ใบความรู้ที่2

1,072 views

Published on

ใบความรู้ที่ 2

Published in: Education, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,072
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
32
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบความรู้ที่2

  1. 1. F 2 F ก ก F ก ( F) .6 F ก ก F F ˈ ก ก F F F ก F F ก ก F ก F F (Hardware) F F ˈ F F ก ก ก ก ก ก F F F ก F F F ก F F F ก ˈ F F F ก F F F F F F F ก ก ก F 1. (Monitor) ˈ ก F Monochrome Monitor Color Monitor 2. (Case) F F ˈ ก F F ก Fก F F ATX ก F F ก F AT ก F F ก F F AT F F ก ก F ˈ F ก ˂ Fก ก F F F
  2. 2. 2 ก ก F F F ก ก F Fก ก F F F ก Fก F F F ก F F ก ก 3. F F (Keyboard) F F ˈ ก F F F ก ก F F F F F F ˁ F ก 101 F F F กก F ก F 4. F (Mouse) F ก F กก F F F ˁ ก ( F 1 - 3 ˁ ) ก F F F F F F ก ก ก F F ก F "Mouse Pointer" ( ก ˈ ก F ) F ก ก ก ก ˁ F กก F F F ก F 5. (Speaker) ก F ก ก F F F F F
  3. 3. 3 6. (UPS) UPS ก F F F ก ˂ กก ˂ ก กก F F ก F UPS ก F F ก UPS F ก ก 1. F ก (Central Processing Unit ; CPU) F ก Fก F ˈ F F ˈ Fก ก F F F ก F F Fก F ก ก F F F o F (Control Unit) o F ก (Arithmetic and Logic Unit ; ALU) o F ก (Main Memory Unit)
  4. 4. 4 F ก F ก (CPU) F (Control Unit) F F ก F ก F CPU ก F F F ก F ก F F ก F F ˂ F F F F F ก F F ก F F ก F F F ALU ก F F ก F ˈ F F ก (ALU; Arithmetic and Logic Unit) F ก F F (Arithmetic operations) ก ก F (Logical operations) ก ก ก ก F กF ก ก (Addition) (Subtraction) (Multiplication) (Division) F ก (Main Memory Unit) F ก ก F กF Main Memory Unit, Primary Storage Unit, Internal Storage Unit ˈ F F ก F F ก ก F F F ก F ก F F F ˈ 2 o F ก (Program Memory) o F ก F (Data & Programming Memory)
  5. 5. 5 F ก F (Data & Programming Memory) ก F (RAM; Random Access Memory) ˈ F ก F ก F F F F F F ก F F ʽ ก ˂ F F ˈ F F ˈ F ก F F F F ก ˆ F F ˈ SRAM (Static RAM) F F F ก DRAM (Dynamic RAM) ก ก F Fก F ก ก F SRAM F ก F SDRAM Mainboard 2. F (Mainboard) F ˈ ก F ก F F ก ก F F F F F F ก F กF 3. F กF F (Hard Disk ) ˈ ก F F F ก F กก F ก ก F F F กก F Secondary Storage Harddisk ก F Disk ก F Platters F ก F F Plalter ก ก F ก Oxide F ก F F Hard Disk F ก F F F ก ก F ก ก F Fixed Disk
  6. 6. 6 4. F (CD-ROM Drive) CD-ROM ˈ ก F F F F ก F ก F F F F F CD-ROM Drive Floppy Disk Drive 5. F ʾˊ กF F (Floppy Disk Drive ) กF F 2 F กF F ˆ กF F 3.5 5.25 ( ˆ 5.25 F F ก) F F F กF F ก ˈ o กF F F กF 3.5 740 KB o กF F F กF 3.5 1.44 MB - HD: high density o กF F 5.25 F กF 5.25 640 KB o กF F 5.25 F กF 5.25 1.2 MB - HD: high density 7. F F (Power Supply) F F (Power Supply) ˈ F F ก F F F F (Power Supply) F F F F F F ก ˈ ก main board F ก F (Software) F F (software) ก F F F F F ก F F F ก ˈ ก F ก F F F ก ˈ ก ก ก F ˈ F F ˈ ก
  7. 7. 7 F F ˈ ก F ก F F F ˈ F F ˈ ก F F ก F ก F ก F F F ก F ก F F ก F ก F F F Data Data F ก ก Fก ก F ก ก ก ก ก ก ก F ก ก ก F ก ก F F Fก F F F F F F F F F F F F F F F ก F ก. ก ก F ก ก F F . ʽ F ก ก ก F 1 ก . F ก ʽ F ก F 1 ʽ F . F ก F ก F 1 F People ware ก ˈ ก F ก ก F F ก F F ก ˈ F ก ก ʿก ก F ก F Fก F F F F ก Fก ก ˈ ก F F F Fก
  8. 8. 8 ก F - F (Administration) F กF Electronic Data Processing manager: EDP - ก (Technical) F กF System Analyst and Designer, Programmer - ก (Operation) F กF Computer Operator, Keypunch Operator, Data Entry

×