ใบความรู้ที่ 7

687 views

Published on

ใบความรู้ที่ 7

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
687
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบความรู้ที่ 7

  1. 1. F 7 F F F ก ( F) .4 F F ก F F F F ก F F ก F ก F F ก F F 1. F ก ก F ก ˈ ก F F ก 2. F F F F ก F Fก F F ก 3. F F ก F F F F F F ก F ก F ˂ F F F ก F F ก 4. F F ก F ก F F F ˆ F F F F F F ˈ 3 1. F F ก F (Local Area Network LAN ) ˈ
  2. 2. 2 F F ก ก ก ก F ก F ก F ก ก ก ก ก Fก ˈ F F F ก F ก Fก F ก F F F F F ก F F ก ก F F ก F ก F ก F ก F F LAN ˈ F ก F Fก F ก 2. F F (Metropolitan Area Network MAN) ˈ F ก ก ก F ก ก F LAN ก ก ก F F ก ก F 5- 40 ก F F F F กF ก 3. F ก (Wide Area Network WAN) ˈ F ก ˈ F F ก F F F ก ก F F ก F ˈ ก F ก F กก F F F F F ˈ F WAN F ˈ F F ˈ F F F ก F (Local Area Network LAN ) ˆ ก F (Network Architecture) (Topology) ก ก ( ก) F ˈ ก ก F ก ก F ก ก F F F F ก 1. (Star) กก F F ก F ก Fก F ˈ F F F F F Fก (Center Computer) ก ก ก F ก F ก (STAR) ก Fก ˈ F ก F ก F ก F Fก F ˈ F F ก ก ก Fก F ˈ Fก F ก F ก F STAR ˈ 2 F F F F F F F F F ก F F F F F ก ˂ ก ก ก F
  3. 3. 3 (Star) 2. (Bus) F LAN BUS F ˈ F Fก ก F ˆ F ก ก ก F F F F F F F ก F ก ก F BUS ก F ก ก F F F ก ก ก F " " (BUS) F ก F F F ก F F ก F F ก F F F ก ก F ก ก ก F F F F F F ก ˈ 2 ก 2 F 2 F F F (Terminator) F ก ˂ ก F F F F ก F ก ˈ ก ˂ ก ก ก F F F ก F F F F F 2 F F F F ก F F ก ก ก F ก F F F Fก F F F F F F Fก F F F F F ก F BUS F F F F F F F (Bus) 3. (Ring) F RING ˈ ก F F F F F F F F F RING F F F F ก F BUS F F 1 F F ˈ F ก F ก ก F ก F F ก ก F ก ก F F ก F ˈ F F F F F Fก ก F F F Fก F F F Fก F F F
  4. 4. 4 (Ring) F F ˈ F ก F F ก ˈ F F ก F F F F F F ˈ F ก F F F ˈ F ˈ ก F ก F F ก F F F ˈ ก F Fก ก F ก F F F F ก F F F F ก F ก F ก F ˈ F F F F ก F F ˆ F ก F ก ก F F ก F ก F ก ก F F Fก F F (Modem) F ก F "Modulator/Demodulator" ก ก F ˈ ก ก F (Modulation) F ก F F (Modulator) ก ก ก F ˈ ก F (Demodulation) F ก F F (Demodulator) ก F F F ก F (Network Interface Card : NIC) ก F F F Fก ก F F ก F F F F F F F F ก F ก F F F F ก ก F F F ก (Hub) ˈ ก F F ก F F ก ˈ F F F F Fก F ˈ F F (Repeater) ˈ ก F F ก ก ก ก
  5. 5. 5 ก ก F ก F ก ก ก F ก ก ก F ก F F F F ก ก F F F ก ก F F F ก F F F (Bridge) ˈ ก F ก F ก F F F ก F LAN ก F F ก ก ก ก F ก F F Fก F F ก ˈ F F F F F F F F ก F F F F (Router) ˈ ก F F F F F F ก F ก F F F ก F กก F F ก F F ก F F F ก F ˈ F ก F Routing Table F F F F ก F ก ก F F F F F ก F (Gateway) ˈ ก F ก F F F F F ก F ก F F F Fก ก F ก ก ก F F ก ก F F ก ˈ ก F F F ก ก F ก ˈ F F Fก ˆ กF ก F ก ก ก F F F (Firewall) F F F F Fก 1. F (Internet) ˈ F F F ก F F ก F ก F ก F ก 2. (Intranet) ˈ F F F ก F Fก F (Inernet) ˈ 3. ก F (Extranet) ˈ ก F Fก F F F ก ก F ก F Fก ก F F F F F F ก Fก F F ก F F F ก ก F F F 1. ก ก F ก F F F F ก ก ก F (Hardware) ก ก F 2. F F ก ก F F F F ก F กF ก F F F ก F ก ก F F
  6. 6. 6 3. ˆ F F ก F F F F ก 4. F ˈ ก F ก ก F F F F 5. ก F ˈ F ก F F F ก ˂ ก F F 1. ก (Firewall ) ก ˈ F F F F ก ก F ˂ ก F F ก ก F F F 2. F (Password) F ˂ ก F F F กF ˈ ก F F F F F F F F ˂ ก F ก F F F F ˈ F F F F ก F F ก ก F F F ก ก F 3. ก F F (Back up) ก ก F F ก F ก ก F F F ก ก F F F F ก ก F ( Electronic mail : e-mail ) ˈ ก F F F F ก ก F ก ก F F e-mail address F (Voice mail ) ˈ ก F F F ก F ก ก F F ก F F ก F ก F ก ก F ก ʽ ˆ (Facsimile or Fax) ˈ ก F F ˈ F ก ก F F F ก F F F F ก F ก F Video conferencing ˈ ก F ก F ก ˁ F ก ˁ ก F Video conferencing F ก F ก ก ก F ก F ˈ ก F Global Positioning System (GPSs) ˈ F F F F ˈ ˂ F ˆ ก F ก F F F F

×