Johan Ronnestam
              Båstad 2009 11 13

Friday, November 13, 2009
13 trender
              som kommer att påverka
              ert sätt att göra affärer i fram...
Google Keyword ‘Johan Ronnestam’
Friday, November 13, 2009
Friday, November 13, 2009
Friday, November 13, 2009
Friday, November 13, 2009
1972
Friday, November 13, 2009
Friday, November 13, 2009
Friday, November 13, 2009
Friday, November 13, 2009
1943
Friday, November 13, 2009
1943
Friday, November 13, 2009
2006
Friday, November 13, 2009
2006
Friday, November 13, 2009
1.Kina
              2.Indien
              3.U.S.A
              4.Facebook (+3...
“Next Generation Platforms (Social Networking +
      Mobile) Driving Unprecedented Change in
      Communicat...
Share Videos/Music/Photos/Stories  Forum/Wall Posts
  Messaging
    Play Games
          S...
Share Videos/Music/Photos/Stories
                                  Connectivity
    ...
Social Networking                Mobile


                     Share Videos/Music/Phot...
Friday, November 13, 2009
Friday, November 13, 2009
Nya spelregler


Friday, November 13, 2009
Friday, November 13, 2009
n
                     PU
     Pla          OT
                     ...
”Technology is shifting the
            power away from the
           editors, the publishers, the
...
“Jag ska jobba hårt för att
            Dagens Nyheter ska hitta nya
            intäkter på den d...
TÄNK OM
              TÄNK NYTT


Friday, November 13, 2009
TÄNK NYTT
              TÄNK OM

Friday, November 13, 2009
Konsument


              Företag
Friday, November 13, 2009
Konsument


          Företag
Friday, November 13, 2009
Konversation!
Friday, November 13, 2009
Friday, November 13, 2009
Friday, November 13, 2009
KONSUMENTMAKT
KONSUMENTMAKT
KONSUMENTMAKT
KONSUMENTMAKT
KONSUMENTMAKT
KONSUMENTMAKT
KONSUMENTMAKT
Friday, November 13, 2009
Friday, November 13, 2009
128 409
              InvånareFriday, November 13, 2009
2 874 860
              Svenska medlemmar
Friday, November 13, 2009
127 760 svenskar i veckanFriday, November 13, 2009
Varför går det
                så fort?


Friday, November 13, 2009
13 trender
              som kommer att påverka
              ert sätt att göra affärer i fram...
1. Allt sitter ihop!Friday, November 13, 2009
Friday, November 13, 2009
Friday, November 13, 2009
Friday, November 13, 2009
Friday, November 13, 2009
Friday, November 13, 2009
Friday, November 13, 2009
Friday, November 13, 2009
Friday, November 13, 2009
Friday, November 13, 2009
Friday, November 13, 2009
Det handlar inte om
          att nå 1 000 000
         för att få 100 kunder


Friday, November 13, 2009
Det handlar om att nå
         rätt 10 personer som når 100
         personer som når 1000 som...
Frid...
Friday, November 13, 2009
Scott McCloud
              Serietecknare
Friday, November 13, 2009
Friday, November 13, 2009
Friday, November 13, 2009
Den virala triangeln


               Google Chrome
                  En
       ...
2. Total transparentFriday, November 13, 2009
Friday, November 13, 2009
Friday, November 13, 2009
Friday, November 13, 2009
Friday, November 13, 2009
http://www.viddler.com/explore/dpzramon/videos/19/
Friday, November 13, 2009
Friday, November 13, 2009
Friday, November 13, 2009
Friday, November 13, 2009
Friday, November 13, 2009
3. Allt handlar om
                konversationFriday, November 13, 2009
50% går ut på att lyssna
Friday, November 13, 2009
...en god
              lyssnare
Friday, November 13, 2009
lyssnar
   noga
Friday, November 13, 2009
Friday, November 13, 2009
Friday, November 13, 2009
Alerts
Friday, November 13, 2009
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

13 trender som kommer påverka din affär i framtiden

1,731 views

Published on

Idag genomförde jag en föreläsning i Båstad. Jag träffade 15 chefer och mellanchefer som genomgått en Executive MBA utbildning. Målet med föreläsningen var att inspirera och få upp ögonen för framtidens affärsklimat.

Published in: Business
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,731
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
63
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

13 trender som kommer påverka din affär i framtiden

 1. 1. Johan Ronnestam Båstad 2009 11 13 Friday, November 13, 2009
 2. 2. 13 trender som kommer att påverka ert sätt att göra affärer i framtiden Johan Ronnestam Båstad 2009 11 13 Friday, November 13, 2009
 3. 3. Google Keyword ‘Johan Ronnestam’ Friday, November 13, 2009
 4. 4. Friday, November 13, 2009
 5. 5. Friday, November 13, 2009
 6. 6. Friday, November 13, 2009
 7. 7. 1972 Friday, November 13, 2009
 8. 8. Friday, November 13, 2009
 9. 9. Friday, November 13, 2009
 10. 10. Friday, November 13, 2009
 11. 11. 1943 Friday, November 13, 2009
 12. 12. 1943 Friday, November 13, 2009
 13. 13. 2006 Friday, November 13, 2009
 14. 14. 2006 Friday, November 13, 2009
 15. 15. 1.Kina 2.Indien 3.U.S.A 4.Facebook (+300 miljoner) 5.Indonesien Friday, November 13, 2009
 16. 16. “Next Generation Platforms (Social Networking + Mobile) Driving Unprecedented Change in Communications + Commerce” “Mobile-Related Share Shifts Will Create / Destroy Material Shareholder Wealth” Mary Meeker Managing Director Morgan Stanley Friday, November 13, 2009
 17. 17. Share Videos/Music/Photos/Stories Forum/Wall Posts Messaging Play Games Status Updates VoIP Calls Chat Friday, November 13, 2009
 18. 18. Share Videos/Music/Photos/Stories Connectivity Presence Forum/Wall Posts Messaging Play Games Status Updates VoIP Calls Chat Friday, November 13, 2009
 19. 19. Social Networking Mobile Share Videos/Music/Photos/Stories Connectivity Presence Forum/Wall Posts Messaging Play Games Status Updates VoIP Calls Chat 390 MM Users 57MM Users +153% +166% Friday, November 13, 2009
 20. 20. Friday, November 13, 2009
 21. 21. Friday, November 13, 2009
 22. 22. Nya spelregler Friday, November 13, 2009
 23. 23. Friday, November 13, 2009
 24. 24. n PU Pla OT S H a ds m ix SW a rkn M Va AID r t um k PR fe är AS TV f ke C E ss Po tr sit ion eri at ng eg i tl er Ko rs PULL n ne Ba Friday, November 13, 2009
 25. 25. ”Technology is shifting the power away from the editors, the publishers, the establishment, the media elite. Now, it’s the people who are in control” Rupert Murdoch till Wired Magazine 2006 Friday, November 13, 2009
 26. 26. “Jag ska jobba hårt för att Dagens Nyheter ska hitta nya intäkter på den digitala sidan (men fråga mig inte om Facebook och Twitter för där finns jag inte med)”. Gunilla Herlitz, Ny chefredaktör Dagens Nyheter 2009 Friday, November 13, 2009
 27. 27. TÄNK OM TÄNK NYTT Friday, November 13, 2009
 28. 28. TÄNK NYTT TÄNK OM Friday, November 13, 2009
 29. 29. Konsument Företag Friday, November 13, 2009
 30. 30. Konsument Företag Friday, November 13, 2009
 31. 31. Konversation! Friday, November 13, 2009
 32. 32. Friday, November 13, 2009
 33. 33. Friday, November 13, 2009
 34. 34. KONSUMENTMAKT KONSUMENTMAKT KONSUMENTMAKT KONSUMENTMAKT KONSUMENTMAKT KONSUMENTMAKT KONSUMENTMAKT Friday, November 13, 2009
 35. 35. Friday, November 13, 2009
 36. 36. 128 409 Invånare Friday, November 13, 2009
 37. 37. 2 874 860 Svenska medlemmar Friday, November 13, 2009
 38. 38. 127 760 svenskar i veckan Friday, November 13, 2009
 39. 39. Varför går det så fort? Friday, November 13, 2009
 40. 40. 13 trender som kommer att påverka ert sätt att göra affärer i framtiden Friday, November 13, 2009
 41. 41. 1. Allt sitter ihop! Friday, November 13, 2009
 42. 42. Friday, November 13, 2009
 43. 43. Friday, November 13, 2009
 44. 44. Friday, November 13, 2009
 45. 45. Friday, November 13, 2009
 46. 46. Friday, November 13, 2009
 47. 47. Friday, November 13, 2009
 48. 48. Friday, November 13, 2009
 49. 49. Friday, November 13, 2009
 50. 50. Friday, November 13, 2009
 51. 51. Friday, November 13, 2009
 52. 52. Det handlar inte om att nå 1 000 000 för att få 100 kunder Friday, November 13, 2009
 53. 53. Det handlar om att nå rätt 10 personer som når 100 personer som når 1000 som... Friday, November 13, 2009
 54. 54. Friday, November 13, 2009
 55. 55. Scott McCloud Serietecknare Friday, November 13, 2009
 56. 56. Friday, November 13, 2009
 57. 57. Friday, November 13, 2009
 58. 58. Den virala triangeln Google Chrome En serietidning om Google Chrome Serietidnings- Scott McCloud världen ( nerd world ) Friday, November 13, 2009
 59. 59. 2. Total transparent Friday, November 13, 2009
 60. 60. Friday, November 13, 2009
 61. 61. Friday, November 13, 2009
 62. 62. Friday, November 13, 2009
 63. 63. Friday, November 13, 2009
 64. 64. http://www.viddler.com/explore/dpzramon/videos/19/ Friday, November 13, 2009
 65. 65. Friday, November 13, 2009
 66. 66. Friday, November 13, 2009
 67. 67. Friday, November 13, 2009
 68. 68. Friday, November 13, 2009
 69. 69. 3. Allt handlar om konversation Friday, November 13, 2009
 70. 70. 50% går ut på att lyssna Friday, November 13, 2009
 71. 71. ...en god lyssnare Friday, November 13, 2009
 72. 72. lyssnar noga Friday, November 13, 2009
 73. 73. Friday, November 13, 2009
 74. 74. Friday, November 13, 2009
 75. 75. Alerts Friday, November 13, 2009

×