Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prova Web20

1,311 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prova Web20

 1. 1. Escola Pont de l'Arcada Olesa de Bonesvalls. Alt Penedès.
 2. 2. L’ Escola Rural és una Escola pública, de poble, amb uns trets específics que la fan ser . UN MODEL D’ESCOLA DIFERENT
 3. 3. Utilitzem el terme “escola rural” per descriure el procés d’ensenyament-aprentatge en escoles amb grups d’alumnes heterogenis dins d’una mateixa aula. Per tant, els mestres treballen alhora amb grups d’alumnes de diferent nivell a la mateixa aula.
 4. 4. <ul><li>Trets de l’escola rural: </li></ul><ul><li>Interacció entre alumnes de diferents nivells, cursos i edats i entre mestre/a i alumnes, propiciant el treball cooperatiu. </li></ul><ul><li>Atenció individual , mètodes de treball propers i “a la mida” de nens/es. </li></ul><ul><li>Atenció a la diversitat que permet respectar els ritmes de treball, de maduració i d’aprenentatge de cada alumne/a. </li></ul><ul><li>Flexibilitat . D’agrupaments, de materials, d’organització, de metodologies... </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Metodologia que potencia l’autonomia, la responsabilitat i els hàbits de treball i la globalització dels continguts curriculars i la seva adequació plena a l’entorn i realitat propera . </li></ul><ul><li>Habilitats i capacitats bàsiques treballades i desenvolupades en el propi fer de l’Escola Rural, en la pròpia metodologia intrínseca i constant, prova d’això són els bons resultats que els alumnes de les escoles rurals han obtingut en les proves de capacitats bàsiques que el Departament d’Educació porta a terme cada curs. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Flexibles </li></ul><ul><li>Heterogenis </li></ul><ul><li>“ Homogenis” </li></ul><ul><li>Ordinaris </li></ul><ul><li>Cíclics </li></ul><ul><li>Internivells </li></ul><ul><li>Petits grup </li></ul>Agrupaments variats
 7. 7. Metodologia. Estratègies per ensenyar i aprendre. <ul><li>Els ¼ d’hora (mecanització del càlcul, escriptura i medi social i cultural)‏ </li></ul><ul><li>Agrupaments flexibles (càlcul global, estratègies de càlcul, problemes)‏ </li></ul><ul><li>Grups de nivell (anglès, mates,...)‏ </li></ul><ul><li>Grups de conversa (anglès)‏ </li></ul><ul><li>Tallers (ortografia, plàstica, matemàtica,...)‏ </li></ul><ul><li>Projectes de treball (medi i totes les àrees)‏ </li></ul><ul><li>Plans de treball (CS)‏ </li></ul><ul><li>Tutories, assemblees, debats, ... </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Llibres de text </li></ul><ul><li>Llibres temàtics </li></ul><ul><li>Enciclopèdies </li></ul><ul><li>Diccionaris </li></ul><ul><li>Llibres de lectura </li></ul><ul><li>Atles </li></ul><ul><li>.... </li></ul><ul><li>Materials per escriure, pintar, encolar, retallar... </li></ul><ul><li>Regles, escaires, compàs, semicercles,... </li></ul><ul><li>Mesures, pesos,... </li></ul><ul><li>Fulls, cartolines, paper Gvarro, vegetals,... </li></ul><ul><li>Carpetes, carpessans, fundes, estoig... </li></ul><ul><li>Llibretes, quaderns,... </li></ul><ul><li>Materials informàtics, audiovisuals, calculadores ... </li></ul><ul><li>Fotocopiadores, impressores,... </li></ul><ul><li>Plastificacions, esquadernacions... </li></ul>
 9. 9. <ul><li>REDUIR EL VOLUM DE RESIDUS </li></ul><ul><li>RECICLAR AL MÀXIM LA MAJOR PART DE MATERIALS </li></ul><ul><li>REUTILITZAR ELS LLIBRES I MATERIALS EN BON ESTAT </li></ul><ul><li>TENIR CURA DEL QUE ÉS DE TOTS </li></ul><ul><li>GARANTIR LA QUANTITAT I QUALITAT DELS MATERIALS PER </li></ul><ul><li>POTENCIAR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS </li></ul><ul><li>AFAVORIR VALORS I HÀBITS COM COMPARTIR, SOCIALITZAR, AMORTITZAR, APROFITAR, NO MALGASTAR,... </li></ul>EL MATERIAL SOCIALITZAT
 10. 10. RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2007, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació especial per al curs 2007-2008. Es defineix com a horari de classes de l’alumnat el corresponent a l’horari propi del procés d’ensenyament-aprenentatge del currículum establert, que inclou el temps d’esbarjo, considerat part integrant de l’esmentat procés. El temps d’esbarjo ha de ser tutelat per mestres segons els torns que consideri adients el consell escolar. (...) L’activitat d’aprenentatge, en el sentit d’assoliment dels objectius i exercitació en els coneixements i les activitats bàsiques, s’ha de realitzar dins l’horari lectiu. El treball a proposar fora d’aquest horari pot consistir en la realització d’activitats d’observació, treballs d’informació, coneixement i contrast de la realitat social, artística, esportiva…, i s’ha d’evitar la realització de tasques repetitives no contextualitzades o d’una durada excessiva. Aquestes tasques no han d’obstaculitzar la necessària dedicació dels alumnes al lleure . http://www.gencat.net/dogc/
 11. 11. QUINS DEURES FEM I PER QUÈ ELS FEM OBJECTIUS Actituds: *No discriminar a ningú en funció de l’ajut que rep a casa. *Autonomia: s’han de poder fer sense l’ajut familiar Hàbits: *Aconseguir l’hàbit de planificar-se el temps extraescolar *Aconseguir l’hàbit de la responsabilitat. Consecució d’estratègies *Adquirir agilitat lectora *Afavorir la comprensió *Assolir l’ortografia *Afavorir l’expressió *Gaudir amb la lectura
 12. 12. (*) UN COP S’HAN ACORDAT ENTRE ALUMNE/A, LA FAMÍLIA I EL TUTOR/A SÓN D’OBLIGATORIS. TIPOLOGIA DEURES PER CASA EI CI CM CS OBLIGATORIS LLEGIM A CASA 10 MINUTS + DIBUIX SETMANAL. 20 MINUTS 30 MINUTS 45 MINUTS + FITXA LECTURA RECOMANATS I MOLT CONVENIENTS ENIGMA DE LA QUINZENA PERIODICITAT QUINZENAL. DOS AL MES. TEMA DEL MES <ul><li>ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ. </li></ul><ul><li>TREBALL COOPERATIU, TREBALL EN EQUIP,... </li></ul><ul><li>MATERIALS, DISSENY, CONFECCIÓ. </li></ul><ul><li>RECERCA D’INFORMACIÓ, VERIFICACIÓ, PRODUCCIÓ, ... </li></ul>RECERCA, AMPLIACIÓ, CONTRASTACIÓ D’INFORMACIÓ PETICIONS DE LA LLIBRETA VIATGERA O AGENDA SOBRE EL PROJECTE, LA PREMSA, L’ACTUALITAT, EL ¼ D’HORA, QUADERN DE CAMP, LLIBRETA D’APUNTS (CS)... ACORDATS (*)‏ PLA DE SUPORT A L’ALUMNAT PLA DE TREBALL. SEGONS NECESSITATS DE L’ALUMNE/A, POSSIBILITATS DOMÈSTIQUES, RECOMANACIONS DELS TUTOR/A.

×