Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projecte del fons marí (documento)

5,790 views

Published on

 • Login to see the comments

Projecte del fons marí (documento)

 1. 1. El projecte del fons marí, va sorgir a partir de l’interès quemostraven la majoria dels xiquets per aquest tema.Un dels primers dies del curs escolar, durant l’assemblea, lamestra els va preguntar sobre les seues vacances d’estiu. Jordi ensva comentar que havia anat en el seu avi a pescar; Maria vacomentar que va veure una medusa molt gran; Joan se’n va anarde creuer amb els seus pares. A partir de totes aquestes idees, lamestra va considerar interessant tractar aquest tema. 1. QUÈ VOLEM APRENDRE?OBJECTIUS 1. El coneixement de si mateix i l’autonomia personal. Adquirir autonomia en el desenvolupament de les activitats. Conèixer les seues possibilitats i limitacions. 1 AUTORAS: Rocio Pérez Pérez. Alejandra Reus Mengual. Carmen Candela Asencio. Ana Fornés Romans.
 2. 2. Saber treballar amb els altres, respectant a tots i cadascun dels altres nens.2. El medi físic, natural, social i cultural. Desenvolupar- se de manera correcta amb el medi que li envolta. Conèixer les diverses possibilitats que ofereix el seu entorn. En aquest cas coneixeran una part del fons marí, desconegut per a ells fins ara. Saber diferenciar entre unes espècies i altres. Respectar el medi ambient, amb actituds de cura i manteniment dels paisatges naturals.3. Els llenguatges: comunicació i representació. Adquirir nou vocabulari relacionat amb el fons marí: plantes, espècies, característiques... Aprendre a expressar els seus sentiments i emocions, així com les seues necessitats, durant les activitats i jocs en classe. Relacionar-se amb els altres, aprenent a demanar les coses amb educació i acceptant les diferents opinions. 2 AUTORAS: Rocio Pérez Pérez. Alejandra Reus Mengual. Carmen Candela Asencio. Ana Fornés Romans.
 3. 3. 2. QUÈ VOLEM FER?CONTINGUTS Conceptuals. 1. El coneixement de si mateix i l’autonomia personal. Coneixement i acceptació de les seus possibilitats. 2. El medi físic, natural, social i cultural. Coneixement del món marí i de les espècies que el conformen. 3. Els llenguatges: comunicació i representació. Adquisició de vocabulari, fins ara desconegut per a ells, relacionat amb el fons marí. Procedimentals. 1. El coneixement de si mateix i l’autonomia personal. Utilització de les seues capacitats motrius i corporals a l’hora de dur a terme les activitats. 2. El medi físic, natural, social i cultural. Descobriment del món que els envolta, en aquest cas del fons marí, tan desconegut per a molts. Diferenciació entre l’aigua dolça i la salada. 3 AUTORAS: Rocio Pérez Pérez. Alejandra Reus Mengual. Carmen Candela Asencio. Ana Fornés Romans.
 4. 4. 3. Els llenguatges: comunicació i representació. Capacitat de relacionar-se i comunicar-se amb els altres, a través del llenguatge oral i corporal. Actitudinals. 1. El coneixement de si mateix i l’autonomia personal. Acceptació de les normes proposades en classe. Confiança en si mateix a l’hora de fer qualsevol activitat o joc. 2. El medi físic, natural, social i cultural. Participació en les activitats presentades al voltant del fons marí. Curiositat per les activitats proposades, amb una actitud d’exploració. Respecte cap als animals i plantes, per tal de conservar el medi natural. 3. Els llenguatges: comunicació i representació. Valoració de les diverses opinions donades a classe.3. COM HO ANEM A FER?ACTIVITAT 1 4 AUTORAS: Rocio Pérez Pérez. Alejandra Reus Mengual. Carmen Candela Asencio. Ana Fornés Romans.
 5. 5. NOM:Investiguem la mar.OBJECTIUS: Introduir el tema del fons marí. Potenciar la participació de les famílies. Crear curiositat i interès per el tema.MATERIALS: Tot allò que els xiquets busquen i porten de casa.METODOLOGIA:Informarem als pares del projecte que anem a dur a terme i elsdemanarem la seua participació per a que ajuden als seus fills abuscar i investigar tot allò relacionat amb el fons de la mar. A lasetmana següent, els xiquets hauran de portar a classe el materialque han trobat. Durant l’assemblea comentarem tot el que hanportat els xiquets i realitzarem un panell . La mestra elsrealitzarà diverses preguntes per a veure el que saben sobreaquest tema (annex 1).AVALUACIÓ:Valorarem la participació de les famílies i els coneixementsadquirits prèviament. 5 AUTORAS: Rocio Pérez Pérez. Alejandra Reus Mengual. Carmen Candela Asencio. Ana Fornés Romans.
 6. 6. ACTIVITAT 2NOM:El conte de “El peix ecològic”.OBJECTIUS: Respectar el medi ambient. Potenciar els valors i les actituds de cura del medi ambient. Desenvolupar la capacitat d’atenció i comprensió.MATERIALS: El conte de “El peix ecològic” (Annex 2). La col·laboració de la mestra per a llegir el conte.METODOLOGIA:Per a desenvolupar aquesta activitat, la mestra llegirà el contedurant tota la setmana, per tal de que vagen familiaritzant-seamb el fons marí. A més, farà xicotetes explicacions i aclaracionsde tot allò que no comprenguen. Després de la lectura, la mestraels farà preguntes relacionades i deixarà que els xiquets traguenles seues pròpies conclusions.AVALUACIÓ:Valorarem que tots els xiquets estiguen atents i que mostrencuriositat cap a l’activitat, mostrant-se participatius. 6 AUTORAS: Rocio Pérez Pérez. Alejandra Reus Mengual. Carmen Candela Asencio. Ana Fornés Romans.
 7. 7. ACTIVITAT 3NOM:Figures amb argila.OBJECTIUS: Treballar la motricitat fina. Desenvolupar la creativitat i la imaginació.MATERIALS: Argila. Pintures de colors. Pinzells. Diaris. Utensilis per a donar forma a l’argila.METODOLOGIA:Els xiquets es seuran en les taules de treball i la mestra elsrepartirà a cadascun una fulla de diari per a cobrir les taules. Acontinuació, repartirà un tros d’argila a cada xiquet, per tal deque la modelen amb la forma de l’espècie marina que més elsagrade. Una vegada acabada, els deixaran aixecar per a poderpintar-les el pròxim dia. Quan ja estiguen acabades, les exposarema l’entrada de la classe per a que tots puguen gaudir de les obresd’art realitzades.AVALUACIÓ: 7 AUTORAS: Rocio Pérez Pérez. Alejandra Reus Mengual. Carmen Candela Asencio. Ana Fornés Romans.
 8. 8. Valorarem la creativitat dels xiquets i la seua destresa a l’horade treballar l’argila. Tindrem en compte l’empeny i il·lusió decadascun dels nens.ACTIVITAT 4NOM:Anem a ser peixos.OBJECTIUS: Afavorir la comunicació amb els altres. Potenciar la imaginació i la capacitat creativa. Adquirir domini a l’hora de pintar.MATERIALS: Màscares plasmades en fulls. Llàpissos de colors, retoladors i ceres. Goma elàstica. Tisores.METODOLOGIA:Per a realitzar aquesta activitat, la mestra oferirà diferents tipusde màscares, per tal de que els xiquets escollisquen la que més els 8 AUTORAS: Rocio Pérez Pérez. Alejandra Reus Mengual. Carmen Candela Asencio. Ana Fornés Romans.
 9. 9. agrade. Una vegada l’han escollit, la pintaran al seu gust, laretallaran i li posaran una gometa amb l’ajuda de la mestra.AVALUACIÓ:Valorarem l’ingeni dels xiquets, la seua personalitat a l’horad’escollir i el domini de la seua motricitat fina.ACTIVITAT 5NOM:Ens anem d’excursió.OBJECTIUS: Gaudir d’aquesta nova experiència. Aprendre a comportar-se fora de l’espai escolar. Relacionar tots els continguts apresos amb la realitat. Comunicar-se amb els altres. Aclarir els possibles dubtes. Veure els essers marins en el seu entorn natural.MATERIALS: Gorra per a protegir-se del sol. Un entrepà i una botelleta d’aigua per esmorzar. Motxilla. 9 AUTORAS: Rocio Pérez Pérez. Alejandra Reus Mengual. Carmen Candela Asencio. Ana Fornés Romans.
 10. 10. Roba còmoda.METODOLOGIA:La mestra enviarà una circular als pares per a informar sobrel’excursió a Santa Pola per a visitar la platja i l’aquari (veureannex 3).En primer lloc visitarem l’aquari, on tindrem una persona que ensguiarà i ens explicarà les característiques de cadascuna de lesespècies marines. Al acabar, ens dirigirem a la platja, onesmorzarem i podrem gaudir de l’entorn marí.AVALUACIÓ:Valorarem el comportament dels xiquets fora del seu entornhabitual, i l’interès que els desperta aquest tipus d’activitat.ACTIVITAT 6NOM:Els nostres peus són peixos.OBJECTIUS: Utilitzar altres parts del cos per a pintar. Descobrir noves sensacions i possibilitats del seu cos. Augmentar la seua capacitat d’elecció a l’hora d’elegir color. Divertir-se i passar una bona estona. 10 AUTORAS: Rocio Pérez Pérez. Alejandra Reus Mengual. Carmen Candela Asencio. Ana Fornés Romans.
 11. 11. MATERIALS: Paper continu. Pintures de dits. Pinzells grossos. Retoladors per a dibuixar els peixos.METODOLOGIA:Posarem un tros de paper continu en el sol de la classe. Primerpintarem tot el paper de color blau simulant el fons marí. Quan jaestiga sec, passarem a fer peixos amb els nostres peus. Aniran dedos en dos mentre la resta està en el racó del fons marí. Unavegada tots els xiquets han posat els seus peus, la mestradibuixarà les caretes dels peixos en el taló. Finalment, quan jaestiga sec, penjarem el mural al costat del panell fet anteriorment.AVALUACIÓ:Valorarem que diferencien les diverses parts del cos i lespossibilitats d’utilitzar-les a l’hora de pintar. 4. PAPER DEL MESTRE El mestre/mestra ha de tindre molt clar unes pautes generals que ha de seguir quan realitza qualsevol projecte i que ara anomenarem: 11 AUTORAS: Rocio Pérez Pérez. Alejandra Reus Mengual. Carmen Candela Asencio. Ana Fornés Romans.
 12. 12. - Ha d’investigar i extraure els interessos que tenen els nens, per a poder realitzar el projecte al voltant d’eixos interessos.- Ha de tenir molta imaginació i creativitat per a fer enriquidores i dinàmiques les activitats.- Ha de deixar llibertat a l’alumne per a que desenvolupe al màxim totes les seues capacitats.- Ha de potenciar la relació entre la família i l’escola. Gràcies a això els xiquets gaudeixen més del projecte.- Tindre al grup ordenat i clar. No pot descuidar a cap alumne.- Ha d’autoavaluar-se per a saber si ha sigut un èxit el projecte.- Ha de estar sempre observant tot allò que ocorre.- Ha de fer de mediador.- Ha de educar i ensenyar als nens.- Ha de fer de model per als xiquets. Aleshores, el seu comportament ha de ser exemplar.- Ha de raonar amb els xiquets per a poder conèixer-los.- Ha de ser coherent i realista i adonar-se si el que està realitzant es productiu.- Ha de esperar que els xiquets facen coses per ells mateix.- Ha de motivar a tots els xiquets. 5. QUÈ HEM FET I APRÉS12 AUTORAS: Rocio Pérez Pérez. Alejandra Reus Mengual. Carmen Candela Asencio. Ana Fornés Romans.
 13. 13. Ha sigut un treball prou costos i elaborat. Hem estat molt detemps realitzant-lo per a que finalitze satisfactòriament.Doncs, ara anem a explicar tot allò que hem fet per a durendavant aquest projecte del fons marí;Quan es va plantejar el treball vam tenir que escollir algunstemes per al projecte, aleshores nosaltres, les Espongetes, vamvotar per aquest tema, que afortunadament va eixir votat permajoria.Des del primer moment que es va decidir això vam rebre laguia per a realitzar el projecte de treball que devíem dur aterme per a realitzar-lo correctament.Cadascuna de nosaltres vam aportar idees i possibles activitatsque podríem realitzar en el projecte, i així ho vam fer, idees iactivitats que ara estan reflectides en aquest treball.Una vegada totes havíem portat material vam començar aquedar i a realitzar punt per punt el projecte de treball (quèvolem aprendre, què volem fer, com ho anem a fer, què hem feti après, paper del mestre, i divisió de l’aula per tallers i racons).Totes les vegades hem quedat juntes perquè considerem que unprojecte de treball no es pot dividir en punts i cadascuna feruna part. És un treball correlatiu on cada punt va relacionaten l’altre. Quan ja teníem tota la informació junta, enquadradai formada, hem realitzat un Power Point per a poder presentari exposar el treball a tota la classe. D’aquesta manera sempre13 AUTORAS: Rocio Pérez Pérez. Alejandra Reus Mengual. Carmen Candela Asencio. Ana Fornés Romans.
 14. 14. hem estat unides; em debatut i compartit les diverses opinions i tot això ha fet que aquest fora el fruit del nostre projecte. Quant a valoració i avaluació del procés realitzat considerem que ha sigut satisfactori; hem treballat conjuntament i ens hem documentat de tot allò que podia ser-nos útil. A més, hem deixat fluir la nostra imaginació, aleshores, a sorgit aquesta barreja entre informació d’Internet i imaginació pròpia. Com no s’ha dut a terme en un aula no podem avaluar allò que haguera pogut passar, però esperem que fora tot un èxit. 6. RACONS I TALLERS1. ANEM A ORGANITZAR RACONS/TALLERS Nom de racó/taller Descripció del racó en Objectius i continguts. funció a les necessitats dels nens. Racó de biblioteca Aquest racó estarà Ampliar la informació disponible durant tot dels nens relacionada l’any. Mentre dura el amb el projecte del projecte col·locarem fons marítim. llibres relacionats amb Introduir l’hàbit de el fons marítim. lectura. Racó del fons del mar. Aquest racó el Aprofundir en el tema muntarem dels fons del mar. especialment per a la Captar l’atenció dels duració del projecte. nens. Habilitarem una zona Potenciar la seua amplia de l’aula on la imaginació. cobrirem en teles de Afavorir la color blau i decoració comunicació amb el marítima, representant grup. un submarí en el fons del mar. 14 AUTORAS: Rocio Pérez Pérez. Alejandra Reus Mengual. Carmen Candela Asencio. Ana Fornés Romans.
 15. 15. Taller de màscares La mestra Potenciar la seua marines proporcionarà el creativitat. material necessari per Desenvolupar la seua a realitzar aquest capacitat de decisió. taller. Cadascú realitzarà l’ésser marítim que més li agrada.Taller d’argila La mestra donarà a Dominar diferents cada xiquet el tros materials. necessari d’argila per Potenciar la motricitat a que modelen l’ésser fina. marítim que més li Cooperar amb el crida l’atenció. grup.1.2 Elements del racó/taller. Racó de la biblioteca: Ubicació: Espai i Ambientació i Materials: Tipus i senyalització. estètica. característiques. Senyalitzat en el Dos prestatgeries Llibres, fotografies, plànol. L’hem amb llibres i una il·lustracions... ubicat al costat de estora per estar més les finestres per a còmodes. que tinguen una bona il·luminació. Racó del fons del mar: Ubicació: Espai i Ambientació i Materials: tipus i senyalització estètica característiques. Senyalitzat en el Aquest racó el Teles, il·lustracions, plànol. L’hem situat cobrirem amb teles fixe,estoreta... en l’entrada de i espècies marines l’aula, ja que és el simulant un viatge projecte que estem en submarí. treballant actualment. Taller de màscares marítimes: Ubicació: Espai i Ambientació i Materials: tipus i senyalització estètica característiques. Senyalitzat en el L’ambientació que Cartolines, gometes, plànol. Realitzarem hi haja en l’aula, ja plastidecors, el taller en les taules que el taller el retoladors, colorets que disposa l’aula realitzarem en les de fusta,tisores... per a més taules. comoditat.15 AUTORAS: Rocio Pérez Pérez. Alejandra Reus Mengual. Carmen Candela Asencio. Ana Fornés Romans.
 16. 16. Taller d’argila: Ubicació: Espai i Ambientació i Materials: tipus i senyalització. estètica característiques. Senyalitzat en el L’ambientació que Argila, aigua, plànol. Realitzarem hi haja en l’aula, ja recipients de el taller en les taules que el taller el plàstics, utensilis per que disposa l’aula realitzarem en les a treballar l’argila, per a més taules. periòdics... comoditat.1.3 Organització del racó Racó de la biblioteca: Accés al Funcionalitat Ús i activitats Temporalitat racó/taller Hi ha molta Aquest racó té Els nens Aquest racó facilitat com finalitat podran anar al estarà present alhora millorar la racó de la durant tot el d’accedir als lecto- biblioteca i curs. racó de la escriptura dels agafar llibres biblioteca. nens. per veure’ls. Respecte a les activitats, podem destacar que es faran activitats relacionades amb els llibres. Podem posar com exemple: La professora conta un compte als nens relacionat amb el fons marítim Racó del fons marítim: Accés al Funcionalitat Ús i activitats Temporalitat racó/taller Podrem Amb aquest Podran anar al El racó del fons trobar molta racó pretenem racó dels fons marítim durarà facilitat aproximar els marí a veure el temps que16 AUTORAS: Rocio Pérez Pérez. Alejandra Reus Mengual. Carmen Candela Asencio. Ana Fornés Romans.
 17. 17. alhora nens al fons els objectes i gastem en fer d’accedir als marí. il·lustracions. el projecte de racó del fons Els nens treball. marítim. utilitzaran les disfresses de peixos per disfressar-se. Taller de màscares marítimes: Accés al Funcionalitat Ús i activitats Temporalitat racó/taller Els tallers es Desenvolupar la Utilitzar la Aquest taller duran a cap psicomotricitat màscara per l’utilitzarem el en les taules, fina. posar-se en la projecte del per tant els Potenciar la pell d’un peix. fons marí nens tindran seua creativitat. Elegir una de durant un dia. un bon les màscares, accés. pintar-la i retallar-la. Taller d’argila: Accés al Funcionalitat Ús i activitats Temporalitat racó/taller Els tallers es Desenvolupar Podem dur Aquest taller pot duran a cap el sentit del activitats estar present en les taules, tacte i la relacionades durant tot el per tant els imaginació. amb el curs. nens tindran projecte, com Però,l’utilitzarem un bon per exemple: especialment accés. Fer l’esser durant el marítim que projecte. més t’agrada d’argila. Aquest objecte poden en portar-se’l a casa per jugar amb ell.2. ANEM A FER L’AVALUACIÓ DELS RACONS/TALLERS 1.Què volem observar? 17 AUTORAS: Rocio Pérez Pérez. Alejandra Reus Mengual. Carmen Candela Asencio. Ana Fornés Romans.
 18. 18. Nombre d’alumnes que hi ha: 23 alumnes Entrades i eixides: Avaluarem l’èxit del racó. Tipus d’activitats i jocs que s’hi realitzen: La participació, l’atenció i la creativitat dels nens/nenes. Tipus d’interaccions que hi tenen lloc: La relació amb els companys. Ús del llenguatge dels participants: Utilitzen vocabulari relacionat amb el fons marí. Qui actua i qui fa d’espectador: Els nens actuen i la professora fa d’espectadora i viceverssa. Rols dels participants: Si es fiquen en el paper d’oficis o d’animals relacionats amb el fons marítim ( pescador, patró d’un vaixell, bussejador...) Emocions que presenten: alegria, intriga, sorpresa, curiositat... Resolució de conflictes: Si els nens/nenes són capaços de resoldre els conflictes per ells mateixos sense la intervenció del professor. Grau de mobilitat dels participants: Observem si els nens canvien de racons amb constància o no. Altres comportaments que hi apareixen: No hem trobat cap comportament nou. 2.Quan hem fet l’observació? L’observació l’hem feta durant la jornada, ja que els xiquets estaven fent les activitats i nosaltres estàvem observant com reaccionaven i les emocions que mostraven. 3.Valoració generalPermet el desplegament de les necessitats dels xiquets/etes: SíPermet l’experimentació i la investigació : SíFacilita la interacció entre els nens i nenes: SíPermet una resposta a diferents nivells d’aprenentatge i la diversitat: SíGrau de connexió amb projecte de treball, UD, rutines... SíPermet l’autocontrol: Sí, els xiquets han de fer-se responsables d’ells i delseu treball.Facilita la intervenció de l’adult: Sí l’adult pot intervindre amb facilitatGrau d’acceptació dels nens i nenes: A tots els nens els agrada el racó delsfons marí i alguns d’ells passen el temps al racó de la biblioteca.Actituds manifestades pels nens i nenes: Als nens/nenes els ha agradat moltl’activitat i s’interessen per saber-ne més del fons marítimTemps que dediquem en la jornada escolar: La jornada escolar durarà deles 9h del matí a les 12h i després per la vesprada de 15h a 17h. 18 AUTORAS: Rocio Pérez Pérez. Alejandra Reus Mengual. Carmen Candela Asencio. Ana Fornés Romans.
 19. 19. El pez ecológicoDonde las aguas son cristalinas y todas las especies tú las puedes observar, allí tenía sucastillo Principito, el heredero del mar. Él era hijo de Neptuno y de la Reina Isamar, ycomo niño travieso, no dejaba de explorar.En un descuido de sus padres, quiso conocer más el mar, buscó al caballito dorado yempezó a flotar y flotar, las profundidades inmensas eran un lejano lugar.Se encontraba en la superficie y quería todo observar, se acercó más a la orilla, donde elhombre cada día va su sustento a buscar. Pero, ¡oh, Dios mío! ¿Qué pasaba en eselugar? Allí no había peces, ni mariscos, ni nada que pudiera sacar.Para poder explicárselo debió observar, observar, se acercó aún más a la orilla donde losniños suelen jugar, pero ¡qué horror, Dios mío! ¿por qué tanta suciedad? El pececito nocomprendía como el hombre no podía pensar que echando desperdicios, aguas sucias ybasura, contaminaba el mar.Al verlo tan asustado, sus padres no lo pudieron castigar. Qué le pasaba a Principito, losdos corrieron a preguntar.El pequeño, todo nervioso, no era claro al narrar pero sus padres comprendieron lo queél quería explicar.Buscaron entonces sus corceles dorados y del pequeño se hicieron acompañar,recorrieron el mismo camino que antes había hecho el pequeño, hasta que la orillapudieron alcanzar. 19 AUTORAS: Rocio Pérez Pérez. Alejandra Reus Mengual. Carmen Candela Asencio. Ana Fornés Romans.
 20. 20. Lo que los Reyes veían no lo podían soportar, el Rey estaba desconcertado y la Reinapor igual.Le pidieron al Tatita Dios les aconsejara que podían realizar, y Él, con su gransabiduría, iluminó al rey del mar.Él hizo que todas las especies se reunieran en el fondo del mar, les dijo que todos ellosdebían colaborar, porque si el hombre no comprendía el daño que estaba haciendo, ellosalgo debían tramar.Y esto fue lo que hicieron por muchos y muchos largos días, nadie podía salir de suhogar. Así, él comprendería y trataría de ayudar.Los hombres iban y venían cada día con sus embarcaciones vacías. Y esto continuabadía tras día, Hasta que cayeron en una gran desesperación, porque aunque el mar lespermitía navegar, no había peces ni especies marinas que sacar.Todos se reunieron entonces, en la sede local llamaron a los sabios del lugar, pero nadiesabía que podía ser lo que ocurría.Asombrados miraron alrededor del mar y vieron la suciedad que había y el más ancianodijo con gran sabiduría, si ustedes no limpian, luego serán los culpables de que un díaen esta querida mar no encontremos comida.Pero con lo que estamos haciendo, hemos ido terminando todas las posibilidades devida. Así que empiecen a limpiar y limpiar toda esa suciedad y verán que en el mar lospeces aparecerán.Primero se negaban a creer, pero como los niños son los más empeñosos, ellos fueronlos primeros que empezaron a limpiar e imitando su ejemplo, los padres también sepusieron a limpiar.Cuando estaba todo muy limpio, la playa era un hermoso lugar, el mar se veía cristalinoy las olas venían a jugar. 20 AUTORAS: Rocio Pérez Pérez. Alejandra Reus Mengual. Carmen Candela Asencio. Ana Fornés Romans.
 21. 21. Entonces el anciano sabio les dijo a los pescadores del lugar, ahora que habéis limpiadopueden ir a navegar, verán que el mar complacido su esfuerzo va a premiar.Así todos lo hicieron e iban cantando a la mar. Principito y sus padres habían venido aobservar, y como todo estaba limpio, dieron la esperada señal, todos los peces salieron ylos pescadores los pudieron atrapar.Pero como los hombres del mar son sabios, por la dura faena que les toca realizarcomprendieron entonces lo que les había sucedido y se comprometieron a velar porquesu querida mar fuera un lugar muy limpio y tranquilo donde sus hijos pudieran jugar.Y desde ese día todos juntos velaron por la ecología.Principito y sus papás están felices allá donde la mar es tibia, limpia y tranquila. Ytodos los de sus especies viven sus hermosas vidas.Moraleja: Si tu cuidas que en tu playa no echen basuras, ni aguas sucias estarásvelando por la ecología, cooperando con la descontaminación. Pide a tus padres yamigos que hagan lo mismo y así en el futuro podremos contar con las ricas especiesque nos entrega la mar.Annex2 Alacant, 18 d’octubre de 2010Amb motiu del projecte del fons marí, realitzarem una visita al Aquari Municipal i la Platja Llisade Santa Pola pel desenvolupament d’activitats que estan relacionades amb el projecte. 21 AUTORAS: Rocio Pérez Pérez. Alejandra Reus Mengual. Carmen Candela Asencio. Ana Fornés Romans.
 22. 22. L’eixida tindrà lloc el dia 22 d’octubre a les 9 del matí. L’arribada serà a les 5 de la vesprada delmateix dia.Necessitem que ens porteu el dia 20 d’octubre, la següent autorització firmada:Senyor/Senyora..........................................................................................autoritze el meufill/a..........................................................................................anar a l’excursió del Aquari i a laPlatja Llisa de Santa Pola el pròxim divendres 22 d’octubre. Firmat:ANNEX 3REFLEXIONEM SOBRE LA JORNADA ESCOLAR I L’ASSEMBLEA. 1. ANEM A DISSENYAR O FOTOGRAFIAR UN PANELL QUE EN SERVIRÀ PER A TREBALLAR A L’ASSEMBLEA: ÉS LA RESPOSTA A LES SEGÜENTS PREGUNTES: 1. On l’ubiquem. 22 AUTORAS: Rocio Pérez Pérez. Alejandra Reus Mengual. Carmen Candela Asencio. Ana Fornés Romans.
 23. 23. El racó de l’assemblea el situaríem en un canto al fons de la classe a mà dreta. 2. Què materials necessitem per a treballar en l’assemblea En el panell de l’assemblea hem de comptar amb els següentsmaterials: Llistat amb els noms i les fotografies de tots els xiquets de la classe, al costat posarem la caseta pels nens que no han vingut a classe. Imatges de les estacions. Símbols de l’oratge: sol, rellamps, núvols,... Un calendari. El dibuix d’un pastís. 3. Rutines i activitats que anem a treballar en aquesta assemblea i tenim al panell. En primer lloc un dels xiquets passarà llista i col·locarà als nens que no hagen vingut a la caseta. A continuació parlarem de les estacions una vegada per setmana. Tots els dies comentarem el temps que fa i un dels nens mirarà per la finestra per a dir als altres, si plou, si fa sol, si neva,... També recordarem el dia en el que ens trobem encerclant el present dia, i marcarem amb una ix el dia que ha passat. El dia de l’aniversari d’un dels nens posarem la seua fotografia en el pastís i li cantarem la cançó de l’aniversari. 2. ANEM A REVISAR LA DISTRIBUCIÓ D’UNA JORNADA ESCOLAR I FER LA NOSTRA PROPOSTA : ÉS LA RESPOSTA A LES SEGÜENTS PREGUNTES : 23 AUTORAS: Rocio Pérez Pérez. Alejandra Reus Mengual. Carmen Candela Asencio. Ana Fornés Romans.
 24. 24. MOMENT DE LA NECESSITAT RUTINES ACTIVITATJORNADA QUE COBREIX D’APRENENTATGEMoment de -Seguretat amb -llevar-se i En aquest momenttrobada l’espai penjar les potenciem - sentir-se jaquetes. l’autonomia dels volgut (carícies, -deixar les xiquets. afecte, motxilles i confiança,...) posar-se les bates. -Tots els dies la mestra rebrà als nens de manera individualitzada.Moment -necessitats -traure de la -hàbits de bonsd’esmorzar fisiològiques motxilla comportaments. (alimentació) l’esmorzar. -asseure en la cadira i esmorzar. -menjar amb la boca tancada. -netejar la taula.Moment de joc -socialització -posar-se a la -hàbits deal pati -observació i filera per a comportament i aproximació als eixir i entrar. educació. objectes. -anar amb -respectar les silenci i espai normes dels jocs i pels corredors. als seus companys. -jugar sense fer-nos mal24 AUTORAS: Rocio Pérez Pérez. Alejandra Reus Mengual. Carmen Candela Asencio. Ana Fornés Romans.

×