Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitat 7-el-paisatge-urb-1234807810031879-3

359 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unitat 7-el-paisatge-urb-1234807810031879-3

 1. 1. Unitat 7:El paisatge urbà.
 2. 2. 7.1. La morfologia urbana.
 3. 3. L’emplaçament de ciutats. Emplaçament Lloc d’ubicació d’una ciutatCuenca. (Ubicació antiga). Saragossa (Ubicació actual).
 4. 4. Els plans urbans.Morfologia urbana Forma interna de la ciutat.  Pla lineal (1).  Pla irregular (2).  Pla radiocèntric (3).  Pla ortogonal (4). (1) (2) (3) (4)
 5. 5. Els agents urbans. Persones i entitats que intervenen en la creació, l’articulació, la gestió i l’ús de l’espai urbà. Persones físiques Persones jurídiques Propietaris Promotors immobiliarisCiutadans Institucions i organismes públics Empresaris i comerciants
 6. 6. Els tipus d’habitatge.Fins el segle XIX Segle XIX Segle XX
 7. 7. 7.2. La divisió social ifuncional de la ciutat.
 8. 8. Estructura urbana. Estrcutura urbanaSector Central Zones residencials Zones industrials i comercials
 9. 9. El sector central. Al sector centralEl CBD de Boston (EE.UU.) predominen els negocis:  El comerç minorista més selecte.  Les seus centrals de les grans empreses i bancs.  Les administracions públiques (Hisenda, ajuntament,...).  Els locals de lleure més importants.
 10. 10. Les zones residencials. Varien en funció de les condicions econòmiques:  Habitants amb més recursos: ocupen construccions antigues rahabilitades del centre o les urbanitzacions perifèriques amb espais verds.  Habitants amb menys recursos: es concentren en barriades de densitat més alta i moltes vegades amb edificis degradats.  Les classes mitjanes: solen habitar també en barris cèntrics i en les urbanitzacions més econòmiques de la perifèria.
 11. 11. Les zones industrials i comercials.  Indústria: actualment es concentra en els polígons industrials de la perifèria.  Les petites indústries i les indústries no contaminants, es troben diseminades per la ciutat.  Ubicació del comerç:  Petit comerç als barris residencials.  Comerç especialitzat i de més qualitat al centre.  Grans àrees comercials a la perifèria.
 12. 12. 7.3. Les ciutats a l’actualitat. Río de Janeiro
 13. 13. Les ciutats dels països desenvolupats.Model europeu: Model anglosaxó: Són ciutats antigues.  El centre es caracteritza per Centre caracteritzat per la l’ús exclussiu d’activitats presència dels monuments laborals i econòmiques. principals i els llocs més emblemàtics. Antigament tenia un  Les àrees residencials es ús residencial; actualment, aquest troben a zones suburbanes. ús es combina amb el d’activitats  Actualment, però, s’aprecien econòmiques. dos moviments de retorn al A la perifèria es troben els barris centre: les minories ètniques i dels treballadors (=ciutats els sectors marginals (guetos) dormitori). i els grups més adinerats (a les zones més luxoses).Principals problemes: Financers, especulació, col.lapses de circulació, contaminació, delinqüència i marginació.
 14. 14. Les ciutats dels països desenvolupats.Model europeu: Model anglosaxó: Munich Los angeles
 15. 15. Les ciutats dels països pobres. Fort contrast entre les zones residencials d’una minoria Brasil: adinerada i els suburbis en que resideix la majoria de la població. Problemes més destacables:  Inexistència de serveis mínims.  Malaties endèmiques.  Abandonament de menors.
 16. 16. Activitats 7.4. Els problemesmediambientals a les ciutats.
 17. 17. La contaminacióatmosfèrica i acústica. Contaminació Activitat industrial i vehicles Boirum contaminació acústica Contaminació acústica
 18. 18. L’abocament de residus sòlids. Residus sòlids Abocadors Compostatge IncineracióRecollida selectiva Reciclatge Tercer Món Abocaments són incontrolats
 19. 19. La contaminació de les aigües. La contaminació de les aigües, es produeix per l’abocament de residus urbans i industrials als rius. Un problema important és el creixent consum d’aigua a les ciutats; per pal.liar-lo, es reutilizen les aigües residuals a partir d’un tractament a les plantes de depuració. També s’utilitzen, en alguns casos les plantes dessalinitzadores d’aigua marina. A les ciutats del Tercer Món, existeix un altre problema afegit: la inexistència de clavegueram, que provoca la contaminació de l’aigua potable, cosa que afavoreix la propagació de malaties.

×