Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ciencias sociais tema 2

413 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ciencias sociais tema 2

 1. 1. TEMA 2: AS REVOLUCIÓNS POLÍTICAS ROSA MARÍA TÚÑEZ ALCALDE 4º ESO
 2. 2. As orixes do conflicto. <ul><li>As 13 colonias.
 3. 3. Sistema económico propio con monopolio de Inglaterra
 4. 4. Pacto Colonial.
 5. 5. O conflicto dos impostos.
 6. 6. Motín do té de Boston. </li></ul>
 7. 7. A guerra da independencia. <ul><li>Congreso de Filadelfia.
 8. 8. 1776: declaración dos Dereitos de Virxinia e Declaración da independencia.
 9. 9. A Paz de Versalles. </li></ul>
 10. 10. O legado da Revolución Americana <ul><li>Constitución de Estados Unidos 1787.
 11. 11. Estructura Federal.
 12. 12. Presidente (poder executivo).
 13. 13. Congreso e Senado (poder lexislativo).
 14. 14. Tribunal supremo (poder xudicial).
 15. 15. Consecuencias. </li></ul>
 16. 16. A situación de Francia antes da Revolución. <ul><li>Sociedade estamental.
 17. 17. Crise económica.
 18. 18. Déficit da Facenda.
 19. 19. Crise política (Luís XVI). </li></ul>
 20. 20. Reunión dos Estados Xerais <ul><li>Asamblea de notables.
 21. 21. Convocatoria dos Estados Xerais.
 22. 22. - O problema do voto.
 23. 23. Cadernos de queixas.
 24. 24. Clubs políticos.
 25. 25. Xornais. </li></ul>
 26. 26. Comezo da Revolución Francesa. <ul><li>O problema do voto.
 27. 27. Formación da Asamblea Nacional.
 28. 28. Xogo de pelota.
 29. 29. Convírtese en Asamblea Constituínte.
 30. 30. Asalto a Bastilla. </li></ul>
 31. 31. A obra da Asamblea Constituínte. <ul><li>Decreto de abolición dos dereitos feudais.
 32. 32. A declaración dos Dereitos do home e do cidadán.
 33. 33. Constitución do 1991:
 34. 34. - Monarquía Parlamentaria.
 35. 35. - Soberanía Nacional.
 36. 36. - Dereitos fundamentáis
 37. 37. - División de poderes.
 38. 38. - Sufraxio censitario.
 39. 39. - Descentralización administrativa. </li></ul>
 40. 40. Asamblea lexislativa <ul><li>Sans-culottes.
 41. 41. Rei e privilexiados.
 42. 42. Decreto contra os emigrados e contra os cleros.
 43. 43. Veto do rei. </li></ul>
 44. 44. A guerra no exterior e ao final da monarquía. <ul><li>Austria e Prusia declararon a guerra a Francia.
 45. 45. A fuga de Varennes.
 46. 46. O asalto ao palacio das Tullerías. </li></ul>
 47. 47. A convención Xirondina. <ul><li>Matanzas de setembro.
 48. 48. Xirondinos e montañeses.
 49. 49. Primeira coalición: La Vendée (consecuencia da execución).
 50. 50. Tribunales revolucionarios e comité de Salud Pública. </li></ul>
 51. 51. A convención Montañesa e o Terror. <ul><li>Robespierre.
 52. 52. Constitución democrática pero dictadura.
 53. 53. O terror: distintas leis de sospeitosos.
 54. 54. Prezos máximos.
 55. 55. Golpe de estado. </li></ul>
 56. 56. O directorio e a fin da revolución. <ul><li>Constitución do ano III:
 57. 57. - Réxime liberal con soberanía nacional e na separación de poderes.
 58. 58. - Sufraxio censitario.
 59. 59. - Directorio de cinco membros.
 60. 60. Napoleón Bonaparte.
 61. 61. Golpe de Estado de Napoleón: 18 de Brumario. </li></ul>
 62. 62. A obra de Napoleón en Francia. <ul><li>Constitución do ano VIII.
 63. 63. Réxime personalista.
 64. 64. Cónsul vitalicio.
 65. 65. Principais reformas:
 66. 66. - Código Civil.
 67. 67. - Código de comercio.
 68. 68. - Promoción da educación pública. </li></ul>
 69. 69. Napoleón e Europa. <ul><li>O imperio.
 70. 70. Victorias de Napoleón.
 71. 71. O bloqueo continental.
 72. 72. Napoleón invade España.
 73. 73. O fracaso da invasión a Rusia.
 74. 74. Batalla das nacións.
 75. 75. Imperio dos 100 días: waterloo. </li></ul>
 76. 76. A volta do absolutismo. <ul><li>Definición:
 77. 77. Cartas outorgadas: </li></ul>
 78. 78. Congreso de Viena: a reorganización do mapa europeo <ul><li>O congreso de Viena.
 79. 79. Obxectivos:
 80. 80. Cambios:
 81. 81. - Francia volve ás fronteiras antes da Revolución.
 82. 82. - Estados tapón:
 83. 83. - Austria, Rusia e Prusia gañan territorios.
 84. 84. O sistema do congreso. </li></ul>
 85. 85. As alianzas internacionais contra a Revolución. <ul><li>Santa Alianza:
 86. 86. Cuádrupla Alianza: </li></ul>
 87. 87. Liberalismo e nacionalismo. <ul><li>Liberalismo:
 88. 88. Nacionalismo:
 89. 89. - Orixe:
 90. 90. - Congreso de Viena: </li></ul>
 91. 91. As revolucións de 1820 e 1830. <ul><li>1820: España, Grecia.
 92. 92. 1829: Independencia de Grecia.
 93. 93. 1830: Francia (Luís Felipe de Orleans).
 94. 94. 1831: Independencia de Bélxica.
 95. 95. Fracasos en Italia, Alemaña e Polonia. </li></ul>
 96. 96. As revolucións de 1848. <ul><li>Características:
 97. 97. Francia:
 98. 98. - Revolución de febreiro e de xuño.
 99. 99. - II imperio con Luís Napoleón Bonaparte.
 100. 100. Fracasos en Italia, Hungría, Polonia, Prusia, Alemaña e Bohemia.
 101. 101. Consecuencias:
 102. 102. - Punto de partida das unificacións de Italia e Alemaña.
 103. 103. - Avance da democracia.
 104. 104. - Movemento obreiro. </li></ul>
 105. 105. Características dos movementos da independencia. <ul><li>Os crioulos:
 106. 106. Indios, mestizos e negros.
 107. 107. Liberalismo e nacionalismo como bases ideolóxicas.
 108. 108. Simón Bolívar </li></ul>
 109. 109. A primeira fase da independencia. <ul><li>Xuntas:
 110. 110. Recuperación dos territorios por parte de España. </li></ul>
 111. 111. A segunda fase da independencia. <ul><li>Arxentina.
 112. 112. Chile.
 113. 113. Colombia, Venezuela, Ecuador: (Simón Bolívar).
 114. 114. Perú: (Ayacucho).
 115. 115. México: (Plan de Iguala). </li></ul>
 116. 116. O mantemento do neoclasicismo. <ul><li>Arcos de triunfo e columnas conmemorativas.
 117. 117. Canova.
 118. 118. Jacques-Louis David.
 119. 119. Obra de Canova </li></ul>
 120. 120. O romanticismo. <ul><li>As causas:
 121. 121. Características:
 122. 122. - Sentimentos.
 123. 123. - Inspiración na Idade Media.
 124. 124. - Imaxinación, da fantasía e da creatividade e a liberdade.
 125. 125. Arquitectura: Parlamento de Londres.
 126. 126. Pintura: Delacroix, Géricault, Turner.
 127. 127. Literatura: Lord Byron, Walter Scott e Victor Hugo
 128. 128. Música: Beethoven, Brahms, Schubert e Chopin. </li></ul>

×