ใบความรู้ที่ 4

838 views

Published on

ใบความรู้ที่ 4

  • Be the first to comment

ใบความรู้ที่ 4

  1. 1. F 4 ก ก F ก F ก ( F) .6 ก ก F ก ก F ก ก F ก ก F F ก F F ก F F ก ก F F F F F F F F F F F F F F ก ก F F F F กก ก F ก ก F ก ... F F F F ก ก F F F ก F 1. F F / F ˂ F ก F F F 2. ก F ˂ F F 3. F ก ˂ F F F F F F 4. F F ˂ F F ˈ ก F F 5. ก F ˂ F F F F 6. ˂ F ก ก F F ˂ F ก F F ก F F F 1) F ก F F F F F 0 1 ˈ F F ก ก F F 2) ก (Character) ˈ F ก ก F ก ˈ F ก F ก F ˈ F F F ก ก F F F 8 ก ก F F
  2. 2. 3) F (Field) ˈ F F ก F ก กก ก ก F F F ก F - ก ก F F ˈ 4) F (Record) ก กก F ก F Fก F F ก กF F ก F ก F F F F ก ก ก กก 5) ˂ F (File) ก กก ก F F ก F F ก F ˂ F ก . 4/1 ก F ก .4/1 F ˂ F ก F F F 6) F (Database) ก กก ˂ F ก F กก F F F ก F ก ก F F ก F ก F ก F ก ก F ก ก F ก F F ก ˈ F F ก ก F F F (Database) F (File) F (File) F (Record) F (Record) ʽ F (Field) ʽ F (Field) F (Byte) F (Byte) (Bit) (Bit)
  3. 3. ก F ก F F ก ก F ʽ ʽ ก ก F F 0 1 ก ก ก F ก F 0 1 ˈ (binary digit) F ก ก F (bit) 1011 ˈ ˈ 4 ก F ก F F F F 4 ก F 16 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1101 1111 Fก ก F F F ก ก F F 8 ก F 1 F(byte) ก 1 F 10000010 F ก A , 01000010 F ก B F ก ˈ ก F ก (American Standard Code for Information Interchange : ASCII) 8 1 F F F F 256 F ก ก ก F ก 128 ก F ก Fก F F ˈ F F 10000101 F ก ก กก 1 F F F 1 ก F F ก F ก ก F F F ก F A MAN F 01000001 00100000 01001101 01000001 01000111 01000001 ก A 00100000 F F 01001101 ก M 01000111 ก N
  4. 4. ˂ F F F ก ก ก ก ก F ก F ก F ก F ก F ˈ ˂ (file) F ˂ ก ก F ก F (record) ก F F F ก F F (field) ก ˂ F F ก ก F 1 2 F 39415 39410 39411 . . . . . ก . . . . 72 65 71 . . . 80 70 71 . . . 85 72 80 . . . ˂ F F F ก F ก F F ก F ก F ก F F F F F F F ˂ F ก F : 39415 : . . ก 1 72 2 80 F 85

×