Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ud2

226 views

Published on

Published in: Technology, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ud2

  1. 1. 1. Què és la informàtica? 2. Hardware i software - Arquitectura Von Neumann: . CPU (ALU, UC i registres) . memòria principal . busos . perifèrics 3. Què és un sistema operatiu? 4. L’escriptori 5. Finestres 6. Administrador d’arxius 7. Paperera de reciclatge
  2. 3. <ul><li>2.1. Introducció a les xarxes informàtiques </li></ul><ul><li>Quan en una casa, un institut o un centre de treball hi ha més d’un ordinador ens hem de plantejar la necessitat de crear una xarxa. </li></ul>Una xarxa local és la interconnexió de diversos ordinadors i perifèrics distri­buïts en un espai limitat, generalment un mateix edifici.
  3. 5. La connexió dels diferents dispositius que acabem de veure es poden fer a través de mitjans físics o sense fil, i les seves característiques són les següents:
  4. 6. Exercici :
  5. 7. Exemple: El 10 en base decimal (base 10) és el 1010 en binari (base 2) i la A en hexadecimal (base 16). Per fer: Transforma els nombres decimals següents al sistema binari:2, 4, 8, 16, 32 i 64 Repàs:

×