วิถีไทย

36,529 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
36,529
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,371
Actions
Shares
0
Downloads
68
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วิถีไทย

  1. 1. วิถีไทย โดย รุ้งกาญจน์ เกลอดู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
  2. 2. ความหมาย   ประพันธ์ ธรรมไชย ( 2543 ) ให้ความหมายไว้ว่า วิถีไทย ประกอบด้วยลักษณะทั่วไปของสังคมไทย วัฒนธรรมและประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงสังคมไทย ปัญหาสังคมไทย ทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสัยด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง วิมล จิโรจพันธ์ และ คณะ ( 2548 ) ให้ความหมายไว้ว่า วิถีไทย ประกอบด้วยลักษณะทั่วไป การเปลี่ยนแปลงสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาของสังคมไทย ตามแนวพระราชดำริ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย วิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครอง
  3. 3. ความหมาย   วิถีไทย ( http: // www.thaifolk.com ) หมายถึงแนวทางการดำเนินชีวิตของคนไทย ตั้งแต่เกิดจนตาย วิถีไทยซึ่งประกอบด้วยสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ภูมิปัญญา ของคนไทย การประพฤติปฏิบัติ การศึกษาอบรม และการสืบทอดวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน พิชญ์สินี ชมภูคำ ( 2553 ) สรุปความหมายไว้ว่า วิถีไทย หมายถึง แนวทางการดำเนินชีวิตของคนไทยที่ประพฤติปฏิบัติ การศึกษาอบรม และการสืบทอดหรือการสื่อสารกัน ที่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
  4. 4. สรุปได้ว่า   วิถีไทย หมายถึง แนวทางการดำเนินชีวิตของคนไทย รวมถึงความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย ที่ได้ประพฤติปฏิบัติ สืบทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
  5. 5. ตัวอย่างของวิถีไทย   1. ด้านงานอาชีพ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ทำมาหากิน หรือใช้ประกอบการดำรงชีพ ใช้ประกอบการทำอาหาร เช่น คนไถและแอก กระบวยตักน้ำ แห เบ็ด ตุ้ม เครื่องมือจับสัตว์น้ำต่าง ๆ ครกตำพริก ไหข้าว มีด หม้อดิน ฯลฯ 2. ด้านสมุนไพร หมายถึง ยาที่ได้จากพืช สัตว์ หรือแร่ ซึ่งยังไม่ได้ผสม ปรุง หรือเปลี่ยนสภาพ เช่น รากไม้ ใบพืช ลำต้น ดอก ผล ผักพื้นบ้านต่าง ๆ งา หรือเขาของสัตว์ น้ำผึ้ง เกลือ ฯลฯ
  6. 6. ตัวอย่างของวิถีไทย   3. ด้านอาหาร หมายถึง วัฒนธรรมในการผลิตและบริโภคของคนในภาคต่างๆของประเทศไทย เช่น ข้าวเหนียว ข้าวสวย ปลาร้า น้ำบูดู แกงเหลือง แกงส้ม แกงเทโพ น้ำพริก แกงผักต่าง ๆ ฯลฯ 4. ด้านศิลปะ - ทัศนศิลป์ เช่น ภาพจิตรกรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย งานประติมากรรม ( ปั้น ) และ สถาปัตยกรรม ( ก่อสร้าง ) ฯลฯ - ศิลปะการแสดง การละคร นาฏศิลป์ ท่าเต้น ท่ารำ ดนตรี - การช่างฝีมือ เช่น การแกะสลัก การฉลุ การตัดต่อ การจักสาน การทอ การถัก ศิลปะประดิษฐ์ต่าง ๆ
  7. 7. ตัวอย่างของวิถีไทย   5. ประเพณีไทย หมายถึง สิ่งที่เชื่อถือปฏิบัติกันมาจนกลายเป็นแบบอย่างความคิด เช่น ฯลฯ 6. ด้านสมุนไพร หมายถึง ยาที่ได้จากพืช สัตว์ หรือแร่ ซึ่งยังไม่ได้ผสม ปรุง หรือเปลี่ยนสภาพ เช่น รากไม้ ใบพืช ลำต้น ดอก ผล ผักพื้นบ้านต่าง ๆ งา หรือเขาของสัตว์ น้ำผึ้ง เกลือ ฯลฯ

×