Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 1

193 views

Published on

En aquesta primera unitat es presenten una sèrie de qüestions i preguntes per reflexionar al voltant de què són les habilitats socials i perquè són necessàries.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tema 1

  1. 1. Primer E.S.O Tema 1. Introducció a les HABILITATS SOCIALS
  2. 2. HABILITATS SOCIALS
  3. 3. Assertivitat
  4. 4. <ul><li>Discriminar entre l'asserció, agressió i passivitat. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Saber discriminar les ocasions en les quals l'expressió personal és important i adequada. </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Coneixes algú que sigui assertiu? Per què creus que ho és? </li></ul><ul><li>Coneixes algú que sigui passiu? Per què creus que ho és? </li></ul><ul><li>Coneixes algú que sigui agressiu? Per què creus que ho és? </li></ul>
  7. 7. Empatia <ul><li>Posar-se en el lloc de l’altre. </li></ul>
  8. 8. HABILITATS SOCIALS

×