Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Psicologia i obesitat

310 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Psicologia i obesitat

 1. 1. PSICOLOGIAI OBESITATRosa María Mañas MurciaLaura Arrey Diaz5ª SETMANA
 2. 2. ÍNDEX Concepte d’alimentació. Alteracions psicològiques relacionades ambl’obesitat. Altres trastorns de la conducta alimentària. Conseqüències i impacte psicosocial. Tractaments psicològics de l’obesitat.
 3. 3. CONCEPTED’ALIMENTACIÓ:L’alimentació és una conducta instintiva ibiològica, que té la finalitat d’obtenir, preparar iingerir aliments. Mitjançant aquest procéss’aconsegueix la nutrició, aportant l’energia i elsnutrients necessaris per la supervivència delsindividus.L’ésser humà necessita aigua, proteïnes, hidrats decarboni, greixos, vitamines i minerals.L’alimentació equilibrada unit a l’exercici físicmoderat són essencials per mantenir la salut.
 4. 4. “QUE L’ALIMENTACIÓ SIGUILA TEVA MEDICINA I LA TEVAMEDICINA EL TEU ALIMENT”ANTIGA GRÈCIA, HIPOCRÀTES
 5. 5. ALTERACIONS PSICOLÒGIQUESRELACIONADES AMBL’OBESITATTRASTORNS PRECIPITANTS DE L’OBESITAT:trastorns de personalitat, disfòria, ansietat, depressió,bulímia, etc.TRASTORNS DESENCADENATS PER L’OBESITAT:Rebuig de la pròpia imatge, trastorns afectius pel rebuigsocial, depressió, ansietat, etc.TRASTORNS PER CONTRARESTAR L’OBESITAT:Anorèxia, depressió, ansietat, bulímia, etc.És summament important un tractament multifactorialper prevenir el desenvolupament de trastorns de laconducta alimentària.
 6. 6. ALTRES TRASTORNS DE LACONDUCTA ALIMENTÀRIA ANÒREXIA NERVIOSA BULÍMIA NERVIOSA VIGÒREXIA DIABETES MELLITUS ORTORÈXIA
 7. 7. ANORÈXIA I BULÍMIANERVIOSES L’anorèxia nerviosa: és una percepció alterada dela pròpia imatge, pànic a engreixar-se. La causaés la interrelació entre factors genètics,psicològics i socials. Hi ha dos tipus de anorèxia:la restrictiva i purgativa. Bulímia nerviosa: causada per factors psicològicsi somàtics, és una alteració de la ingestad’aliments de forma compulsiva, s’alterna ambdietes molt restrictives i el consum de productespurgatius com laxants i diürètics.
 8. 8. VIGORÈXIA, ORTORÈXIA IDIABETES MELLITUS. Vigorèxia: és la malaltia contrària a l’anorèxia,l’obsessió és augment de la massa muscular iviure per aconseguir la perfecció del cos.L’obsessió pot arribar a fer consumir esteroides ianabolitzants. Ortorèxia: malaltia que es basa en l’obsessió demenjar nomes aliments biològics i sans, obsessióen la qualitat i la puresa dels aliments.Relacionat amb persones amb conductesobsessives. Diabetes mellitus: és una de les conseqüències del’obesitat (entre altres factors), es fa necessariuna reeducació nutricional de les personesafectades.
 9. 9. CONSEQÜÈNCIES I IMPACTESOCIAL DE L’OBESITAT Marginació Discriminació Rebuig social Sentiment de culpa Disminució de l’autoestima Problemes d’accés a un treball
 10. 10. TRACTAMENTS PSICOLÒGICSPER L’OBESITATTeràpia de conducta: modificació dels patronsalimentaris i d’exercici.Establiment d’una dieta equilibrada.Establiment d’una rutina d’exercici físic.Teràpia cognitiva: reestructuracions de creenceserrònies, atribucions, idees, pensaments, etc.Explicació de falsos tractaments.Mites erronis.
 11. 11. ENLLAÇOS D’INTERÉS:• Silvestri, E., i Stavile, A. E. (2005). AspectosPsicològicos de la Obesidad. http://www.nutrinfo.com/pagina/info/ob05-02.pdf• Ruiz, V., i Ruiz, J.A.I. Dimensiones psicosociales de laobesidad: http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/censenanza/spi/unidad3/gu7• Anorexia i Bulimia. Monografias.com:http://www.monografias.com/trabajos/buliano/buliano.shtml• Muñoz, R., i Martínez, A. (2007). Ortorexia yVigorexia:¿Nuevos trastornos de la conductaalimentaria?http://www.tcasevilla.com/archivos/ortorexia_y_vigorexia.pdf

×