Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫השפעת מערכות הקשרים בארגון על ביצועיו‬               ‫כנס מקושרים 2102‬                  ...
‫מערכות הקשרים בארגון‬‫2‬
‫היעדר ניהול אפקטיבי של הקונפליקט‬                                    ‫משבר‬     ...
‫השפעת ההנהלה על מערכות הקשרים בארגון‬‫4‬
‫הקונפליקט בארגון- מחירים וסיכונים‬                  ‫בזבוז זמן יקר של מנהלים‬  ‫•‬           ...
‫מחירי הקונפליקט‬   ‫ניהול אפקטיבי של הקונפליקט‬           ‫זמן‬‫6‬
‫הממשק:‬      ‫אופי‬  ‫מפת הקשרים בארגון‬   ‫הקונפליקט‬  ‫שלב‬  ‫השפעה‬  ‫מחיר בפועל‬  ‫מחיר‬  ‫פוטנציא...
‫מה ניתן לעשות?‬                 ‫טיפול בקונפליקט גלוי‬  ‫• עצירה מהירה של המחירים שהארגון והאנשים משלמי...
‫תרומת הטיפול האפקטיבי בקונפליקט )נכתב ע"י מנהלים(‬                         ‫התהליך יוצר פתיחות‬ ...
‫לסיכום...‬                         ‫קונפליקטים הם בלתי נמנעים‬  ‫•‬   ‫ארגונים משלמים מחירים ...
‫ליצירת קשר‬050-6846456 ‫משרד 6404144-770 | נייד‬www.BRDM.co.il | il.co.BRDM@info
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

השפעת מערכות הקשרים בארגון על ביצועיו השפעת מערכות הקשרים בארגון על ביצועיו

967 views

Published on

הרצאתה של מיכל יוסף, מומחית לניהול קונפליקטים ומערכות קשרים בארגון, ומומחית בגישור פנים ארגוני לקידום תוצאות עסקיות

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

השפעת מערכות הקשרים בארגון על ביצועיו השפעת מערכות הקשרים בארגון על ביצועיו

 1. 1. ‫השפעת מערכות הקשרים בארגון על ביצועיו‬ ‫כנס מקושרים 2102‬ ‫22 בפברואר 2102‬‫1‬
 2. 2. ‫מערכות הקשרים בארגון‬‫2‬
 3. 3. ‫היעדר ניהול אפקטיבי של הקונפליקט‬ ‫משבר‬ ‫משבר‬ ‫משבר‬ ‫טיפול‬ ‫מחירי הקונפליקט‬ ‫גלוי‬ ‫טיפול‬ ‫סמוי‬ ‫זמן‬‫3‬
 4. 4. ‫השפעת ההנהלה על מערכות הקשרים בארגון‬‫4‬
 5. 5. ‫הקונפליקט בארגון- מחירים וסיכונים‬ ‫בזבוז זמן יקר של מנהלים‬ ‫•‬ ‫היעדר שיתוף פעולה בין בעלי התפקידים‬ ‫•‬ ‫בזבוז משאבים עקב תהליכים כפולים או מסורבלים שלא לצורך‬ ‫•‬ ‫שביעות רצון ותפוקת עובדים ירודות‬ ‫•‬ ‫הסתרת מידע ובריחת ידע מהארגון‬ ‫•‬ ‫איבוד לקוחות‬ ‫•‬ ‫פגיעה ברווחה הפיזית והנפשית‬ ‫•‬ ‫פגיעה באיכות ההחלטות המתקבלות‬ ‫•‬ ‫אי-השגת יעדים עסקיים ופגיעה בהכנסות‬ ‫•‬‫5‬
 6. 6. ‫מחירי הקונפליקט‬ ‫ניהול אפקטיבי של הקונפליקט‬ ‫זמן‬‫6‬
 7. 7. ‫הממשק:‬ ‫אופי‬ ‫מפת הקשרים בארגון‬ ‫הקונפליקט‬ ‫שלב‬ ‫השפעה‬ ‫מחיר בפועל‬ ‫מחיר‬ ‫פוטנציאלי‬ ‫תועלת‬‫7‬
 8. 8. ‫מה ניתן לעשות?‬ ‫טיפול בקונפליקט גלוי‬ ‫• עצירה מהירה של המחירים שהארגון והאנשים משלמים‬ ‫• שיקום האמון‬ ‫• בניית תשתית איתנה להמשך העבודה המשותפת‬ ‫טיפול בקונפליקט סמוי‬ ‫• התמודדות גלויה עם הקונפליקט הכרוני‬ ‫• בניית תשתית איתנה להמשך העבודה המשותפת‬ ‫• הסכמות סביב ההתמודדות עם הקונפליקט המובנה‬ ‫טיפול בקושי לנהל מערכות קשרים באופן אפקטיבי‬ ‫• דינמיקה קונפליקטואלית סביב בעל תפקיד‬ ‫• צומת רגישה המצריכה קבלת כלים ועזרה‬‫8‬
 9. 9. ‫תרומת הטיפול האפקטיבי בקונפליקט )נכתב ע"י מנהלים(‬ ‫התהליך יוצר פתיחות‬ ‫•‬ ‫היעדר שיפוטיות וחיפוש צדק‬ ‫•‬ ‫יצירתיות בתהליך ובהסכמות‬ ‫•‬ ‫התהליך יוצר שינוי התנהגותי של המשתתפים‬ ‫•‬ ‫התהליך משפיע על השיח גם במעגלים רחבים בארגון‬ ‫•‬ ‫ניהול האירועים מתוך נטילת אחריות‬ ‫•‬ ‫התהליך יצר שותפות בין המנהלים, אשר יצרה את השותפות בשטח.‬‫9‬
 10. 10. ‫לסיכום...‬ ‫קונפליקטים הם בלתי נמנעים‬ ‫•‬ ‫ארגונים משלמים מחירים כבדים ונחשפים לסיכונים גדולים סביב מערכות קשרים‬ ‫•‬ ‫ישנן דרכים אפקטיביות לטיפול בקונפליקטים‬ ‫•‬ ‫טיפול אפקטיבי בקונפליקט מייצר ערכים מוספים לארגון‬ ‫•‬ ‫למנהלים ישנו תפקיד משמעותי בניהול הקונפליקטים בארגון‬ ‫•‬‫01‬
 11. 11. ‫ליצירת קשר‬050-6846456 ‫משרד 6404144-770 | נייד‬www.BRDM.co.il | il.co.BRDM@info

×