Advertisement

More Related Content

Recently uploaded(20)

Advertisement

Building Brands In A Fragmented World

 1. hur bygga varumärken ...I EN GLOBALISERAD OCH FRAGMENTERAD VÄRLD? - HELA LISTAN!
 2. magnus.westerberg@introworks.com
 3. ett var umärke ? vad är
 4. logo ?
 5. reklam ?
 6. Tyresö Gymnasium
 7. ett var umärke ? vad är
 8. ersättningen för en personlig relation med tillverkaren
 9. S ÄTTING...? EN SÅN ER VARFÖR B EHÖVER VI
 10. varumärkets första tidsålder
 11. varumärkets andra tidsålder
 12. varumärkets tredje tidsålder
 13. varumärkets nuvarande tidsålder
 14. 1885
 15. 1985
 16. VAD SKAPAR HETTAN SOM FÅr SAKER ATT FÖRVANDLAS?
 17. ökad fart och volym i transnationella flows
 18. Exempel på flows: • Ekonomiska • Kulturella • Teknologiska • Religiösa
 19. flöden som lett till = ökad fragmentering ökad Internationalisering ökad migration ökad förändringstakt
 20. italism u rell Kap monokult
 21. italism u rell kap m ultikult
 22. kon kurrens
 23. kurrens hyperkon
 24. kurrens hyperkon
 25. $. 99! The race to the bottom
 26. på en marknad som är ett postmodernt lapptäcke kan man alltså inte använd a branding från förra århund radet
 27. sÅ VaD är LÖsniNGen?
 28. “Innovate or die” Peter Drücker
 29. Business as usual betyder snart ingen business alls “Innovate or die” Peter Drücker
 30. nytänkan de
 31. nytänkan de som s kapar me rvärde
 32. nytänkan d e som sk mervärde apar UNI KT för kund en
 33. $ € ¥ ✎
 34. varumärkets nuvarande tidsålder
 35. toppen på isberget = innovation hej, och tack för mineralvattnet...
Advertisement