Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els instruments musicals

7,793 views

Published on

 • Be the first to comment

Els instruments musicals

 1. 1. ELS INSTRUMENTS MUSICALS. .
 2. 2. 1.QUÈ ÉS UN INSTRUMENT MUSICAL? <ul><li>Un instrument musical és un objecte o aparell que es fa servir per produir sons musicals. </li></ul>
 3. 3. 2 ELEMENTS D’UN INSTRUMENT MUSICAL <ul><li>Material que vibra : és la part de l’instrument que està en vibració. Es tracta d’un material amb propietats elàstiques, i per tant té la capacitat de vibrar. </li></ul><ul><li>Procediment o mecanisme que el fa vibrar: és la manera com es provoca la vibració. </li></ul><ul><li>Ressonador: a la majoria d’instruments, les vibracions del material elàstic són molt dèbils. Perquè es puguin sentir bé cal un dispositiu ressonador que les amplifiqui. Excepcionalment, hi ha alguns instruments que no tenen ressonador, perquè el seu material eslàstic ja vibra amb prou potència i per tant, no el necessiten. </li></ul>
 4. 4. ELEMENTS D’UN INSTRUMENT MUSICAL
 5. 5. 3 Com es classifiquen els instruments. <ul><li>Els instruments musicals es classifiquen en famílies. </li></ul>Corrent elèctric. Electrofons Instruments elèctrics i electrònics Aire Aeròfons Instruments de vent Corda Cordòfons Instruments de corda Membrana Membranòfons percussió Cos de l’instrument. Idiòfons Instruments de Material que vibra Nom tècnic Nom comú .
 6. 6. ELS INSTRUMENTS DE PERCUSSIÓ <ul><li>Hi ha dos tipus d’instruments de percussió : </li></ul><ul><li>-Idiòfons </li></ul><ul><li>-Membranòfons. </li></ul>
 7. 7. ELS IDIÒFONS. <ul><li>Són aquells instruments en què el material que vibra és el propi cos de l’instrument. </li></ul><ul><li>Segons el procediment o mecanisme que el fa vibrar hi ha tres tipus d’idiòfons: </li></ul><ul><li>-Idiòfons percutits. </li></ul><ul><li>-Idiòfons puntejats. </li></ul><ul><li>-Idiòfons fregats. </li></ul>
 8. 8. IDIÒFONS PERCUTITS. <ul><li>En ells, el so es produeix percudint l’instrument . </li></ul>
 9. 9. IDIÒFONS PUNTEJATS <ul><li>El so es produeix puntejant una part de l’instrument </li></ul>
 10. 10. IDIÒFONS FREGATS. <ul><li>El so es produeix fregant l’instrument. </li></ul>
 11. 11. ELS MEMBRANÒFONS. <ul><li>Són aquells instruments en què el material que vibra és una membrana tensa. </li></ul><ul><li>Segons el procediment o mecanisme que el fa vibrar hi ha tres tipus de membranòfons: </li></ul><ul><li>- Membranòfons percudits. </li></ul><ul><li>-Membranònos fregats. </li></ul><ul><li>-Membranòfons bufats. </li></ul>
 12. 12. Membranòfons percudits. <ul><li>El so es produeix percudint (picant) la membrana. </li></ul>
 13. 13. Membranòfons fregats <ul><li>El so es produeix fregant la membrana o un element (vareta, cordill...) lligat a ella. </li></ul>
 14. 14. Membranòfons bufats <ul><li>El so es produeix bufant (o cantant) prop de la membrana. </li></ul>
 15. 15. ELS CORDÒFONS <ul><li>Són aquells instruments en què el material que vibra és una corda (o més d’una). </li></ul><ul><li>Segons el procediment o mecanisme que el fa vibrar hi ha tres tipus de codòfons: </li></ul><ul><li>1.-cordòfons puntejats. </li></ul><ul><li>2.-cordòfons percudits </li></ul><ul><li>3.-cordòfons fregats. </li></ul>
 16. 16. CORDÒFONS PUNTEJATS <ul><li>La corda es fa sonar puntejant-la, és a dir, pinçant-la. </li></ul><ul><li>-Amb els dits: </li></ul>
 17. 17. . <ul><li>- Amb una pua: </li></ul>
 18. 18. . <ul><li>- Amb un teclat. </li></ul>
 19. 19. CORDÒFONS PERCUDITS <ul><li>La corda es fa sonar percudint-la. </li></ul><ul><li>Es a dir , picant -la. </li></ul>
 20. 20. CORDÒFONS FREGATS <ul><li>La corda es fa sonar fregant -la amb un material adequat. </li></ul><ul><li>Els més importants són el violí, viola, violoncel i contrabaix . </li></ul>

×