מודל בת - ים לחינוך אישי התכנית האסטרטגית לחינוך ולרווחה בבת - ים קרן סאקט " א רש " י - המכון לחינוך דמוקרטי ...
החזון <ul><li>כל אחד יכול !! </li></ul><ul><li>שבירת הקורלציה </li></ul><ul><li>בין מצב סוציו אקונומי </li></ul><ul><li...
הבנו שאם ניתן מענה אישי לכל תלמיד , הוא ימצה את הפוטנציאל שלו , זה יעלה לו את הביטחון העצמי והחברתי
הישגיו הלימודים יעלו
האקלים החברתי ישתפר
האלימות תפחת
והדימוי העירוני ישתנה לטובה
<ul><li>כי כל אחד יכול להיות מצוין </li></ul><ul><li>צריך רק למצוא את נקודות החוזק שלו ולטפח אותן </li></ul>
מפה זאת מתארת את כל עולמות הידע הקיימים בעיר
לתלמידים שונים יש אינטליגנציות ותחומי חוזק שונים
הריבוע מייצג את עולם הידע הנלמד בביה &quot; ס
המודל הבית ספרי הקלאסי דוחף את כל התלמידים לתוך הריבוע היחיד
המודל הבית ספרי הקלאסי דוחף את כל התלמידים לתוך הריבוע היחיד
המודל הבית ספרי הקלאסי דוחף את כל התלמידים לתוך הריבוע היחיד
המודל הבית ספרי הקלאסי דוחף את כל התלמידים לתוך הריבוע היחיד
המודל הבית ספרי הקלאסי דוחף את כל התלמידים לתוך הריבוע היחיד
המודל הבית ספרי הקלאסי דוחף את כל התלמידים לתוך הריבוע היחיד
המודל הבית ספרי הקלאסי דוחף את כל התלמידים לתוך הריבוע היחיד
המודל הבית ספרי הקלאסי דוחף את כל התלמידים לתוך הריבוע היחיד
החיים בריבוע מאוד צפופים – וקשה לראות את הייחודיות של כל תלמיד
האזור הזה הוא מקור כל הבעיות החברתיות והכלכליות של העיר החיים בריבוע מאוד צפופים – וקשה לראות את הייחודיות של כל תלמיד חלש...
מטרת החינוך האישי לשנות את המצב הזה ולמצוא את הפתרון האישי לכל תלמיד האזור הזה הוא מקור כל הבעיות החברתיות והכלכליות של הע...
כל תלמיד יכול להיות מצוין כאשר אנו ר ו א ים ו מ פתח ים  את הייחודיות האישית של כל תלמיד ע &quot; י מתן מענה לצרכיו האיש...
מהו חינוך אישי 2% צרכים פיסיולוגים הצורך בביטחון הצורך באהבה הצורך בהערכה הצורך למימוש עצמי
2% מהו חינוך אישי צרכים פיסיולוגים הצורך בביטחון הצורך באהבה הצורך בהערכה הצורך במימוש עצמי זה לא מה שאנחנו רוצים
גישה חינוכית המקדמת את זכות שווה לכל תלמיד להגשמה עצמית מהו חינוך אישי
<ul><li>כדי לתת מענה לכל צורך של כל תלמיד בעיר כדי לתמוך בו במסע למימוש עצמי </li></ul><ul><li>אנו צריכים להרחיב את האפשרי...
הפתרון - אומנות  עירוב  הצבעים
צבעים רבים פועלים בכל אזור
מאפייני הצבעים 1. לכל צבע יכולת לראות רק את עצמו
מאפייני הצבעים 1. לכל צבע יכולת לראות רק את עצמו 2. כל צבע רואה את עצמו בכל מקום
מאפייני הצבעים 1. לכל צבע יכולת לראות רק את עצמו 2. כל צבע רואה את עצמו בכל מקום 3. לכל צבע יש שאיפה להתרחבות
חלום חייו של הצבע האדום
חלום חייו של הצבע הכחול
חלום חייו של הצבע  הצהוב
כשכל הצבעים פועלים בו - זמנית ...
כשכל הצבעים פועלים בו - זמנית ...
כשכל הצבעים פועלים בו - זמנית ...
כשכל הצבעים פועלים בו - זמנית ...
כשכל הצבעים פועלים בו - זמנית ...
כשכל הצבעים פועלים בו - זמנית ...
כשכל הצבעים פועלים בו - זמנית ...
הפתרון הנפוץ – יצירת &quot; גבולות ברורים &quot;
הפתרון הנפוץ – יצירת &quot; גבולות ברורים &quot; הפתרון משרת את הצבעים , אבל לא את התמונה !
צרכי התמונה דורשים עירוב צבעים
4. התוצאה : הצבעים בשירות התמונה
הדרך לעירוב צבעים מודל בת - ים לחינוך אישי במרכז המודל עומד החונך האישי
חינוך בלתי פורמלי מערכת הרווחה חינוך פורמלי חונך אישי משפחת התלמיד
חונך אישי משפחת התלמיד חינוך בלתי פורמלי חינוך פורמלי מערכת הרווחה
מי יהיה החונך האישי : איש צוות חינוכי , אחד המורים , שיקבל משרת חינוך גדולה מהקיים . <ul><ul><ul><ul><ul><li>מה תפקידו ...
איך זה עובד ? <ul><li>כל יום לימודים ייפתח וייסגר במפגש קבוצת התמיכה </li></ul><ul><li>עם החונך האישי  </li></ul><ul><li>...
תפקידי החונך האישי : <ul><li>מדריך קבוצת אם בת 15 עד 20 תלמידים . </li></ul>המטרה : יצירת קבוצת תמיכה + חינך ערכי 1 ...
תפקידי החונך האישי : <ul><li>מדריך קבוצת אם בת 15 עד 20 תלמידים . </li></ul>המטרה : יצירת קבוצת תמיכה + חינך ערכי 1 ...
תפקידי החונך האישי : <ul><li>מקדם הישגים לימודיים וחברתיים ע &quot; י תוכנית לימודים אישית לכל תלמיד </li></ul>
<ul><li>Where have I come from – past experiences  </li></ul><ul><li>Current situation - 360° mapping (strengths, growth ...
חיזוק תחומי ההצטיינות של התלמידים ייפתח את האינטליגנציה הרגשית המהווה בסיס להצלחה בחיים
שלב ראשון - מיפוי כל גורמי הרווחה והחינוך הבלתי פורמלי הפועלים בעיר
שלב שני – פיתוח דרכים לשיתוף פעולה בין החינוך הפורמלי , הבלתי פורמלי ומערכות הרווחה
שלב שלישי – להדריך ולעודד את תלמידים לפעול בכל המערכות הקיימות בעיר
שלב שלישי – להדריך ולעודד את תלמידים לפעול בכל המערכות הקיימות בעיר
שלב שלישי – להדריך ולעודד את תלמידים לפעול בכל המערכות הקיימות בעיר
שלב שלישי – להדריך ולעודד את תלמידים לפעול בכל המערכות הקיימות בעיר
שלב שלישי – להדריך ולעודד את תלמידים לפעול בכל המערכות הקיימות בעיר
שלב שלישי – להדריך ולעודד את תלמידים לפעול בכל המערכות הקיימות בעיר
שלב שלישי – להדריך ולעודד את תלמידים לפעול בכל המערכות הקיימות בעיר
שלב שלישי – להדריך ולעודד את תלמידים לפעול בכל המערכות הקיימות בעיר
שלב שלישי – להדריך ולעודד את תלמידים לפעול בכל המערכות הקיימות בעיר
שלב שלישי – להדריך ולעודד את תלמידים לפעול בכל המערכות הקיימות בעיר
שלב שלישי – להדריך ולעודד את תלמידים לפעול בכל המערכות הקיימות בעיר
שלב שלישי – להדריך ולעודד את תלמידים לפעול בכל המערכות הקיימות בעיר
שלב שלישי – להדריך ולעודד את תלמידים לפעול בכל המערכות הקיימות בעיר
תפקידי החונך האישי : <ul><li>תומך תהליכי רווחה . </li></ul>קשר אישי עם משפחת התלמיד וכל גורמי הרווחה בעיר .
חונך אישי משפחת התלמיד חינוך בלתי פורמלי ביה &quot; ס כמרכז קהילתי חינוך פורמלי בית ספר אישי מערכת הרווחה מרכזים לטיפול בת...
וכל המודל יעבוד במערכת החינוך הקיימת רק ש :  <ul><li>נקטין את מספר התלמידים בכיתות הלימוד . </li></ul><ul><li>נוסיף עובדי...
<ul><li>כי כיום לכל כיתה בת כ - 40 תלמיד יש מחנך אחד שפוגש אותם שעה אחת בשבוע . </li></ul><ul><li>אנו ניתן חונך צמוד בשלי...
<ul><li>לא גילינו את אמריקה </li></ul><ul><li>זו אמריקה שגילתה לנו ... </li></ul><ul><li>מודל בת ים לחינוך אישי נבנה על פ...
<ul><li>ואיך נדע שזה הצליח ? </li></ul><ul><li>אלו המדדים : </li></ul><ul><li>לעניין אחוזי הזכאים לתעודת בגרות : </li></ul...
<ul><li>לעניין אחוזי הפחתת הנשירה </li></ul>אנו שואפים להגיע מ - 1.23% נשירה בין כיתה י ' ל - י &quot; ב ומ - 1.3% נשי...
<ul><li>אנו שואפים  </li></ul><ul><li>להכפיל את מספר הסטודנטים לתואר ראשון תושבי בת - ים , בהמשך הדרך . </li></ul>
<ul><li>היכן יוכשרו המורים ? </li></ul><ul><li>מרכז פסג &quot; ה ( פיתוח סגלי הוראה ) </li></ul><ul><li>יהפוך למדרשה להכ...
ומבת - ים תצא הבשורה .. <ul><li>בשלב שני המדרשה תתפנה להכשיר צוותי הוראה מערים אחרות , </li></ul><ul><li>כדי שיוכלו להפעי...
מי ישתתף במודל בת - ים לחינוך אישי ? <ul><li>בשנה &quot; ל התשס &quot; ו יופעל מודל בת ים לחינוך אישי ב - 3 בתי ספר על יס...
<ul><li>עקרונות היסוד של מודל בת - ים לחינוך אישי יופעלו גם בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים בבת - ים ,  </li></ul><ul><li...
אמונה ומעשה <ul><li>לצורך הפעלת מודל בת - ים לחינוך אישי , מוסיפה העירייה לתקציב החינוך עוד כשלושה מיליון שקל בשנה &quot;...
<ul><li>תודה </li></ul><ul><li>לאנשי קרן סאקט &quot; א רש &quot; י </li></ul><ul><li>לאנשי המכון לחינוך דמוקרטי  </li></u...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

בת ים חינוך אישי 3

4,839 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,839
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,141
Actions
Shares
0
Downloads
51
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

בת ים חינוך אישי 3

 1. 1. מודל בת - ים לחינוך אישי התכנית האסטרטגית לחינוך ולרווחה בבת - ים קרן סאקט &quot; א רש &quot; י - המכון לחינוך דמוקרטי – עיריית בת - ים
 2. 2. החזון <ul><li>כל אחד יכול !! </li></ul><ul><li>שבירת הקורלציה </li></ul><ul><li>בין מצב סוציו אקונומי </li></ul><ul><li>להישגים לימודיים . </li></ul><ul><li>יצירת מוביליות חברתית באמצעות מע ' החינוך . </li></ul>
 3. 3. הבנו שאם ניתן מענה אישי לכל תלמיד , הוא ימצה את הפוטנציאל שלו , זה יעלה לו את הביטחון העצמי והחברתי
 4. 4. הישגיו הלימודים יעלו
 5. 5. האקלים החברתי ישתפר
 6. 6. האלימות תפחת
 7. 7. והדימוי העירוני ישתנה לטובה
 8. 8. <ul><li>כי כל אחד יכול להיות מצוין </li></ul><ul><li>צריך רק למצוא את נקודות החוזק שלו ולטפח אותן </li></ul>
 9. 9. מפה זאת מתארת את כל עולמות הידע הקיימים בעיר
 10. 10. לתלמידים שונים יש אינטליגנציות ותחומי חוזק שונים
 11. 11. הריבוע מייצג את עולם הידע הנלמד בביה &quot; ס
 12. 12. המודל הבית ספרי הקלאסי דוחף את כל התלמידים לתוך הריבוע היחיד
 13. 13. המודל הבית ספרי הקלאסי דוחף את כל התלמידים לתוך הריבוע היחיד
 14. 14. המודל הבית ספרי הקלאסי דוחף את כל התלמידים לתוך הריבוע היחיד
 15. 15. המודל הבית ספרי הקלאסי דוחף את כל התלמידים לתוך הריבוע היחיד
 16. 16. המודל הבית ספרי הקלאסי דוחף את כל התלמידים לתוך הריבוע היחיד
 17. 17. המודל הבית ספרי הקלאסי דוחף את כל התלמידים לתוך הריבוע היחיד
 18. 18. המודל הבית ספרי הקלאסי דוחף את כל התלמידים לתוך הריבוע היחיד
 19. 19. המודל הבית ספרי הקלאסי דוחף את כל התלמידים לתוך הריבוע היחיד
 20. 20. החיים בריבוע מאוד צפופים – וקשה לראות את הייחודיות של כל תלמיד
 21. 21. האזור הזה הוא מקור כל הבעיות החברתיות והכלכליות של העיר החיים בריבוע מאוד צפופים – וקשה לראות את הייחודיות של כל תלמיד חלשים בינוניים מצויינים
 22. 22. מטרת החינוך האישי לשנות את המצב הזה ולמצוא את הפתרון האישי לכל תלמיד האזור הזה הוא מקור כל הבעיות החברתיות והכלכליות של העיר חלשים בינוניים מצוינים
 23. 23. כל תלמיד יכול להיות מצוין כאשר אנו ר ו א ים ו מ פתח ים את הייחודיות האישית של כל תלמיד ע &quot; י מתן מענה לצרכיו האישיים .
 24. 24. מהו חינוך אישי 2% צרכים פיסיולוגים הצורך בביטחון הצורך באהבה הצורך בהערכה הצורך למימוש עצמי
 25. 25. 2% מהו חינוך אישי צרכים פיסיולוגים הצורך בביטחון הצורך באהבה הצורך בהערכה הצורך במימוש עצמי זה לא מה שאנחנו רוצים
 26. 26. גישה חינוכית המקדמת את זכות שווה לכל תלמיד להגשמה עצמית מהו חינוך אישי
 27. 27. <ul><li>כדי לתת מענה לכל צורך של כל תלמיד בעיר כדי לתמוך בו במסע למימוש עצמי </li></ul><ul><li>אנו צריכים להרחיב את האפשריות החינוכיות הקיימות בעיר </li></ul>
 28. 28. הפתרון - אומנות עירוב הצבעים
 29. 29. צבעים רבים פועלים בכל אזור
 30. 30. מאפייני הצבעים 1. לכל צבע יכולת לראות רק את עצמו
 31. 31. מאפייני הצבעים 1. לכל צבע יכולת לראות רק את עצמו 2. כל צבע רואה את עצמו בכל מקום
 32. 32. מאפייני הצבעים 1. לכל צבע יכולת לראות רק את עצמו 2. כל צבע רואה את עצמו בכל מקום 3. לכל צבע יש שאיפה להתרחבות
 33. 33. חלום חייו של הצבע האדום
 34. 34. חלום חייו של הצבע הכחול
 35. 35. חלום חייו של הצבע הצהוב
 36. 36. כשכל הצבעים פועלים בו - זמנית ...
 37. 37. כשכל הצבעים פועלים בו - זמנית ...
 38. 38. כשכל הצבעים פועלים בו - זמנית ...
 39. 39. כשכל הצבעים פועלים בו - זמנית ...
 40. 40. כשכל הצבעים פועלים בו - זמנית ...
 41. 41. כשכל הצבעים פועלים בו - זמנית ...
 42. 42. כשכל הצבעים פועלים בו - זמנית ...
 43. 43. הפתרון הנפוץ – יצירת &quot; גבולות ברורים &quot;
 44. 44. הפתרון הנפוץ – יצירת &quot; גבולות ברורים &quot; הפתרון משרת את הצבעים , אבל לא את התמונה !
 45. 45. צרכי התמונה דורשים עירוב צבעים
 46. 46. 4. התוצאה : הצבעים בשירות התמונה
 47. 47. הדרך לעירוב צבעים מודל בת - ים לחינוך אישי במרכז המודל עומד החונך האישי
 48. 48. חינוך בלתי פורמלי מערכת הרווחה חינוך פורמלי חונך אישי משפחת התלמיד
 49. 49. חונך אישי משפחת התלמיד חינוך בלתי פורמלי חינוך פורמלי מערכת הרווחה
 50. 50. מי יהיה החונך האישי : איש צוות חינוכי , אחד המורים , שיקבל משרת חינוך גדולה מהקיים . <ul><ul><ul><ul><ul><li>מה תפקידו של החונך האישי : </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>מדריך קבוצת אם בת 15 עד 20 תלמידים שתהווה קבוצת תמיכה . </li></ul><ul><li>מקדם הישגים לימודיים וחברתיים . </li></ul><ul><li>תומך תהליכי רווחה . </li></ul>
 51. 51. איך זה עובד ? <ul><li>כל יום לימודים ייפתח וייסגר במפגש קבוצת התמיכה </li></ul><ul><li>עם החונך האישי </li></ul><ul><li>08:00 - החונך ייפגש עם כלל החונכים על מנת ליצור תיאום עמדות ולוח פעילות יומי . </li></ul><ul><li>08:15 - מפגש שחרית - מפגש בוקר בין החונך לקבוצה . </li></ul><ul><li>09:00 - התחלת שיעור . </li></ul><ul><li>10:30 - הפסקה ראשונה במהלכה יתקיימו שיחות </li></ul><ul><li>אישיות בין התלמיד , החונך ושאר המורים . </li></ul><ul><li>מפגש אסיף - עם סיום הלימודים תיערך שיחת סיכום יומית של קבוצת התמיכה והחונך . </li></ul>
 52. 52. תפקידי החונך האישי : <ul><li>מדריך קבוצת אם בת 15 עד 20 תלמידים . </li></ul>המטרה : יצירת קבוצת תמיכה + חינך ערכי 1 2 3 4 5 6 7 8 שיעור שיעור שיעור שיעור שיעור שיעור שיעור שיעור שיעור שיעור שיעור שיעור 1 2 3 4 5 6 7 8
 53. 53. תפקידי החונך האישי : <ul><li>מדריך קבוצת אם בת 15 עד 20 תלמידים . </li></ul>המטרה : יצירת קבוצת תמיכה + חינך ערכי 1 2 3 4 5 6 7 8 שיעור שיעור שיעור שיעור שיעור שיעור שיעור שיעור שיעור שיעור שיעור שיעור 1 2 3 4 5 6 7 8
 54. 54. תפקידי החונך האישי : <ul><li>מקדם הישגים לימודיים וחברתיים ע &quot; י תוכנית לימודים אישית לכל תלמיד </li></ul>
 55. 55. <ul><li>Where have I come from – past experiences </li></ul><ul><li>Current situation - 360° mapping (strengths, growth areas,) </li></ul><ul><li>My goals - where I want to be at the end of the process </li></ul><ul><li>Assessment - How will I assess my learning activities </li></ul><ul><li>Chosen methods of learning </li></ul>SML - Self Managed Learning - Individual 4. My current categories of assessment 1. from Where 2. Current situation 5. How 3. Goals
 56. 56. חיזוק תחומי ההצטיינות של התלמידים ייפתח את האינטליגנציה הרגשית המהווה בסיס להצלחה בחיים
 57. 57. שלב ראשון - מיפוי כל גורמי הרווחה והחינוך הבלתי פורמלי הפועלים בעיר
 58. 58. שלב שני – פיתוח דרכים לשיתוף פעולה בין החינוך הפורמלי , הבלתי פורמלי ומערכות הרווחה
 59. 59. שלב שלישי – להדריך ולעודד את תלמידים לפעול בכל המערכות הקיימות בעיר
 60. 60. שלב שלישי – להדריך ולעודד את תלמידים לפעול בכל המערכות הקיימות בעיר
 61. 61. שלב שלישי – להדריך ולעודד את תלמידים לפעול בכל המערכות הקיימות בעיר
 62. 62. שלב שלישי – להדריך ולעודד את תלמידים לפעול בכל המערכות הקיימות בעיר
 63. 63. שלב שלישי – להדריך ולעודד את תלמידים לפעול בכל המערכות הקיימות בעיר
 64. 64. שלב שלישי – להדריך ולעודד את תלמידים לפעול בכל המערכות הקיימות בעיר
 65. 65. שלב שלישי – להדריך ולעודד את תלמידים לפעול בכל המערכות הקיימות בעיר
 66. 66. שלב שלישי – להדריך ולעודד את תלמידים לפעול בכל המערכות הקיימות בעיר
 67. 67. שלב שלישי – להדריך ולעודד את תלמידים לפעול בכל המערכות הקיימות בעיר
 68. 68. שלב שלישי – להדריך ולעודד את תלמידים לפעול בכל המערכות הקיימות בעיר
 69. 69. שלב שלישי – להדריך ולעודד את תלמידים לפעול בכל המערכות הקיימות בעיר
 70. 70. שלב שלישי – להדריך ולעודד את תלמידים לפעול בכל המערכות הקיימות בעיר
 71. 71. שלב שלישי – להדריך ולעודד את תלמידים לפעול בכל המערכות הקיימות בעיר
 72. 72. תפקידי החונך האישי : <ul><li>תומך תהליכי רווחה . </li></ul>קשר אישי עם משפחת התלמיד וכל גורמי הרווחה בעיר .
 73. 73. חונך אישי משפחת התלמיד חינוך בלתי פורמלי ביה &quot; ס כמרכז קהילתי חינוך פורמלי בית ספר אישי מערכת הרווחה מרכזים לטיפול בתלמיד ומשפחתו
 74. 74. וכל המודל יעבוד במערכת החינוך הקיימת רק ש : <ul><li>נקטין את מספר התלמידים בכיתות הלימוד . </li></ul><ul><li>נוסיף עובדי הוראה כחונכים אישיים . </li></ul><ul><li>נצמיד פסיכולוג ועובדים סוציאליים לבתי הספר . </li></ul><ul><li>נשדרג ונוסיף מרכזי טיפול כלל יישוביים כמו מרכז לגיל הרך וה &quot; מגדלור &quot; לבני נוער . </li></ul><ul><li>נוסיף תוכניות לשיפור הישגים לימודיים ( תפנית , START , פנימיות יום ). </li></ul><ul><li>נהפוך את בתי הספר למרכזים קהילתיים . </li></ul><ul><li>נשלב את ההורים בתהליך . </li></ul>
 75. 75. <ul><li>כי כיום לכל כיתה בת כ - 40 תלמיד יש מחנך אחד שפוגש אותם שעה אחת בשבוע . </li></ul><ul><li>אנו ניתן חונך צמוד בשליש משרה (8 שעות שבועיות ) </li></ul><ul><li>לכל 15 תלמידים . </li></ul><ul><li>יופיו של הפתרון טמון בקשר האישי , </li></ul><ul><li>בליווי החם והמחבק , באיכפתיות ובחום האנושי </li></ul>
 76. 76. <ul><li>לא גילינו את אמריקה </li></ul><ul><li>זו אמריקה שגילתה לנו ... </li></ul><ul><li>מודל בת ים לחינוך אישי נבנה על פי תכנית </li></ul><ul><li>&quot; בית הספר האישי &quot; </li></ul><ul><li>אשר מופעל בהצלחה רבה בבוסטון ובשיקאגו זה מספר שנים </li></ul>
 77. 77. <ul><li>ואיך נדע שזה הצליח ? </li></ul><ul><li>אלו המדדים : </li></ul><ul><li>לעניין אחוזי הזכאים לתעודת בגרות : </li></ul>אנו שואפים להגיע מ - 57% זכאים לבגרות ל - 80% בסוף התהליך
 78. 78. <ul><li>לעניין אחוזי הפחתת הנשירה </li></ul>אנו שואפים להגיע מ - 1.23% נשירה בין כיתה י ' ל - י &quot; ב ומ - 1.3% נשירה בין כיתה י &quot; א לי &quot; ב ל - 0.3% בסוף התהליך
 79. 79. <ul><li>אנו שואפים </li></ul><ul><li>להכפיל את מספר הסטודנטים לתואר ראשון תושבי בת - ים , בהמשך הדרך . </li></ul>
 80. 80. <ul><li>היכן יוכשרו המורים ? </li></ul><ul><li>מרכז פסג &quot; ה ( פיתוח סגלי הוראה ) </li></ul><ul><li>יהפוך למדרשה להכשרת צוותי הוראה לחינוך אישי על פי מודל בת - ים </li></ul><ul><li>בשלב ראשון יוכשרו צוותי ההוראה של בת - ים </li></ul>
 81. 81. ומבת - ים תצא הבשורה .. <ul><li>בשלב שני המדרשה תתפנה להכשיר צוותי הוראה מערים אחרות , </li></ul><ul><li>כדי שיוכלו להפעיל את מודל בת - ים לחינוך אישי </li></ul><ul><li>בבתי ספר נוספים בארץ . </li></ul>
 82. 82. מי ישתתף במודל בת - ים לחינוך אישי ? <ul><li>בשנה &quot; ל התשס &quot; ו יופעל מודל בת ים לחינוך אישי ב - 3 בתי ספר על יסודיים מתוך 9, בשכבת הגיל של כיתות ז '. </li></ul><ul><li>בשנה &quot; ל התשס &quot; ז יצורפו לתכנית 2 שכבות גיל נוספות בבתי ספר אלה , ושכבת גיל אחת ב -3 בתי ספר נוספים . </li></ul><ul><li>תוך 5 שנים תופעל התכנית בכל בתי הספר העל יסודיים בבת ים . </li></ul>
 83. 83. <ul><li>עקרונות היסוד של מודל בת - ים לחינוך אישי יופעלו גם בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים בבת - ים , </li></ul><ul><li>על מנת להכין את התלמידים בצורה הטובה ביותר למערכת החינוך העל יסודית , שהיא הקריטית ביותר לעניין נשירה והישגים לימודיים . </li></ul>
 84. 84. אמונה ומעשה <ul><li>לצורך הפעלת מודל בת - ים לחינוך אישי , מוסיפה העירייה לתקציב החינוך עוד כשלושה מיליון שקל בשנה &quot; ל התשס &quot; ו , זאת בהתאם לסדר העדיפות העירוני שקבע ראש העיר , שלומי לחיאני : החינוך בראש סדר העדיפיות . </li></ul><ul><li>אין לנו ספק בהצלחת מודל בת - ים לחינוך האישי , שכן הוא מגיע מתוך תפיסת עולם חברתית מוצקה של ראש העיר ואנשי מערכת החינוך בעיר , המבקשת לנפץ את תקרת הזכוכית אשר תלמידים רבים נתקלים בה . </li></ul><ul><li>נעשה ונצליח ! </li></ul>
 85. 85. <ul><li>תודה </li></ul><ul><li>לאנשי קרן סאקט &quot; א רש &quot; י </li></ul><ul><li>לאנשי המכון לחינוך דמוקרטי </li></ul><ul><li>לצוותי ההוראה במוסדות החינוך בעיר </li></ul><ul><li>ולעובדי אגפי החינוך והרווחה בחטיבת קהילה בעירייה </li></ul><ul><li>על הכנת התוכנית </li></ul>

×