Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proxecto abalar

567 views

Published on

Borrador presentación proxecto abalar ceip do Pomar (ficticio)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proxecto abalar

 1. 1. <ul>PROXECTO ABALAR </ul><ul>Ceip do Pomar </ul>
 2. 2. Preténdese dispor de recursos humanos e pedagóxicos, así como de infraestruturas e servizos axeitados para o uso cotián da tecnoloxía por parte de todos os axentes da comunidade educativa, na actividade docente, de aprendizaxe e administrativa. <ul>Ceip do Pomar PROXECTO ABALAR </ul>
 3. 3. <ul>Ceip do Pomar <li>PROXECTO ABALAR </li></ul><ul>OBXECTIVOS </ul><ul>Metodoloxía </ul><ul>Familias </ul><ul>Responsabilidades E Normas </ul><ul>Aspectos Lúdicos e formais </ul><ul>Aula Pretensión: 1nen@,1Pc </ul><ul>Posibilidade: Apertura a Familias. </ul><ul>Participación E-mail. Web? </ul><ul>Acceder ás NNTT. </ul><ul>Autoformación [email_address] Mestras/es </ul><ul>Divertirse A través Das NNTT. </ul>
 4. 4. O proxecto disporá dun portal propio, espazo ABALAR, que será o referente dos servizos educativos en Galicia para toda a comunidade : COMO? <ul><li>Achegando a educación á comunidade educativa e involucrando as familias na educación dos fillos.
 5. 5. Promovendo o desenvolvemento das TIC no ámbito educativo, invitando á participación e
 6. 6. motivación do alumnado e loitando contra o fracaso escolar.
 7. 7. Fomentando a participación colaborativa dos centros e da comunidade docente, incorporando como peza fundamental o repositorio de contidos educativos de Galicia. </li></ul><ul>Ceip PROXECTO ABALAR </ul>
 8. 8. <ul>A QUEN VAI DIRIXIDO..? <li>Á Comunidade educativa do Ceip tratando de
 9. 9. Motivar ao profesorado e a toda a comunidade do centro á utilización das Novas Tecnoloxías.
 10. 10. Este curso implántase o proxecto no sexto curso de E. Primaria. </li></ul><ul>Ceip do Pomar <li>PROXECTO ABALAR </li></ul>
 11. 11. <ul> OBXECTIVOS </ul><ul><li>Despertar o interese e a curiosidade polo emprego das NNTT no proceso educativo.
 12. 12. Empregar as NNTT Informáticas como un recurso de gran utilidade para acadar os obxectivos propostos.
 13. 13. Fomentar o uso de internet como recurso e ferramenta de investigación.
 14. 14. Desenvolver o uso dos procesadores de texto coma ferramenta de composición e creación.
 15. 15. Fomentar o uso do Software libre.
 16. 16. Participación da comunidade educativa na elaboración de actividades para compartir na rede. </li></ul><ul>Ceip do Pomar PROXECTO ABALAR </ul>
 17. 17. <ul> OBXECTIVOS </ul><ul><li>Facilitar o mantemento técnico básico dos equipos na medida do posible desde unha cultura de responsabilidade e bo uso.
 18. 18. Facilitar a comunicación coas familias mediante a utilización do espazo ABALAR
 19. 19. Potenciar o tratamento á diversidade desde este ámbito comunicativo.
 20. 20. Facilitar a formación do profesorado para rentabilizar os recursos TICS </li></ul><ul>Ceip do Pomar PROXECTO ABALAR </ul>
 21. 21. <ul> METODOLOXÍA </ul><ul><li>A Metodoloxía será ACTIVA E PARTICIPATIVA.
 22. 22. O Agrupamento será por aulas. </li></ul><ul>Ceip do Pomar PROXECTO ABALAR </ul>
 23. 23. <ul> NORMAS DA AULA </ul><ul>Respecto das mínimas normas de TRABALLO,ATENCIÓN e CONCENTRACIÓN. </ul><ul><li>Traballamos en silenzo. </li></ul><ul><li>Non nos levantamos do noso sitio.
 24. 24. Coidamos o material que é custa </li></ul><ul>cartos e esforzo </ul><ul>Ceip do Pomar PROXECTO ABALAR </ul>
 25. 25. <ul> PARTICIPACIÓN DAS FAMILIAS </ul><ul>A través dos recursos existentes no propio ESPAZO ABALAR: <li>Consulta matrícula.
 26. 26. Profesorado.
 27. 27. Cualificacións.
 28. 28. Ausencias.
 29. 29. Comunicacións
 30. 30. Servizos
 31. 31. Becas e axudas
 32. 32. Modificación de datos... </li></ul><ul>Ceip do Pomar PROXECTO ABALAR </ul>
 33. 33. <ul> ASPECTOS LÚDICOS E FORMAIS </ul><ul>As tarefas faranse de forma lúdica, pero favorecendo a formación, tanto d@s alumn@s coma d@smestres/as. </ul><ul>Ceip do Pomar PROXECTO ABALAR </ul>
 34. 34. <ul> PROGRAMACIÓN HARWARD E SISTEMA OPERATIVO </ul><ul><li>Partes dun ordenador.
 35. 35. Modos de encender e apagar un ordenador.
 36. 36. Elementos básicos e presentacións de windows
 37. 37. Uso do explorador de windows.
 38. 38. Abrir, pechar e gardar arquivos.
 39. 39. Empregar a papeleira de reciclaxe.
 40. 40. Crear unha carpeta nova.
 41. 41. Copiar e mover arquivos ou carpetas.
 42. 42. Eliminar arquivos ou carpetas.
 43. 43. Crear un acceso directo a un arquivo ou aplicación.
 44. 44. Seleccionar fondos de escritorio e salvapantallas. </li></ul><ul>Ceip do Pomar PROXECTO ABALAR </ul>
 45. 45. <ul> PROGRAMACIÓN PROCESADOR DE TEXTOS </ul><ul><li>Escritura de textos sinxelos.
 46. 46. Maiúsculas e minúsculas.
 47. 47. Subliñado, negrita e cursiva.
 48. 48. Selección de fontes, tamaño e cor das letras.
 49. 49. Insertar debuxos e títulos.
 50. 50. Maneiras de seleccionar, cortar, copiar e pegar textos.
 51. 51. Revisión ortográfica.
 52. 52. Atallos do teclado. </li></ul><ul>Ceip do Pomar PROXECTO ABALAR </ul>
 53. 53. <ul> PROGRAMACIÓN USO DE INTERNET </ul><ul><li>Manexo dos programas relacionados coa rede.
 54. 54. Elementos e uso dos buscadores.
 55. 55. Actividades e xogos relacionados coas áreas.
 56. 56. Selección de fontes, tamaño e cor das letras.
 57. 57. Explorar webs dirixidas a nen@s.
 58. 58. Busca de información relacionada con temas concretos.
 59. 59. Valoración de Internet como recurso útil na busca de información. </li></ul><ul>Ceip do Pomar PROXECTO ABALAR </ul>
 60. 60. <ul> PROGRAMACIÓN FORMACIÓN PERSOAL </ul><ul><li>Coidado no emprego e mantemento dos equipos informáticos e dos programas instalados.
 61. 61. Interés e curiosidade polas aportacións das novas tecnoloxías na mellora da calidade de vida e no coidado do contorno natural e social. </li></ul><ul>Ceip do Pomar PROXECTO ABALAR </ul>
 62. 62. <ul> RESUMINDO… </ul><ul><li>AS TICS NA E. PRIMARIA NON SON UNHA ÁREA DO CURRÍCULO.
 63. 63. EMPREGAREMOS AS TICS COMA UN RECURSO, A TRAVÉS DO QUE TRABALLAREMOS AS DISTINTAS ÁREAS:MATEMÁTICAS, LINGUAS, COÑECEMENTO DO MEDIO, ARTÍSTICA, E. FÍSICA…
 64. 64. ADEMÁIS UTILIZAREMOS O ESPAZO ABALAR COMO UNHA FORMA DE INTERACCIÓN ENTRE TÓDOLOS MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA, FACÉNDOOS PARTÍCIPES DOS SEUS CONTIDOS.
 65. 65. E AO MESMO TEMPO QUE NOS FORMAMOS, TAMÉN NOS DIVERTIMOS APRENDENDO. </li></ul><ul>Ceip do Pomar PROXECTO ABALAR </ul>

×