Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innovation med prototyping från #sswc 2011

3,619 views

Published on

Jag höll en session på #SSWC om innovation, affärsutveckling, förändringsprocesser mm och fick frågan om jag ville dela med mig av presentationen. Här är det som jag kan dela ut :) Håll till godo.

Published in: Business, Technology, Education
 • Be the first to comment

Innovation med prototyping från #sswc 2011

 1. 1. Förändring Förflyttning Modernisering Innovation Affärsutveckling En session av Johan Ronnestam på #sswc 2011Monday, August 15, 11
 2. 2. Problem?Monday, August 15, 11
 3. 3. Kunskap Historia Internpolitik Befintlig affär Omvärld Gemensam målbild Överskattar framtiden IT avdelningenMonday, August 15, 11
 4. 4. Internpolitik IT avdelningenMonday, August 15, 11
 5. 5. “Förflytta vår affärin i framtiden”Monday, August 15, 11
 6. 6. Kunskap Historia Internpolitik Befintlig affär Omvärld Gemensam målbild Överskattar framtiden IT avdelningenMonday, August 15, 11
 7. 7. Kunskap Gemensam målbildMonday, August 15, 11
 8. 8. 1. Analys 4. Strategi x 2. Problemställning 3. Rekommendation 5. Kravspecifikation 6. Implementation 7. LanseringMonday, August 15, 11
 9. 9. Prototyping!Monday, August 15, 11
 10. 10. Monday, August 15, 11
 11. 11. Prototyping innebär att vi, efter att ha fått problemställningen klar för oss genom intervjuer och workshops, tillsammans förflyttar oss fram till 2015 (eller annat år fram i tiden) där vi frigjorda från historien diskuterar, workshoppar och kreerar fram en vision av varumärkets affär långt fram i tiden. Vi diskuterar både användbarhet, beteenden, spelandet, gränssnitt, form och teknologi. Vi använder olika typer av visuella hjälpmedel, allt ifrån penna på whiteboard, sönderklippta best case bilder från andra siter, egen form som i princip skulle fungera osv, för att visualisera vad vi tillsammans utvecklar. Prototypen utgör sedan underlaget för arbetet med att ta fram ett koncept som är grundat i nutid men också i vår framtid. Dvs, efter att vi tittat långt fram så handlar det om att plocka det bästa och mest verklighetsanpassade, sen utveckla ett koncept som tar avstamp i nutid. Efter levererat koncept bör projektet gå över i ett vanligt projekt och en specifikationsfas följer. Efter specifikationsfasen används konceptet som grund för att utveckla formen som görs baserad på wireframes osv i specifikationsfasen. I princip är det samma process som bilbranschen använts sig av i decenier. Man visar sina konceptbilar som tar sikte på framtiden. Sedan i de kommande generationernas bilar följer några få detaljer med, men de där framtida prototyperna säkerställer att dagens bilar går mot företagets visionära framtid.Monday, August 15, 11
 12. 12. Prototyp 2011 2012 2013 2014 2015 StrategiMonday, August 15, 11
 13. 13. 1. Analys 2. Hearing 3. Scenario 4. Prototyping 5. PresentationMonday, August 15, 11
 14. 14. Skapa många upplevelser som tar avstamp i befintligt beteende!Monday, August 15, 11
 15. 15. 5. PresentationMonday, August 15, 11
 16. 16. “Seeing is believing”Monday, August 15, 11
 17. 17. Kunskap Gemensam målbild Trygghet!Monday, August 15, 11
 18. 18. Förståelse Kunskap Gemensam målbild Hos alla!Monday, August 15, 11
 19. 19. Läs också: IDEO’s Deep Dive process http://rapidbi.com/management/deep-dive- brainstorming-technique-ideo/Monday, August 15, 11

×