Advertisement

More Related Content

Advertisement

Prova Web20

  1. Escola Pont de l'Arcada Olesa de Bonesvalls. Alt Penedès.
  2. L’ Escola Rural és una Escola pública, de poble, amb uns trets específics que la fan ser . UN MODEL D’ESCOLA DIFERENT
  3. Utilitzem el terme “escola rural” per descriure el procés d’ensenyament-aprentatge en escoles amb grups d’alumnes heterogenis dins d’una mateixa aula. Per tant, els mestres treballen alhora amb grups d’alumnes de diferent nivell a la mateixa aula.
  4. RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2007, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació especial per al curs 2007-2008. Es defineix com a horari de classes de l’alumnat el corresponent a l’horari propi del procés d’ensenyament-aprenentatge del currículum establert, que inclou el temps d’esbarjo, considerat part integrant de l’esmentat procés. El temps d’esbarjo ha de ser tutelat per mestres segons els torns que consideri adients el consell escolar. (...) L’activitat d’aprenentatge, en el sentit d’assoliment dels objectius i exercitació en els coneixements i les activitats bàsiques, s’ha de realitzar dins l’horari lectiu. El treball a proposar fora d’aquest horari pot consistir en la realització d’activitats d’observació, treballs d’informació, coneixement i contrast de la realitat social, artística, esportiva…, i s’ha d’evitar la realització de tasques repetitives no contextualitzades o d’una durada excessiva. Aquestes tasques no han d’obstaculitzar la necessària dedicació dels alumnes al lleure . http://www.gencat.net/dogc/
  5. QUINS DEURES FEM I PER QUÈ ELS FEM OBJECTIUS Actituds: *No discriminar a ningú en funció de l’ajut que rep a casa. *Autonomia: s’han de poder fer sense l’ajut familiar Hàbits: *Aconseguir l’hàbit de planificar-se el temps extraescolar *Aconseguir l’hàbit de la responsabilitat. Consecució d’estratègies *Adquirir agilitat lectora *Afavorir la comprensió *Assolir l’ortografia *Afavorir l’expressió *Gaudir amb la lectura
Advertisement