Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RTvS: Toelichting 2e dag vh Socialisme (presentatie)

3,073 views

Published on

Presentatie door Sven Naessens voor de RTvS Themaochtend (18 juni 2011) waarin toelichting werd gegeven bij de tweede Dag van het Socialisme op zaterdag 29 oktober 2011.

Published in: News & Politics, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

RTvS: Toelichting 2e dag vh Socialisme (presentatie)

 1. 1. de ronde tafel van socialisten<br />Een eerste kennismakingTWEEDE DAG VAN HET SOCIALISME<br />
 2. 2. Een terugblik op de eerste dag<br />Op zaterdag 20 maart 2010 vond de eerste ‘Dag van het Socialisme’ plaats in Vooruit Gent.<br /> Een tot in de nok gevulde theatherzaal ging een dag lang op zoek naar een hedendaagse invulling van Socialisme.<br />
 3. 3. Een terugblik op de eerste dag<br />Het plenaire gedeelte werd gevuld door sprekers zoals:<br />- Daniël Termont<br /><ul><li>MongRosseel
 4. 4. Jan Blommaert</li></li></ul><li>Een terugblik op de eerste dag<br />Acht werkgroepen volgden:<br />1. Economie<br />Dirk Barrez, Jo Cottenier, André Posman<br /> Moderator: Ivan Van Praet<br />2. Democratie<br />Eric Corijn, Jos VanderVelpen, Peter Mertens<br /> Moderator: Luc Van Buynder<br />3. Oorlog & Vrede<br />Ludo De Brabander, Geert Cool, Francine Mestrum, Mohammed Hassan<br /> Moderator: Georges Spriet<br />4. Werk & Inkomen<br />Tine Van Rompuy, Levi Sollie, Karel Stessens, Rudi Kennes<br /> Moderator: Luk Vandenhoeck<br />5. Multiculturaliteit<br />NadiaFadil, SamiZemni, AleidisDevillé<br /> Moderator: ZohraOthman<br />6. Sociale Zekerheid<br />Jozef Mampuys, Marianne Gestels, Fred Louckx, Nadine De Schutter<br /> Moderator: Anke Hintjens<br />7. Onderwijs<br />Nico Hirtt, ChicoDetrez, Leen Van der Vorst<br /> Moderator: Koen Bogaert<br />8. Ecologie<br />AnneleenKenis, LeidaReinhout, Filip De Bodt<br /> Moderator: Matthias Lievens<br />
 5. 5. Een terugblik op de eerste dag<br />Slotmeeting rond de vraag: <br />‘Welk socialisme willen we?’<br /><ul><li>François Houtart
 6. 6. Hana Al Bayaty
 7. 7. AleidisDevillé
 8. 8. Bruno Verlaeckt
 9. 9. Dominique Willaert</li></ul>En een Didi de Paris om nooit te vergeten!<br />
 10. 10. Er waren 750 socialisten die dag, een succes<br />Alles kan beter!<br /><ul><li>Graag meer feedback
 11. 11. Manier van invullen groepen -> vraag naar meer participatie </li></li></ul><li>De stuurgroep werd uitgebreid<br />Dominique Willaert – artistiek leider Victoria Deluxe<br />Danny Carleer – ex-syndicalist ACOD-ASLK, coördinator campagne Openbare Bank<br />Karim Zahidi – lid Vooruitgroep, filosoof-wiskundige, UA<br />Luc Vandeweyer – delegee AMP, bestuurslid BBTK-Antwerpen<br />Ivan Van Praet – voormalig vormingswerker ABVV-metaal<br />Peter Mertens – intiatiefnemer Ronde Tafel, voorzitter PVDA<br />Luc van Buynder – MasereelhuisSint-Niklaas<br />Anke Hintjens – feministe<br />Bart Vandesteene– woordvoerder LSP<br />Lebuïn Dhaese– beeldend kunstenaar Hoboken<br />Koen Bogaert – assistent UGent, lid Vooruitgroep<br />Luk Vandenhoeck – algemeen secretaris ACOD-VRT<br />Martine Van Geyt – actief binnen het straathoekwerk<br />Tina De Greef – LBC-secdretarisBrussel-Halle-Vilvoorde<br />Lieve Franssen – artistiek leider Brecht-Eislerkoor<br />Nadine Peeters – voormalig BSV-gemeenteraadslid Antwerpen<br />Kelly Franceus – actief in Masereelfonds Gent<br />Sven Naessens – ABVV-afgevaardigdeTotal-raffinaderij Antwerpen, bestuurslid AC Antwerpen-Waasland<br />DE STUURGROEP<br />
 12. 12. De stuurgroepvergaderingen<br />Op zoek naar een vernieuwende invulling voor de tweede dag van het socialisme met als uitgangspunt:<br />“solidariteit, strijd en socialisme”<br />Aan de slagmet twee manieren<br />De Algemene vergaderingen<br />Waarin we onderwerpen toetsen en bespreekbaar maken voor iedereen.<br />
 13. 13. Een vooruitblik op de tweede dag<br /><ul><li>Praktisch
 14. 14. Datum: 29/10/2011
 15. 15. Plaats: Vooruit Gent
 16. 16. Inschrijven vanaf september
 17. 17. Website: www.rondetafelvansocialisten.be
 18. 18. Kinderopvang voorzien
 19. 19. Thema: </li></ul>“solidariteit, strijd en socialisme”<br /><ul><li>Opbouw:
 20. 20. Namiddagprogramma: 2 plena, werkgroepen
 21. 21. Avondprogramma: optreden (Robb Johnson), fuif</li></li></ul><li>Het plenum 29 oktober 2011<br /><ul><li>Duo sprekers Ronde Tafel (Bart Vandesteene, Nadine Peeters)
 22. 22. Kadering van het algemene thema
 23. 23. Politieke boodschap
 24. 24. Cultuur:
 25. 25. Muziek (Brecht-Eislerkoor, ...)
 26. 26. Artistieke interventies
 27. 27. Korte filmpjes</li></li></ul><li>Op naar negen werkgroepen in 2011<br />Participerend!<br />
 28. 28. 1<br />4<br />7<br />3<br />6<br />9<br />2<br />5<br />8<br />de Europese staat tegen de volkeren van Europa <br />Werkgroep:<br />feminisme<br />Ideologie taal & macht<br />Strijd concrete hervorming en socialisme<br />Globalisering & strijd<br />De syndicale strijd<br />Werkgroep:<br />“actiemethodes”<br />cultuursalon<br />Werkgroep:<br />“ateliers”<br />
 29. 29. Socialisten moeten de begrippen die tot hun traditie behoren heroveren en streven naar het ontwikkelen van een nieuw socialistisch woordenboek<br /> <br />- Taal is geen neutraal instrument<br />- Dominant discours is rechts<br />- Progressieve termen zijn veroverd door rechts (democratie, vrijheid, solidariteit)<br />- Economische:concurrentiële termen worden gebruikt op alle domeinen van de maatschappij<br />- Nood aan een de herovering en ontwikkeling van een eigen woordenboek.<br />1<br />Ideologie taal & macht<br />Moderator : Dominique Willaert<br />Sprekers : Jan Blommaert en Jan Van Hoorde<br />
 30. 30. Cultuursalon<br /> <br />Kan theater de wereld veranderen?<br />Film en literatuur<br />2<br />cultuursalon<br />Moderator : Lieve Franssen<br />
 31. 31. Revolutie en internationale strijd tegen de kapitalistische globalisering<br /> <br />Arabische lente als strijd tegen het neoliberale kapitalisme<br />Hoe relevant voor de Europese antikapitalistische beweging?<br />Verhouding lokale strijd en  wereldomvattend economisch systeem<br />Protest als offensief voor progressieve verandering.<br />3<br />Globalisering & strijd<br />Moderator : Koen Bogaert<br />Sprekers : Bert De Brecht, Ludo De Brabander<br />
 32. 32. Het staatsorgaan van de Europese Unie tegen de volkeren in Europa <br /> <br /><ul><li>Onder leiding van Duitsland voert de Europese Commissie een steeds meer agressief beleid tegen de sociale en democratische rechten in Europa. Met het zogenaamde ‘Economische Bestuur’ zet de Europese staat nu ook een autoritaire aanval in op de sociale politiek van de lidstaten, op straffe van sancties. En, via de strop van de steunfondsen, verplicht de Europese Commissie landen als Portugal en Griekenland om publieke goederen te privatiseren en drastische sociale afbraakmaatregelen uit te voeren.
 33. 33. Deze workshop organiseert de discussie over de Europese staat , en haar economisch beleid (eerste pijler), haar veiligheidsbeleid (tweede pijler) en haar politioneel beleid (derde pijler).
 34. 34. De verschillende lidstaten staan steeds meer staatsmacht af aan de Europese Unie. Die Europese Unie is een nieuw staatsapparaat op zichzelf. Het kapitaal wil in Europa een machtige kapitalistische staat uitbouwen, klaar voor de concurrentieslag met de Verenigde Staten, Japan…
 35. 35. Wil dat zeggen dat landen als Duitsland en Frankrijk nu zelf alle eigen staatsmacht hebben verloren? Wat is de verhouding tussen de macht van de lidstaten, en de macht van de Europese Unie? Waarom blijft het belangrijk om strijd te voeren op het nationale terrein, zoals in Griekenland en in Portugal? En waarom is het essentieel die strijd actief te steunen? Maar ook: hoe kunnen we op Europese schaal de tegenaanval inzetten? En een vrijwillige federatie van socialistische staten in Europa realiseren?</li></ul>4<br />de Europese staat tegen de volkeren van Europa<br />Moderator : Peter Mertens<br />Sprekers : EgbertSchellenbergs en Jan Fermon<br />
 36. 36. .<br />5<br />Werkgroep:<br />“ateliers”<br />Moderator : LebuïnDhaese<br />
 37. 37. De syndicale strijd<br /> <br />1e stelling: 'Rechts' in de aanval tegen de vakbonden !<br />Om vooral aan te tonen dat het establishment elk moment aangrijpt om het sterkste wapen van de arbeidersklasse, de vakbond, in diskrediet te brengen.<br /> <br />2e stelling: Vakbonden moeten strijdbaar en democratisch zijn !<br />Om het neo-liberalisme van antwoord te dienen moet een strijdbare vakbond, met ideologisch gevormde militanten, de publieke opinie winnen door betere communicatie en via concrete acties.<br />6<br />De syndicale strijd<br />Moderator : Ivan Van Praet<br />Sprekers: FerreWijckmans (LBC) GabyJaenen (AC-Limburg)<br />
 38. 38. Hervormingen en socialisme<br /> <br /><ul><li>De strijd voor het socialisme moet gepaard gaan met de strijd voor concrete hervormingen. Die hervormingen kunnen pas concreet worden in een socialistische maatschappij. Positieve hervormigen waren de laatste decennia schaars. De sociale zekerheid wordt afgebouwd; de 8-urendag is geen evidentie meer, een vast contract nog minder, belastingen betalen wordt meer en meer iets dat enkel is voorbehouden voor de werkenden en hun gezinnen, ...
 39. 39. De workshop wil op zoek gaan of hervormingen kunnen worden gewonnen door massale strijd. Moeten socialisten het dan als hun taak zien om ook meteen te verduidelijken dat het veilig stellen van hervormingen ook een fundamentele verandering van de maatschappij vereist?
 40. 40. Het gaat in onze ogen om een socialistische maatschappij die, anders dan de kapitalistische maatschappij, niet geënt is op het conflict tussen arbeid en kapitaal maar juist dat conflict overstijgt. Niet door verzoening maar door een radicale transformatie.</li></ul>7<br />Strijd concrete hervorming en socialisme<br />Moderator : Bart Vandesteene<br />Sprekers : Tanja Niemeier, Sven Naessens<br />
 41. 41. Feminisme<br /> <br /><ul><li>Vrouweneisen moeten integraal deel uitmaken van een socialistisch alternatief. Dit gaat dan niet enkel om gelijke kansen af te dwingen binnen een structureel ongelijk systeem. Maar hoe zien we dat dan in een structureel gelijk systeem, met name het socialisme ?</li></ul>We willen werken met een kortverhaal van een gewone vrouw die in het socialisme leeft en werkt en terugblikt op het leven van haar ‘voormoederen’ onder het kapitalisme. <br />Hoe combineert zij werk en gezin ? Hoe nemen vouwen deel aan het maatschappelijk en politiek leven ? Hoe wordt dat georganiseerd ? Was de overgang naar het socialisme genoeg om het probleem van vouwenonderdrukking op te lossen ? Wat was er nog nodig ? <br />8<br />Werkgroep:<br />feminisme<br />Moderator : Nadine Peeters<br />Tekst door : Sabine Descamps, Leen Van Der Vorst, KristienMerckx, Griet Debussche en Nadine Peeters <br />
 42. 42. Actiemethodes<br /> <br />De werkstaking is een krachtig instrument om tot maatschappelijke verandering te komen.<br />Maar ook andere actiemethodes kunnen nuttig en efficiënt zijn.<br /> <br />Met enkele ervaringsdeskundigen bekijken we goede voorbeelden.<br />Wat zijn de voor- en nadelen van enkele uitgeprobeerde methodes.<br />9<br />Werkgroep:<br />“actiemethodes”<br />Moderator : Anke Hintjes<br />Sprekers : AnneleenKenis, InzeLouwagie, Barbara Van Dyck, iemand van Greenpeace<br />
 43. 43. Het plenum 29 oktober 2011<br /><ul><li>3 sprekers rond actuele strijdervaringen:
 44. 44. Strijd tegen het nationalisme
 45. 45. Arabische revoluties
 46. 46. Vakbondsstrijd
 47. 47. Duo sprekers van de Ronde Tafel (Peter Mertens, Anke Hintjens)
 48. 48. Cultuur:
 49. 49. Muziek
 50. 50. Filmpjes (o.a. getuigenissen van deelnemers aan de dag)
 51. 51. Stand-up komedie</li></li></ul><li>Dank aan onze sponsors<br />Sponsoring Tweede Dag van het Socialisme<br /> <br />In 2010: 15.000€ in en uit, in dankzij sponsoring (9.000€) en inkomkaarten (6.000€)<br /> <br />Sponsors vorig jaar: AC Limburg, AC Antwerpen, ABVV Oost-Vlaanderen, ABVV-metaal Oost-Vlaanderen, Rode Burgers van Melreux, BBTK Antwerpen, ABVV Horval Antwerpen, ACOD-cultuur, ACOD-VRT, ACOD-Overheidsdiensten Antwerpen, 15decemberbeweging, Christenen voor het Socialisme, vzw AMSAB, Louis Paul Boonkring, Bond Moyson Oost-Vlaanderen, Geneeskunde voor het Volk, Victoria Deluxe, Campo Victoria Nieuwpoort, LEEF, LEF, Encyclopedie van de Crisis, MasereelhuisSint-Niklaas, Kif Kif, ProgressLawyersNetwork, Imast vzw.<br /> <br />Naast een aantal van de sponsors van vorig jaar die opnieuw hebben gestort, ontvingen we volgende sponsoring voor de Tweede Dag: Algemene Centrale ABVV nationaal, ABVV-metaal Antwerpen, Masereelfonds, ....<br />DE SPONSORS<br />
 52. 52. Praktische vragen<br /><ul><li>Hoe inschrijven?
 53. 53. Wil je zelf meewerken op de dag zelf? Dat kan!
 54. 54. Wil je sponsoren?
 55. 55. Bijdragen zijn zeer welkom op rekeningnummer:</li></ul> 001-5961429-79<br /><ul><li>Ook graag een berichtje via:</li></ul>nadinemilla@yahoo.fr<br />
 56. 56. <ul><li>Praktisch
 57. 57. Datum: 29/10/2011
 58. 58. Plaats: Vooruit Gent
 59. 59. Inschrijven vanaf september
 60. 60. Website: www.rondetafelvansocialisten.be
 61. 61. Kinderopvang voorzien
 62. 62. Thema: </li></ul>“solidariteit, strijd en socialisme”<br /><ul><li>Opbouw:
 63. 63. Namiddagprogramma: 2 plena, werkgroepen
 64. 64. Avondprogramma: optreden (Robb Johnson), fuif</li></ul>www. rondetafelvansocialisten.be<br />

×