Advertisement

Намиране на обиколка на геометрични фигури

Elementary School Teacher
May. 14, 2017
Advertisement

More Related Content

Advertisement

More from roryace(20)

Advertisement

Намиране на обиколка на геометрични фигури

 1. Представете си една мравка, която се разхожда около оградата на парк. Този парк може да бъде в различни форми. Мравката обикаля парка от външната му страна. Разстоянието, което изминава, се нарича обиколка.
 2. Обиколката е разстоянието (дължината) около фигурата. Обиколката на фигурата се намира, като се съберат всичките ѝ страни.
 3. Какво трябва да знаем за правоъгълника? Той има две по две равни страни. За да намерите обиколката му, съберете всичките му страни. Пример: 3 см + 3 см + 6 см + 6 см = 6 см + 12 см = 18 см е обиколката на правоъгълника
 4. По-големите ученици (втори клас) започват да улесняват работата си чрез използването на формули. Формулата за намиране на обиколка на правоъгълник е: P = 2.a + 2.b
 5. Р – Периметър/Обиколка P = 2.a + 2.b Р = 2.6 + 2.3 Р = 12 + 6 Р = 18 см Запомнете формулата! Винаги правете чертеж преди да започнете да решавате! Когато започнете да решавате, винаги първо пишете формулата, после замествайте по нея като взимате данни от чертежа и/или съкратения запис, който сте направили!
 6. Какво трябва да знаем за квадрата? Всичките му страни са равни. За да намерите обиколката му, съберете всичките му страни. 3 см + 3 см + 3 см + 3 см = 12 см е обиколката на квадрата
 7. Формулата за намиране на обиколката на квадрат е следната: P = 4.a Р = 4.3 Р = 12 см Запомнете формулата! Винаги правете чертеж преди да започнете да решавате! Когато започнете да решавате, винаги първо пишете формулата, после замествайте по нея като взимате данни от чертежа и/или съкратения запис, който сте направили!
 8. За да намерите обиколката на триъгълник, първо трябва да знаете какъв е той и после съберете страните му. Видовете триъгълници според страните са:
 9. Намиране на обиколка на равностранен триъгълник Какво трябва да знаете за равностранния триъгълник? Всичките му страни са равни. Ако в условието на задачата е записано да намерите обиколката на равностранен триъгълник със дължина на едната страна 3 см, то тогава знаете, че и другите две страни са 3 см. 3 см + 3 см + 3 см = 9 см е обиколката на равностранния триъгълник
 10. Намиране на обиколка на равностранен триъгълник Формула за намиране на обиколка на равностранен триъгълник: Р = 3.а Р = 3.а Р = 3.3 Р = 9 см а = а а Запомнете формулата! Винаги правете чертеж преди да започнете да решавате! Когато започнете да решавате, винаги първо пишете формулата, после замествайте по нея като взимате данни от чертежа и/или съкратения запис, който сте направили!
 11. Намиране на обиколка на равнобедрен триъгълник Какво трябва да знаете за равнобедрения триъгълник? Има основа и две бедра. Бедрата са с еднаква дължина. 2 см + 5 см + 5 см = 9 см е обиколката на равнобедрения триъгълник
 12. Намиране на обиколка на равнобедрен триъгълник Формула: Р = a + 2.b P = a + 2.b P = 2 + 2.5 Р = 2 + 10 P = 12 см Запомнете формулата! Винаги правете чертеж преди да започнете да решавате! Когато започнете да решавате, винаги първо пишете формулата, после замествайте по нея като взимате данни от чертежа и/или съкратения запис, който сте направили! a b b
 13. Намиране на обиколка на разностранен триъгълник Какво трябва да знаете за разностранния триъгълник? Всичките му страни са различни. За да намерите обиколката, съберете страните му. 6 см + 5 см + 2 см = 11 см + 2 см = 13 см е обиколката на разностранния триъгълник
 14. Намиране на обиколка на разностранен триъгълник Формулата ще бъде следната: Р = a + b + c P = a + b + c P = 6 + 2 + 5 P = 8 + 5 P = 13 см a b c Запомнете формулата! Винаги правете чертеж преди да започнете да решавате! Когато започнете да решавате, винаги първо пишете формулата, после замествайте по нея като взимате данни от чертежа и/или съкратения запис, който сте направили!
Advertisement