Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dyfodol disgleiriach i Gymru

1,252 views

Published on

Ymunwch â ni ar daith i ddyfodol disgleiriach i Gymru! Mae’r delweddau a ganlyn yn dangos sut y gall Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol wneud Cymru’n lle ardderchog i fyw a gwneud busnes.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dyfodol disgleiriach i Gymru

  1. 1. Ymunwch â ni ar daith i ddyfodol disgleiriach i Gymru…. …Mae’r delweddau a ganlyn yn dangos sut y gall Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol wneud Cymru’n lle ardderchog i fyw a gwneud busnes.
  2. 2. Yn y dyfodol...mae Cymru’n datblygu mewn ffordd gynaliadwy, mae ei chyrff cyhoeddus yn gwneud penderfyniadau sy’n golygu y collir cyn lleied o natur ag sy’n bosibl ac yn helpu i leihau’r newid yn yr hinsawdd. Mae gwledydd eraill yn dilyn llwybr Cymru i ddyfodol disgleiriach.
  3. 3. Yn y dyfodol...rydyn ni’n parchu terfynau ein hamgylchedd, gan gymryd dim ond ein cyfran deg o’r bwyd, ynni a deunyddiau mae natur yn eu darparu, ac yn gwastraffu dim ond ychydig bach.
  4. 4. Yn y dyfodol...mae nwyddau a gwasanaethau sy’n cael eu prynu gan gyrff cyhoeddus yng Nghymru (fel ein hysgolion a’n hysbytai) yn dod o ffynonellau moesegol a chynaliadwy – maent yn gwneud cyn lleied o niwed i fyd natur ag sy’n bosibl ac yn rhoi sicrwydd bod y bobl sy’n eu cynhyrchu a’u dosbarthau’n cael eu trin yn deg.
  5. 5. Yn y dyfodol...rydyn ni wedi lleihau ein cyfraniad at y newid yn yr hinsawdd yn fyd-eang gymaint ag sy’n bosibl, ac wedi sicrhau hinsawdd fwy diogel a sefydlog i’n plant ei hetifeddu. Mae bywyd gwyllt yn ffynnu yn yr hinsawdd hon ac rydyn ni’n gallu tyfu mwy o’n bwyd ein hunain. .
  6. 6. Yn y dyfodol...mae gennym gomisiynydd yn llais annibynnol yr ymddiriedir ynddo sy’n cynrychioli barn y gymdeithas yng Nghymru ac yn helpu’r llywodraeth i lywio taith Cymru i ddyfodol disglair.
  7. 7. Heddiw...rydyn ni’n rhan o gymuned o fwy nag 20 o elusennau, mentrau cymdeithasol a grwpiau cymunedol yng Nghymru y mae eu gwaith yn cynorthwyo pobl a natur i ffynnu. Rydyn ni i gyd yn gweithio ar faterion gwahanol, ond rydyn ni’n llefaru ag un llais ynghylch pam y mae Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol mor bwysig a sut y gall helpu cenedlaethau o’n teuluoedd yn y dyfodol i fyw bywydau iach, hapus a diogel. Cewch wybod mwy ar www.shapingfuturewales.org. Cafodd Dyfodol Disglair Cymru ei ddatblygu gan WWF Cymru i’r Gynghrair Datblygu Cynaliadwy © 2014

×