Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Criteria voor interview

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Criteria voor interview

  1. 1. Interviewvaardighede n Door: Sheena Le Sage Tamara Lock Tobias Menges Danique Plones Rosa Tijssen
  2. 2. Inhoud van presentatie• Wat is een interview?• Welke interviewsoorten zijn er?• Waaruit bestaat een interview?• Voorbereiding interview• Wat zijn de criteria voor een goed interview? 2
  3. 3. Wat is een interview?Interview volgens Van Dale online woordenboek: in·ter·view [intervjoe:] het; o -s vraaggesprek met het doel om het gehoorde te publiceren of uit te zenden 3
  4. 4. Welke interviewsoorten zijn er?• Het gestandaardiseerde interview• Het half-gestandaardiseerde interview• Het open interview 4
  5. 5. Waaruit bestaat een interview? Opening: uitleggen van doel interview Middengedeelte: bij onderwerp blijven Afronding: samenvatten 5
  6. 6. Voorbereiding interviewHet DROP-Model kan gehanteerd wordenbij de voorbereiding van het interview: Doelen Rollen Onderwerpen Procedures 6
  7. 7. Criteria voor een goedinterview Het ijs breken Goed luisteren Aanpassen aan situatie en persoon Verbaal en non verbaal contact Onderwerp vasthouden Samenvatten Doorvragen Objectief blijven 7
  8. 8. Zijn er nog vragen? 8

×