Sector <<Beleid>>
        28 januari 2010
Actieplan 2010:


♥   voor Participatie
in Stadsdeel Geuzenveld-Sl...
Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
                 2
Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
Inhoud


Inleiding1.   UITGANGSSITUATIE       5


2. ...
Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
Inleiding

Kerndoelstelling Participatiecentrum:
Maatschappelijk ac...
Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
                 fotograaf: VAN DOORN Photography
...
Gemeente Amsterdam
     Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
     1 UITGANGSSITUATIE

     1.1    NUG in Nie...
Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
mannelijke, niet westerse allochtone en alleenstaande nuggers hadde...
Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
1.3    Profiel bezoekers Participatiecentrum mei – december 2009...
Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
2 DOELSTELLINGEN 2010

 Het Participatiecentrum stelt zich in 2010 ...
Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?
In samenwerking met alle partnerorgani...
Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
3.3    Minimaal 2 voorlichtingsbijeenkomsten per maand
     ...
Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
3.5 We dekken het grootste deel van het aanbod in het stadsdeel en ...
Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
4     ACTIVITEITEN OVERZICHT
               ...
Organisatie            Domein     Naam contactpersoon Aktie 2010                     ...
Organisatie            Domein       Naam contactpersoon  Aktie 2010                  ...
Werkgroep         Doelstelling                 Deelnemers (trekkers geel)  Bijeenkomst

1.Metho...
Stascha Nelis Stadsdeel

Werkgroep         Doelstelling                  Deelnemers (trekkers g...
Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
DOE OOK MEE!
TEKEN het CONVENANT!
             ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Actieplan Hart voor Participatie Geuzenveld

1,797 views

Published on

Dit actieplan is het resultaat van de tweede netwerkbijeenkomst ’Hart voor Participatie’. In dit plan staan de doelstellingen van het Participatiecentrum beschreven, met daarbij alle acties die wij gezamenlijk met onze partners gaan uitvoeren. Het is een groeidocument, dat wil zeggen dat na elke netwerkbijeenkomst dit document uitgebreid zal worden met resultaten en nieuwe acties.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,797
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Actieplan Hart voor Participatie Geuzenveld

 1. 1. Sector <<Beleid>> 28 januari 2010 Actieplan 2010: ♥ voor Participatie in Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer <<Participatiecentrum>>
 2. 2. Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 2
 3. 3. Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer Inhoud Inleiding 1. UITGANGSSITUATIE 5 2. DOELSTELLINGEN 6 3. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 10 4. ACTIVITEITEN OVERZICHT 13 3
 4. 4. Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer Inleiding Kerndoelstelling Participatiecentrum: Maatschappelijk actief zijn is betaald of onbetaald werk doen maar ook een cursus of opleiding volgen. Deelname aan de arbeidsmarkt voorziet in eigen inkomen, financiële onafhankelijkheid, sociale betrokkenheid en eigenwaarde. Ook vrijwilligerswerk is van onschatbaar maatschappelijk en individueel belang. In stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer hebben met name vrouwen een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het bestuur van het stadsdeel wil de factoren die belemmeren dat burgers (kunnen) werken wegnemen door hen te stimuleren en op weg te helpen. In het Participatiecentrum geven medewerkers informatie, ondersteuning en advies over scholing, training en (vrijwilligers)werk. Daarnaast biedt het Participatiecentrum activiteiten die de kansen van bewoners vergroten en actief naar werk leiden. Het Participatiecentrum benadert bewoners actief en werkt samen met tal van organisaties in het stadsdeel . Dit Actieplan heeft tot doel de netwerkvorming rond het Participatiecentrum in stadsdeel Geuzenveld- Slotermeer te ondersteunen. Daarbij maakt het overzichtelijk wat er in de twee netwerkbijeenkomsten in 2009 tot stand is gekomen en maakt monitoring voor alle partijen mogelijk. In mei 2009 werd het Participatiecentrum bestuurlijk geopend, in september ook voor de burger tijdens het Festival “Geuzenveld-Slotermeer verandert”. Er is in november een bijeenkomst van de klankbordgroep geweest. Daarbij is nog eens benadrukt dat we werken vanuit de volgende gedeelde uitgangspunten:  We willen met elkaar de burgers van Geuzenveld-Slotermeer kansen bieden om (weer) mee te doen en een perspectief bieden. Vanuit de gezamenlijke doelstelling voor deze maatschappelijke opgave vormen we een netwerk. Het stadsdeel voert de regie over deze gezamenlijkheid om dat te bereiken;  Het Participatiecentrum bestaat bij de gratie van een stevig netwerk en door het versterken en verbinden van het bestaande, het Participatiecentrum komt niet in plaats van de dienstverlening die partners al bieden;  De wensen en mogelijkheden van de klant staan voorop, we werken zoveel mogelijk vraaggestuurd. In december is een start gemaakt met de integratie van de Taalwijzer in het Participatiecentrum. Er zijn inmiddels twee participatiecoaches en zeven trajectbegeleiders aan het werk, samen met een NUG-consulent. 4
 5. 5. Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer fotograaf: VAN DOORN Photography Leeswijzer In hoofdstuk 1 vindt u een omschrijving van de doelgroep op basis van een aantal onderzoeken naar het profiel van niet uitkeringsgerechtigden, inburgeraars en de huidige bezoekers van het Participatiecentrum. Een deel van deze doelgroep is overigens al in beeld bij de Taalwijzer en bij DWI. In hoofdstuk 2 staan de doelstellingen en ambities van het Participatiecentrum genoemd. In hoofdstuk 3 beschrijft voor elke doelstelling een aantal stappen om de ambities te realiseren. Daarbij hopen we zoveel mogelijk onze partners te betrekken. In hoofdstuk 4 is een activiteitenoverzicht opgenomen waarin de uitkomsten van de netwerkbijeenkomsten staan gebundeld. Ze zijn in kolom 1 gelabeld op de organisatienaam en daarna gekoppeld aan een domein. Blad 2 zet de bestaande werkgroepen, klankbordgroep en deelnemers hieraan op een rij. Al het participatieaanbod kan in het kader van dit actieplan nog niet worden benoemd. Dit aanbod is dan ook nu nog niet inzichtelijk: daar gaat een webapplicatie op korte termijn verandering in brengen. Daarvoor is nu geld beschikbaar gekomen vanuit een interventie van Koers Nieuw West. 5
 6. 6. Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 1 UITGANGSSITUATIE 1.1 NUG in Nieuw West Het rapport “Geen baan, geen school, geen uitkering”, Nicis/RWI juni 2009. (cijfers uit 2005) geeft het volgende beeld voor heel Nieuw West: Beeld heel Nieuw West: Totaal Geslacht Huishoudenspositie Leeftijd Herkomstgroepering NUG Samen- Alleen- Westers Alleen- Autoch- Niet wonend staand 15-24 25-44 45-64 alloch- Man Vrouw staand Overig toon westers of zonder jaar jaar jaar toon met kind allochtoon getrouwd kind 10175 3330 6845 6445 1360 265 1755 2235 5185 2750 2075 1035 7065 In % 32,7 67,3 63,3 13,4 2,6 17,2 22 51 27 20,4 10,2 69,4 Aandeel Beroepsbevolking: er zijn in absolute cijfers 10.175 nuggers in Nieuw West, dat is bijna 15 % van de potentiële beroepsbevolking. Het hoogste % in Amsterdam. 2235 personen zijn jonger dan 24 jaar en vallen dus buiten de doelgroep van het Participatiecentrum, daarnaast kan de categorie overig (veelal thuiswonende kinderen) hiervan worden afgetrokken: blijft over 6185 personen. Samenlevingsvorm: is overwegend samenwonend of getrouwd (63,3%). Opvallend is dat er een grote groep alleenstaande nuggers is, 13,4%: 1360 alleenstaanden, en daarnaast nog eens 265 alleenstaande ouders. De verwachting is dat hun nug-status van tijdelijk aard is, of dat zij op andere wijze in hun inkomen voorzien. Alleenstaande ouders krijgen mogelijk alimentatie (dat is in dit onderzoek niet meegenomen in de categorie “overige inkomsten”). 17,2% van de nuggers behoort tot de categorie “overig”: veelal thuiswonende kinderen (1755). Sekseverhouding: Van het totaal aantal nuggers in Nieuw West is een relatief groot aantal vrouwelijk nl. 67% (6845) en 33% mannelijk (3330). Ten opzichte van het landelijke beeld is dit niet uitzonderlijk. Herkomstgroepering: Van alle nuggers in Nieuw West is bijna 70 % niet-westers allochtoon (landelijk gemiddelde is dat 17%, alleen in Zuidoost ligt dit aandeel hoger: 80%). 10 procent is westers allochtoon en 20% autochtoon. Landelijk gezien is 70% van de nuggers autochtoon. Motivatie: Het is moeilijk een inschatting te maken van de motivatie om aan het werk te gaan. Welk deel van de werkloosheid is onvrijwillig? Het baanverleden kan hiervoor een indicatie geven. Jongere, 6
 7. 7. Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer mannelijke, niet westerse allochtone en alleenstaande nuggers hadden vaker een baan dan ouderen en vrouwen. Bij mannen maakt het weinig verschil of ze alleenstaande zijn, of gehuwd of samenwonend. Bij vrouwen maakt dit een fors verschil. Een indicatie voor de werkwilligheid kan zijn het aantal nuggers dat zich heeft ingeschreven bij CWI: met 10% is dit in de Amsterdamse aandachtswijken flink boven het landelijk gemiddelde van 5%. Opvallend in Nieuw West is dat het het hoogste percentage nuggers heeft zonder baanverleden (7,9%), vooral onder vrouwen en vooral in de leeftijdscategorie 45+. Inschatting voor stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer: naar schatting 2480 mensen zijn niet uitkeringsgerechtigd in de leeftijd tussen 25-64. (2005/Nicis) 1.2 Inburgeraars De nieuwe instroom inburgeraars via het Participatiecentrum betreft in 2010 vrijwillige deelnemers. Maar een belangrijk deel van de dienstverlening is gericht op inburgeraars die in 2008 en 2009 zijn gestart en dit hopelijk succesvol zullen gaan afronden in 2010. Dit betreft verplichte + vrijwillige deelnemers. Inburgeraars bevinden zich op alle sporten van de maatschappelijke ladder: van hoog tot laag opgeleid, werkend en niet werkend. Profiel van de nog niet bereikte groepen vrijwillige inburgeraars in heel Amsterdam: (gegevens 2008): deze groep bestaat vooral uit Turken, (4208), Marokkanen (6468), overige niet Westerse allochtonen (13.126) en Oost-Europeanen. Ruim tachtig procent is 35+ en eenderde is zelfs ouder dan 50 jaar. 43% van deze groep woont in West. Het merendeel van deze groep is nugger. Dit blijkt uit onderzoek van Regioplan: “Profielen en behoeften van de doelgroep inburgering” mei 2009 (p10-11). Een opvallende belemmering voor deelname aan de inburgering (die genoemd wordt door mensen die nu niet deelnemen) is ziekte of zorg voor een ziek familielid (33%), een goede tweede is de kinderopvang. Wat tevens uit dit onderzoek naar voren komt is dat hoe langer men al in Nederland verblijft en hoe ouder, hoe minder men denkt verplicht te zijn in te burgeren. Het rapport geeft aan dat deze groep niet bereikt wordt omdat zij zichzelf ook niet geschikt achten in te burgeren. Als men deelneemt overheerst de sociale component en is uitval voor het examen een veelvoorkomend verschijnsel. Advies is dan ook het aanbod te verrijken met empowerment en andere vormen van participatie. Deze bevindingen worden ondersteund door het onderzoek “Wel of niet aan het werk”, Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten, SCP/RWI, februari 2008. In beeld bij Taalwijzer: Tussen mei 2007 en 31 december 2009 heeft de Taalwijzer 1924 mensen aangemeld en 95 mensen staan op de lijst voor de intake (intakefase): totaal in beeld: 2029. Naar schatting is 70% van hen nugger: 1420 mensen. Dat wil zeggen dat er van de geschatte 2.480 niet uitkeringsgerechtigden nog 1060 mensen benaderd zouden kunnen worden met een inburgering- dan wel participatieaanbod. 7
 8. 8. Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 1.3 Profiel bezoekers Participatiecentrum mei – december 2009: In totaal hebben in deze periode 140 mensen een intake gehad bij het Participatiecentrum. De instroom is vooral afkomstig vanuit de Taalwijzer. Er is vooralsnog weinig sprake van spontane inloop, wel kwamen 80 mensen af op de minibanenmarkt. In deze aantallen zijn niet de cijfers van de Taalwijzer over 2009 meegenomen. Het overgrote gedeelte van de mensen die zijn geholpen zijn vrouwelijk (71%). Meer dan de helft van de mensen die zijn geholpen (54%) is niet uitkeringsgerechtigd. 16% ontvangt een WWB uitkering, 17% werkt, 4% heeft ww uitkering, 2% WAO en ANW. Van de 140 mensen die een intake bij het Participatiecentrum hebben gehad zijn er 88 geplaatst op een traject. 16 zijn aangemeld voor een traject maar nog niet geplaatst en 44 mensen hebben informatie en advies gehad, maar zoeken opleiding en hebben geen recht op gemeentelijk aanbod. Zij krijgen wel coaching aangeboden om hun arbeidsmarkt positie te verbeteren. Van de geplaatste mensen hebben 7 mensen werk gevonden via het Participatiecentrum. 12,5% van de trajectplaatsingen is duaal ingevuld. Het volgende schema geeft een beeld van waar mensen na de intake zijn geplaatst. Fase Toelichting Percentage intake heeft plaatsgevonden, geen recht op Intake info en advies gemeentelijk aanbod, wel begeleiding 20 intake heeft plaatsgevonden,geen recht op Intake info en advies gemeentelijk aanbod, info en advies gegeven, afgesloten klant gaat zelfstandig verder 11,4 aanbod gevonden, deelnemer aangemeld bij Plaatsing mogelijke traject 11,4 Traject (Sap/Map) geplaatst op sap/map/stadsdeelaanbod 26,4 Traject (scholing) gesplaatst op scholingaanbod 15 Traject (leerwerkplaats/stage) geplaatst op leerwerkplaats/stage 0,7 Traject (vrijwilligerswerk) geplaatst op vrijwilligerswerk 0,7 Traject (werk) heeft werk gevonden 5 deelnemer is uitgevallen tijdens één van eerder Uitval benoemde fases 9,3 Totaal 100% 8
 9. 9. Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 2 DOELSTELLINGEN 2010 Het Participatiecentrum stelt zich in 2010 de volgende meetbare doelen: 1. 2000 bewoners krijgen informatie en advies Dit is gericht op alle bewoners van het stadsdeel 2. 800 bewoners starten met participatie Dit kan zijn vrijwillige inburgering, werk, NUG-aanbod, vrijwilligerswerk, stages e.a. 3. Per maand worden minimaal 2 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd 4. Uitvalpercentage < 20% 5. We dekken zoveel mogelijk het aanbod in het stadsdeel en het is overzichtelijk. We kennen de sociale kaart van het stadsdeel. 6. Actieve betrokkenheid van welzijns- en maatschappelijke organisaties, aanbieders van participatietrajecten, projecten wijkaanpak en werkgevers 7. Goede afstemming van vraag en aanbod participatietrajecten DWI en stadsdeelaanbod. (Er is geen sprake van dubbelaanbod, er zijn geen hiaten in bestaand aanbod en aanbod op maat is mogelijk). fotograaf: VAN DOORN Photography 9
 10. 10. Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? In samenwerking met alle partnerorganisaties hoopt het team van het Participatiecentrum de doelstellingen te gaan realiseren door de volgende stappen te zetten: 3.1 2000 bewoners krijgen informatie en advies Acties:  Informatie en advies functie breed bekendmaken  Werving en communicatieactiviteiten samen met partners  Gebruik computerruimte stimuleren  Deelname met partners aan markten en festivals 3.2 800 bewoners per jaar starten met een individueel of groepstraject Acties:  Netwerk met partners opbouwen en uitbreiden  Minimaal 3 keer per jaar banenmarkten organiseren  Opleidingsmakelaar aanstellen  Realiseren van stages  EVC procedure: mogelijkheden inventariseren bij ROCvA en ROC ASA Minibanenmarkt, november 2009 fotograaf: VAN DOORN Photography 10
 11. 11. Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 3.3 Minimaal 2 voorlichtingsbijeenkomsten per maand Acties:  Groepen bezoekers bij het Participatiecentrum uitnodigen en voorlichten. Verschillende partijen verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten voor burgers vanuit het Participatiecentrum of geven kortdurende trainingen  Voorlichting op scholen, bij partners, deelname festivals. 3.4 Uitvalpercentage < 20% Acties:  Weinig uitval van deelnemers stadsdeelaanbod door individuele trajectbegeleiding  Methodiek en Werkprocessen op orde  Monitoring organiseren  Uitval wordt ook beperkt door goede samenwerking en communicatie met organisaties waarnaar klanten zijn verwezen. Dit gebeurd binnen de Klankbordgroep of door ad-hoc bijeenkomsten die thematisch worden ingericht, naast het nodige bilateraal overleg. fotograaf: VAN DOORN Photography 11
 12. 12. Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 3.5 We dekken het grootste deel van het aanbod in het stadsdeel en het is overzichtelijk We kennen de sociale kaart van het stadsdeel Acties:  Inventarisatie stadsdeelaanbod (onderdeel webapplicatie)  Overzicht aanbod (webapplicatie/ afspraken met partners)  Aanstellen aanbodcoördinator 3.6 Actieve betrokkenheid welzijns- en maatschappelijke organisaties, aanbieders van participatietrajecten, projecten wijkaanpak en werkgevers. Acties:  Identificatie gewenste arbeidsterreinen n.a.v. vraagpatronen hieraan werkgevers en Vacatureservice Amsterdam aanhaken  minimaal 4 netwerkbijeenkomsten per jaar voor partners te organiseren 3.7 Afstemming van vraag en aanbod participatietrajecten DWI en stadsdeelaanbod. Acties:  Intensief overleg DWI  Signalering van dubbelaanbod of hiaten 12
 13. 13. Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 4 ACTIVITEITEN OVERZICHT 13
 14. 14. Organisatie Domein Naam contactpersoon Aktie 2010 Concreet, target Bloem instroom Willeke Willems Voor het eind juni 10 tot 20 mensen doorverwijzen naar Participatiecentrum 5 /10 per kwartaal Ondernemerskring Sociale sector beleid Melissa Jansen meetbaar maken participatiegraad nvt Amsterdam (OSA) Openbare Bibliotheek Amsterdam/ informatie Corien Tettero wegwijscursus bibliotheek (welk materiaal, wat kunt je er mee op gebied van participatie Geuzenveld-Slotermeer (taal/werk/sollicitatie) Openbare Bibliotheek Amsterdam/ vrijwilligers Corien Tettero onderzoek mogelijkheden voorleescursus voor moeders die hun kinderen brengen naar Geuzenveld-Slotermeer voorleesmiddag Participatiecentrum stages Marike Sala, 10 stageplaatsen realiseren bij stadsdeel en partners 10 per jaar Liesbet Mors Participatiecentrum werk Marike Sala, Banenmarkt 3 keer per jaar Liesbet Mors St. Helpdesk instroom Findik Demir 80 cursisten doorverwijzen naar Participatiecentrum 80 cursisten St. Helpdesk instroom Findik Demir Excursies organiseren naar Participatiecentrum St. Helpdesk stage Findik Demir 4 stageplaatsen aanbieden binnen Helpdesk 4 St. Helpdesk stage Findik Demir 50 stageplaatsen binnen netwerk zoeken 50 Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer werk Marcel Thijssen, ‘Budgetmarkt’ organiseren in samenwerking met PC in maart 2010 Thema: activering en 15-20 organisaties Liesbet Mors werkgelegenheid Stichting Dock instroom Renske Abbink mensen doorverwijzen naar het Participatiecentrum 10 per maand Stichting Dock instroom Renske Abbink Excursie naar Participatiecentrum buurtbewoners (incl. presentatie van het buurtproject) Stoc werving Ismail Ercan Bereiken van mensen Taalaanbieder NCB instroom Rachel Zuilhof Excursie met (ex)Inburgeraars naar Participatiecentrum Taalaanbieder NCB werving Rachel Zuilhof organiseren van voorlichting in Inburgeringsklassen door Participatiecentrum Taalaanbieder SIEA inburgering Saarein te Braake Aanspreekpunt portfolio van inburgeraars tbv Participatiecentrum Taalaanbieder SIEA instroom Saarein te Braake Excursie met (ex)Inburgeraars naar Participatiecentrum Taalaanbieder SIEA instroom Saarein te Braake 50 inburgeraars per kwartaal doorverwijzen naar Participatiecentrum 50 per kwartaal Taalaanbieder SIEA werving Saarein te Braake, organiseren van voorlichting in Inburgeringsklassen door Participatiecentrum Erna Kanon
 15. 15. Organisatie Domein Naam contactpersoon Aktie 2010 Concreet / target Taalwijzer instroom Trajectbegeleiders verwijst elke inburgeraar voor het einde van zijn traject door naar participatiecoach Taalwijzer werving Trajectbegeleiders voorlichting geven bij docentenbijeenkomst van taalaanbieders om docenten te 4 keer per jaar voor betrekken bij doorgeleiding uitstroom Uitzendbureau Creyf’s instroom Najat Saidi Doorverwijzen van niet-bemiddelbare mensen naar participatiecentrum mbv afsprakenkaart Uitzendbureau Creyf’s werk Najat Saidi Vacatures/profielen werkpool doorsturen naar PC UWV werk Bert Wallis Vacatureservice van UWV/DWI op Participatiecentrum UWV beleid Bert Wallis Iedere 3 maanden up-date over sociale zekerheid c.q. beleidsontwikkelingen Vrijwilligerscentrale Amsterdam instroom Nettie Sterrenburg moeilijk bemiddelbare mensen doorverwijzen naar participatiecentrum (VCA) Vrijwilligerscentrale Amsterdam beleid Nettie Sterrenburg bijdrage aan inventarisatie stadsdeel aanbod tbv webapplicatie (VCA) Vrijwilligerscentrale Amsterdam werk/ werving Nettie Sterrenburg maatschappelijke organisaties interesseren over het werken met vrijwilligers (VCA) Vrijwilligerscentrale Amsterdam werving Nettie Sterrenburg Voorlichtingen geven over Vrijwilligerswerk (banenmarkt) (VCA) Vrouwenontmoetings-centrum de instroom Tilly van Buytenen 10 vrouwen per jaar doorsturen naar PC 10 vrouwen Hippe Heks Vrouwenontmoetings-centrum de vrijwilligerswerk Tilly van Buytenen Aanbod 3 vrijwilligersplaatsen (MAP) 3 vrijw. plaatsen Hippe Heks Vrouwenontmoetings-centrum de werving Tilly van Buytenen Organiseren van 3 voorlichtingen 3 voorlichtingen Hippe Heks Werkplein West (DWI/ NUG) beleid Rob van Eupen Verbinding leggen met andere beleidsterreinen (armoedebeleid) afspraak beleid Werkplein West (DWI/ NUG) beleid Marcus Jacobs afstemmen aanbod aan SAP/MAP evaluatie en nadenken over mogelijke uitbreidingen Bezoek team Werkplein West (DWI/ NUG) stage Han ter Braake en Organiseren van stageplaats binnen eigen afdeling 1 stageplaats Patricia Meijers Werkplein West (DWI/ NUG) werving Han ter Braake in november 2009 informeren van de DWI-medewerkers aan de poort NVT ZWIND werk Emmeline Bijlsma voorlichting: deelname banenmarkt 6-mrt-10
 16. 16. Werkgroep Doelstelling Deelnemers (trekkers geel) Bijeenkomst 1.Methodiekontwikkeling verdere ontwikkeling & training methodiek Rob van Eupen DWI November 2009 Melissa Jansen OSA Nettie Sterrenburg VCA Marike Sala PC 2. Aanbod Ontsluiten aanbod in kaart brengen en afstemmen/ Liesbet Mors PC koppeling webapplicatie Marcus Jacobs DWI Tanja Plasil VCA Melissa Jansen OSA Rob van Eupen DWI Bert Walles UWV 3. Denktank Stagebedrijf mogelijkheden stageplaatsen en Findik Demir Helpdesk 19-1-2010 leerwerkplekken in kaart Rachel Zuilhof NCB Doortje Schroevers Impuls Najat Saidi Creyf's Annemieke van Diepen VSA Liesbet Mors PC 4. Scholingsaanbod Hoger mogelijkheden in kaart brengen + signaleren Patricia Meijers DWI/PC opgeleiden hiaten Findik Demir Helpdesk Najat Saidi Creyf's 5. Flexibele Kinderoppas mogelijkheden flexibele kinderopvang Marcus Jacobs DWI 11-1-2010 Willeke Willems Bloem Liesbet Mors PC Özlem Demir Taalwijzer
 17. 17. Stascha Nelis Stadsdeel Werkgroep Doelstelling Deelnemers (trekkers geel) Bijeenkomst 6. Creatieve Technieken/ Nadenken over flexibiliteit aanbod en bronnen Roos Kooijman Stadsdeel 22-1-2010 Funding funding Stan Pieters Rob van Eupen DWI Klankbordgroep Adviesgroep Participatiecentrum Liesbet Mors PC 24-11-09 / 12-1-10 Marike Sala PC Melissa Jansen OSA Nettie Sterrenburg VCA Rachel Zuilhof NCB Bert Walles en Rite Schardijn UWV Doortje Schroevers Impuls Tilly Buitenen Hippe Heks Malicia El Fahmi BMO Atusa Lalizadeh Zwind Renske Abbink Dock Elisa Berkhout Taalwijzer
 18. 18. Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer DOE OOK MEE! TEKEN het CONVENANT! 14

×