Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Boas prácticas CLIL no CPI Dr. Daniel Monje

1,142 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Boas prácticas CLIL no CPI Dr. Daniel Monje

 1. 1. BOAS PRÁCTICAS ENSINAR PLÁSTICA EN LINGUA INGLESA Rosalía Pérez Gómez
 2. 2. O NOSO ENTORNO Navia de Suarna Capital dos Ancares - Baixa densidade demográfica. - Moitos pequenos núcleos de poboación. - Poboación avenllentada. - Aillamento do alumnado. - Función social.
 3. 3. A NOSA ESCOLA C.P.I. Dr. Daniel Monje  60 alumnos: 6 en E.I., 29 en E.P. e 21 en E.S.O. 16 profesores (13 en Secundaria, 3 +1 compartida en Primaria e 1 en E.I. ) 1 unidade en E.I, 2 en E.P. (desdobles) e 4 cursos E.S.O.  Proxecto lingüístico de centro: 3 linguas ( galego, castelán e inglés)  Proxectos multidisciplinares (EI, EP. E ESO), Abalar, Seccións bilingües.
 4. 4. POR QUE CLIL? Descontento nacompetencia lingüística oral en L2 Maior exposición a L2 Contacto con outras Aprendizaxe significativa culturasContextualizada e cun propósito (asistente) “Learn by doing”
 5. 5. POR QUE CLIL? Asistente lingüístico. Mellora competencia oral Reto.Novas experiencias Cooperación con outro profesorado.Reducción horaria. 1 h/ sección. Acceso prioritario a act. de formación (cursos, Piale, estadias, Semana de inmersión…) Dotación económica para o centro Certificación de 50 horas
 6. 6. SECCIÓNS BILINGÜES CURSO 2010-2011 • Oficialmente 2 seccións bilingües en Ed. Artística ( Plástica) Alumnos de 3º e 4º, e 5º e 6º. • Extra oficialmente cos alumnos de 1º e 2º. CURSO 2011-2012  2 seccións bilingües en Plástica en toda Primaria 2 unidades agrupadas (1º,2º,3º e 4º,5º e 6º) CURSO 2012-2013 • Continuamos na senda.
 7. 7. CURSO 2010-2011 Reunión cos pais / nais e autorización por escrito Solicitude á Consellería. -Certificado aprobación do Consello Escolar ( oído o Claustro) - Proxecto de participación. - Compromiso do profesorado de permanecer alomenos 2 anos - Certificación da dirección do número de alumnado Funcionamento de dúas seccións oficiais e outra extraoficial.
 8. 8. CURSO 2010-2011 VANTAXES:- Incremento do tempo de exposición á lingua estranxeira.- Atoparlle un sentido comunicativo á lingua inglesa.- Orzamento duns 1400 €- Dotación dunha aula específica cos mellores recursos( pizarra dixital interativa …)- Prioridade para facer cursos, seminarios, xornadas…
 9. 9. CURSO 2010-2011 DESVANTAXES: - Traballo de oficina. - Novo enfoque ( NN.TT., recursos visuais) - Falta de material = moitas horas de traballo preparandomateriais propios. - Dúbidas sobre a práctica docente ( uso da L1-L2, corrixir ou nonos erros lingüísticos, como avaliar…)
 10. 10. CURSO 2011-2012MELLORAS• Concesión dun asistente lingüístico. - Creación dun horario. Compartir horas con E.S.O.• Asistente americana• Asistente australiano. Dani
 11. 11. CURSO 2011-2012VANTAXES:- Aprendizaxe significativa da lingua (comunicación).- Acento nativo e experiencias socioculturais distintas.- Interese por outras culturas.- Motivación pola lingua e o seu uso.- Asistente nas clases e actividades delingua inglesa (en tódolos niveis)
 12. 12. CURSO 2011-2012DESVANTAXES:- Falta de dotación económica.- Desilusión pola falta de asistente. ASISTENTE DE LINGUAS
 13. 13. CURSO 2012-2013- Nova asistente lingüística
 14. 14. METODOLOXÍA CLIL Aprendizaxe baseado na tarefa, non lingüístico. Input en L2 visual e auditivo. Recursos (scaffolding) - Axuda visual ( videos, fotografías, realia, xestos, mapas conceptuais) - Novas tecnoloxías ( recursos multimedia na pizarra dixital) Output L2 referido a vocabulario e estructuras simples.
 15. 15. AVALIACIÓN Contidos da materia QUE Valorar o uso da L2 Coavaliación Autoavaliación COMO Observación directa Rexistro persoal Tarefas da unidade didáctica
 16. 16. PLANIFICACIÓN DA UNIDADE  Que obxectivos ?  Que contidos? Cal é o novo vocabulario ?  Que recursos de apoio ? - Presentación con Power Point ( Video, imaxes, links con outras páxinas…) - Materiais propios (LIMs, EDIs…)  Que temporalización ? (ó inicio máis lento que en L1)  Que avaliar ? - Fichas para “fast-finishers” = avaliación - Videos sobre o seus traballos
 17. 17. A NOSA CLASE
 18. 18. A NOSA CLASE
 19. 19. A NOSA CLASE
 20. 20. A NOSA CLASE
 21. 21. A NOSA CLASE
 22. 22. A NOSA CLASE
 23. 23. A NOSA CLASE
 24. 24. ALGÚNS EXEMPLOS PRI MA RY COLOURS By Ropergohttp://outroblogmais.blogspot.com.es/2011/07/primary-colours-mondrian.html
 25. 25. EDI SOBRE MONDRIAN http://dl.dropbox.com/u/21889782/MONDRIAN.notebook
 26. 26. VÍDEO SOBRE MONDRIAN
 27. 27. ALGÚNS EXEMPLOS POINTILLISM By Ropergo http://outroblogmais.blogspot.com.es/2012/09/pointillism-and-seurat.html
 28. 28. LIM SOBRE SEURAT http://outroblogmais.blogspot.com.es/2012/04/lim-on-pointillism.html
 29. 29. ALGÚNS EXEMPLOS http://outroblogmais.blogspot.com.es/search/label/halloween
 30. 30. ALGÚNS EXEMPLOS Gi v e P E A C E a c h a n c e By Ropergo http://outroblogmais.blogspot.com.es/2012/01/give-peace-chance.html
 31. 31. ALGÚNS EXEMPLOS F A N CY DRE SS COST UME S By Ropergo http://outroblogmais.blogspot.com.es/search/label/carnival
 32. 32. CONCLUSIÓNS  Profesor: - Mellora da práctica docente. - máis reflexionada - recursos diversos - Enriquecemento persoal e profesional. - Actualización en recursos e novas tendencias no proceso ensino-aprendizaxe.  Alumnos/ as - Mellora na competencia comunicativa ( fluidez oral) - Adquisición dos conceptos ó mesmo nivel que en L1 - Motivación e interese pola comunicación en L2
 33. 33. LINKS ÚTILES ( VARIOS) TODAS AS MATERIAS: http://www.teachingideas.co.uk/ http://www.oxfordmagazine.es/category/going-bilingual/ http://ccn-clil.eu http://www.primaryresources.co.uk/ http://www.schoolslinks.co.uk/ http://mrspancake.com/ http://www.ipl.org/div/kidspace/ http://www.tes.co.uk/primary-teaching-resources/
 34. 34. LINKS ÚTILES (PLÁSTICA) ED. ARTÍSTICA (plástica) http://www.teachingideas.co.uk/ http://www.disney.co.uk/disney-junior/art-attack/ http://www.show.me.uk/topicpage/Art-and-Design.html http://www.starfall.com/n/level-b/art/load.htm?f http://www.paulcarneyarts.com/ http://www.enchantedlearning.com/crafts/ http://www.iamanartist.ie/index.aspx http://www.artyfactory.com/ http://familyfun.go.com/crafts/ http://www.kinderart.com/crafts/ http://crafts.kaboose.com/
 35. 35. MOITAS GRACIAS ropergo@edu.xunta.eshttp://outroblogmais.blogspot.com.es/

×