Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RTvS: Themaochtend 'armoede': Anke Hintjes (presentatie)

1,941 views

Published on

Published in: News & Politics, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

RTvS: Themaochtend 'armoede': Anke Hintjes (presentatie)

 1. 3. De onzichtbare hand? <ul><li>jaren '80 </li></ul><ul><ul><li>Reagan, Thatcher </li></ul></ul><ul><ul><li>val de muur </li></ul></ul><ul><ul><li>wereldwijde schuldenlast </li></ul></ul><ul><ul><li>-> deregulering </li></ul></ul><ul><ul><li>->macht imf/wereldbank groeit </li></ul></ul><ul><ul><li>globalisering=kloof rijk/arm neemt toe </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>tussen landen/in landen </li></ul></ul></ul>
 2. 4. de rijken rijker.... <ul><li>inkomen uit arbeid daalt </li></ul><ul><li>inkomen uit vermogen/geld stijgt </li></ul><ul><li>'80-'90 verdeling nationaal inkomen België </li></ul><ul><ul><li>uit arbeid -14% </li></ul></ul><ul><ul><li>uit eigendom +37% </li></ul></ul><ul><ul><li>uit bedrijven +75% </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>(is Europese tendens) </li></ul></ul></ul>
 3. 5. loon- en uitkeringtrekkers armer <ul><li>= poging van K om krachtsverhoudingen </li></ul><ul><li>te herstellen in hun voordeel. </li></ul><ul><li>(lonen= 52% van BBP, betalen 62% van belastingen) </li></ul><ul><li>aanvallen op vakbonden en vakbondsrechten </li></ul><ul><li>rol van overheid afbouwen (cf schuldenlast: jaarlijks wordt 6% van BBP gebruikt voor afbetaling van RENTE aan banken) </li></ul><ul><li>privatiseringen </li></ul><ul><li>aanvallen op uitkeringen/werklozen </li></ul><ul><li> </li></ul>
 4. 7. Cijfers België <ul><li>Een ruime groep van mensen in België heeft het zeer moeilijk om zich financieel uit de slag te trekken. </li></ul><ul><li>Aantal armen neemt sinds eind jaren '80 toe. </li></ul><ul><li>Vandaag in België: </li></ul><ul><li>=> 1.500.000 personen in inkomensarmoede </li></ul><ul><li>(officiele armoedegrens = € 899 voor alleenstaande, budgetstandaard zegt 950euro) </li></ul><ul><li>Subjectieve armoede (‘moeilijk rondkomen’) stijgt in 2008, na jaren in dalende lijn te zijn gegaan </li></ul>
 5. 8. <ul><li>armoederisico naar gezinstype </li></ul>afkomst: armoederisico’s bij personen van vreemde herkomst in België: Van Turkse herkomst: 58,9% Van Marokkaanse herkomst: 55,6%
 6. 9. <ul><li>aantal mensen budgetbemiddeling + 13% tov vorig jaar. (+OCMW wachtlijsten!) </li></ul><ul><li> aantal “wanbetalers” van 340.000 vorig jaar naar 362.000, dit jaar. </li></ul><ul><li>¾ van de schulden worden veroorzaakt door onvoorziene levensgebeurtenissen (baanverlies, ziekte, echtscheiding) en niet door overmatig beroep op kredietverlening. </li></ul><ul><li>1 op 100 Belgen, 115.000 in het totaal, doet beroep op Voedselbanken . </li></ul>
 7. 10. werk als oplossing? <ul><li>20% van mensen in armoede heeft werk </li></ul><ul><li>63% van mensen in armoede is niet activeerbaar wegens, ziek, gepensioneerd, invalide, te jong of in opleiding </li></ul><ul><li>Activering = ‘aanbodstimulering’ => neerwaartse druk op onderkant van de arbeidsmarkt </li></ul><ul><li>Activeringsdiscours = druk op lonen en arbeidsvoorwaarde. Men moet elke job aanvaarden.... </li></ul><ul><li>onderzoek toont aan: hoe meer geld naar activeringsbeleid hoe meer armoede. </li></ul><ul><li> In laatste 30 jaar is kloof tussen gemiddelde werkloosheidsuitkering en gemiddeld loon met 40% toegenomen </li></ul><ul><li>=Werkloze arme wordt werkende arme </li></ul>
 8. 11. achterblijvers <ul><li>breken van solidariteit met “Wallonië” maar ook met “achterblijvers” </li></ul><ul><li>cf hospitalisatieverzekering </li></ul><ul><li>2de, 3de en 4de pensioenpijler </li></ul><ul><li>armoede = eigen schuld, dikke bult </li></ul><ul><li>fiscaliteit tvv zij die hebben </li></ul><ul><ul><li>zonnepanelen en andere energiemaatregelen </li></ul></ul><ul><ul><li>huisen (1,7 miljard naar fisc aftrek, 800 miljoen naar sociale woningbouw) </li></ul></ul><ul><li>rechten op basis van “kennis” en mondigheid.... </li></ul>
 9. 13. aanzetten tot alternatief <ul><li>verdedigen sociale zekerheid </li></ul><ul><li>optrekken laagste inkomens (uitkeringen en lonen) </li></ul><ul><li>rentesprong banken </li></ul><ul><li>schuldensprong mensen in armoede </li></ul><ul><li>gratis kinderopvang, gratis onderwijs, ook voor “rijken” </li></ul><ul><li>afromen van belastingen op vermogen en inkomen uit vermogen, vermogensbelasting </li></ul><ul><li>bouwregie sociale woningen! </li></ul>

×