Boas prácticas CLIL no CPI Dr. Daniel Monje

666 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Boas prácticas CLIL no CPI Dr. Daniel Monje

 1. 1. BOAS PRÁCTICAS ENSINAR PLÁSTICA EN LINGUA INGLESA Rosalía Pérez Gómez
 2. 2. O NOSO ENTORNO Navia de Suarna Capital dos Ancares - Baixa densidade demográfica. - Moitos pequenos núcleos de poboación. - Poboación avenllentada. - Aillamento do alumnado. - Función social.
 3. 3. A NOSA ESCOLA C.P.I. Dr. Daniel Monje  60 alumnos: 6 en E.I., 29 en E.P. e 21 en E.S.O. 16 profesores (13 en Secundaria, 3 +1 compartida en Primaria e 1 en E.I. ) 1 unidade en E.I, 2 en E.P. (desdobles) e 4 cursos E.S.O.  Proxecto lingüístico de centro: 3 linguas ( galego, castelán e inglés)  Proxectos multidisciplinares (EI, EP. E ESO), Abalar, Seccións bilingües.
 4. 4. POR QUE CLIL? Descontento nacompetencia lingüística oral en L2 Maior exposición a L2 Contacto con outras Aprendizaxe significativa culturasContextualizada e cun propósito (asistente) “Learn by doing”
 5. 5. POR QUE CLIL? Asistente lingüístico. Mellora competencia oral Reto.Novas experiencias Cooperación con outro profesorado.Reducción horaria. 1 h/ sección. Acceso prioritario a act. de formación (cursos, Piale, estadias, Semana de inmersión…) Dotación económica para o centro Certificación de 50 horas
 6. 6. SECCIÓNS BILINGÜES CURSO 2010-2011 • Oficialmente 2 seccións bilingües en Ed. Artística ( Plástica) Alumnos de 3º e 4º, e 5º e 6º. • Extra oficialmente cos alumnos de 1º e 2º. CURSO 2011-2012  2 seccións bilingües en Plástica en toda Primaria 2 unidades agrupadas (1º,2º,3º e 4º,5º e 6º) CURSO 2012-2013 • Continuamos na senda.
 7. 7. CURSO 2010-2011 Reunión cos pais / nais e autorización por escrito Solicitude á Consellería. -Certificado aprobación do Consello Escolar ( oído o Claustro) - Proxecto de participación. - Compromiso do profesorado de permanecer alomenos 2 anos - Certificación da dirección do número de alumnado Funcionamento de dúas seccións oficiais e outra extraoficial.
 8. 8. CURSO 2010-2011 VANTAXES:- Incremento do tempo de exposición á lingua estranxeira.- Atoparlle un sentido comunicativo á lingua inglesa.- Orzamento duns 1400 €- Dotación dunha aula específica cos mellores recursos( pizarra dixital interativa …)- Prioridade para facer cursos, seminarios, xornadas…
 9. 9. CURSO 2010-2011 DESVANTAXES: - Traballo de oficina. - Novo enfoque ( NN.TT., recursos visuais) - Falta de material = moitas horas de traballo preparandomateriais propios. - Dúbidas sobre a práctica docente ( uso da L1-L2, corrixir ou nonos erros lingüísticos, como avaliar…)
 10. 10. CURSO 2011-2012MELLORAS• Concesión dun asistente lingüístico. - Creación dun horario. Compartir horas con E.S.O.• Asistente americana• Asistente australiano. Dani
 11. 11. CURSO 2011-2012VANTAXES:- Aprendizaxe significativa da lingua (comunicación).- Acento nativo e experiencias socioculturais distintas.- Interese por outras culturas.- Motivación pola lingua e o seu uso.- Asistente nas clases e actividades delingua inglesa (en tódolos niveis)
 12. 12. CURSO 2011-2012DESVANTAXES:- Falta de dotación económica.- Desilusión pola falta de asistente. ASISTENTE DE LINGUAS
 13. 13. CURSO 2012-2013- Nova asistente lingüística
 14. 14. METODOLOXÍA CLIL Aprendizaxe baseado na tarefa, non lingüístico. Input en L2 visual e auditivo. Recursos (scaffolding) - Axuda visual ( videos, fotografías, realia, xestos, mapas conceptuais) - Novas tecnoloxías ( recursos multimedia na pizarra dixital) Output L2 referido a vocabulario e estructuras simples.
 15. 15. AVALIACIÓN Contidos da materia QUE Valorar o uso da L2 Coavaliación Autoavaliación COMO Observación directa Rexistro persoal Tarefas da unidade didáctica
 16. 16. PLANIFICACIÓN DA UNIDADE  Que obxectivos ?  Que contidos? Cal é o novo vocabulario ?  Que recursos de apoio ? - Presentación con Power Point ( Video, imaxes, links con outras páxinas…) - Materiais propios (LIMs, EDIs…)  Que temporalización ? (ó inicio máis lento que en L1)  Que avaliar ? - Fichas para “fast-finishers” = avaliación - Videos sobre o seus traballos
 17. 17. A NOSA CLASE
 18. 18. A NOSA CLASE
 19. 19. A NOSA CLASE
 20. 20. A NOSA CLASE
 21. 21. A NOSA CLASE
 22. 22. A NOSA CLASE
 23. 23. A NOSA CLASE
 24. 24. ALGÚNS EXEMPLOS PRI MA RY COLOURS By Ropergohttp://outroblogmais.blogspot.com.es/2011/07/primary-colours-mondrian.html
 25. 25. EDI SOBRE MONDRIAN http://dl.dropbox.com/u/21889782/MONDRIAN.notebook
 26. 26. VÍDEO SOBRE MONDRIAN
 27. 27. ALGÚNS EXEMPLOS POINTILLISM By Ropergo http://outroblogmais.blogspot.com.es/2012/09/pointillism-and-seurat.html
 28. 28. LIM SOBRE SEURAT http://outroblogmais.blogspot.com.es/2012/04/lim-on-pointillism.html
 29. 29. ALGÚNS EXEMPLOS http://outroblogmais.blogspot.com.es/search/label/halloween
 30. 30. ALGÚNS EXEMPLOS Gi v e P E A C E a c h a n c e By Ropergo http://outroblogmais.blogspot.com.es/2012/01/give-peace-chance.html
 31. 31. ALGÚNS EXEMPLOS F A N CY DRE SS COST UME S By Ropergo http://outroblogmais.blogspot.com.es/search/label/carnival
 32. 32. CONCLUSIÓNS  Profesor: - Mellora da práctica docente. - máis reflexionada - recursos diversos - Enriquecemento persoal e profesional. - Actualización en recursos e novas tendencias no proceso ensino-aprendizaxe.  Alumnos/ as - Mellora na competencia comunicativa ( fluidez oral) - Adquisición dos conceptos ó mesmo nivel que en L1 - Motivación e interese pola comunicación en L2
 33. 33. LINKS ÚTILES ( VARIOS) TODAS AS MATERIAS: http://www.teachingideas.co.uk/ http://www.oxfordmagazine.es/category/going-bilingual/ http://ccn-clil.eu http://www.primaryresources.co.uk/ http://www.schoolslinks.co.uk/ http://mrspancake.com/ http://www.ipl.org/div/kidspace/ http://www.tes.co.uk/primary-teaching-resources/
 34. 34. LINKS ÚTILES (PLÁSTICA) ED. ARTÍSTICA (plástica) http://www.teachingideas.co.uk/ http://www.disney.co.uk/disney-junior/art-attack/ http://www.show.me.uk/topicpage/Art-and-Design.html http://www.starfall.com/n/level-b/art/load.htm?f http://www.paulcarneyarts.com/ http://www.enchantedlearning.com/crafts/ http://www.iamanartist.ie/index.aspx http://www.artyfactory.com/ http://familyfun.go.com/crafts/ http://www.kinderart.com/crafts/ http://crafts.kaboose.com/
 35. 35. MOITAS GRACIAS ropergo@edu.xunta.eshttp://outroblogmais.blogspot.com.es/

×