interview stel je alleen het onderwerp en de beginvraag van tevoren vast. Nadat jij de eerste vraag hebt gesteld, kan jouw gesprekspartner allerlei onderwerpen aandragen. Aan jou als de interviewer de taak om het gesprek te sturen. Een exit-gesprek leent zich goed voor een open interview. Het centrale gespreksonderwerp is dan het vertrek van je gesprekspartner. Je begint het interview bijvoorbeeld met de vraag: "Waarom wil je ons bedrijf verlaten?" Je gesprekspartner kan vervolgens allerlei onderwerpen – zoals bijvoorbeeld de samenwerking met collega’s, de inhoud van het werk of de ontwikkelingsmogelijkheden binnen het bedrijf – aandragen om zijn motivatie om te vertrekken toe te lichten. Zodra hij echter uitvoerig begint te vertellen over zijn laatste vakantie of over de schoolprestaties van zijn kinderen, moet jij als interviewer ingrijpen.
 2. 2. Waaruit bestaat een interview? Opening: uitleggen van doel interview Middengedeelte: bij onderwerp blijven Afronding: samenvattenVoorbereiding op een interviewVoordat het gesprek plaatsvindt, is een goede voorbereiding van groot belang.Ook al is nooit helemaal bekend hoe een gesprek zal gaan lopen, het is altijdnuttig de belangrijkste zaken vooraf in kaart te brengen. Bij degespreksvoorbereiding kan het zogeheten DROP-model gehanteerd worden:D(Doelen):Wat wil ik met het gesprek bereiken?Wat moet het mij opleveren?Wanneer ben ik tevreden met het resultaat?Waaraan merk ik dat ik mijn doel zal hebben bereikt?R(Rollen):Doe ik het interview alleen of met een medestudent?Wie zijn er nog meer bij het gesprek aanwezig?Wie stelt vragen en wie schrijft er wat op?Wat weet ik van mijn gesprekspartner?Hoe zit het met taken en verantwoordelijkheden?Wat mag ik van alle participanten verwachten?O(onderwerpen):Wat wil ik aan de weet komen?Welke vragen zou ik kunnen formuleren?P(Procedures):Waar vindt het gesprek plaats?Hoe lang kan, mag, moet het duren?Welke hulpmiddelen heb ik nodig gezien voorgaande punten? (schrijfblok, bord,recorder etc.)Gaan we aan tafel zitten?Hoe? (tegenover elkaar, in een hoek?Criteria voor een goed interview  Het ijs breken  Goed luisteren  Aanpassen aan situatie en persoon  Verbaal en non verbaal contact  Onderwerp vasthouden  Samenvatten  Doorvragen
 3. 3.  Objectief blijvenZijn er nog vragen?

×