Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie BiSC maatschappelijke kosten & baten analyse

668 views

Published on

Wat is de maatschappelijke waarde van de bibliotheek? Hoe maak je inzichtelijk welke activiteiten het meeste maatschappelijk rendement hebben? BiSC heeft ism Rigo voor Bibliotheken een MKBA model ontwikkeld.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie BiSC maatschappelijke kosten & baten analyse

 1. 1. Maatschappelijke kosten-baten analyse voor bibliotheken Door Ronald Huizer, programmamanager innovatie
 2. 2. 13.3% 12.5% 11.6% 11.0% 10.4% 9.8% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jaartrend + prognose penetratie volwassenen % Dekkingsgraad
 3. 3. Relatie Bibliotheek – gemeente (1/2): • “Zodra de visie ontbreekt regeert de boekhouder” • Bibliotheken en gemeenten zoeken naar nieuwe toekomstperspectieven – Minder kosten – Meer maatschappelijk rendement – Is er wel een stip op de horizon?
 4. 4. Relatie Bibliotheek – gemeente (2/2): • Wat is de huidige maatschappelijke waarde? • Welke activiteiten hebben meer of minder maatschappelijk rendement? • Hoe worden doelstellingen en resultaten inzichtelijk gemaakt?
 5. 5. • Vernieuwing & innovaties van Bibliotheken zijn gericht op meer maatschappelijke waarde zoals: – Sociaal domein: • Preventie • Participatie – Educatie: • Samenwerking met onderwijs (po, vo) • Leven lang leren – Laaggeletterdheid
 6. 6. • Nieuwe output criteria vanuit maatschappelijke waarde: – Aantal gebruikers (niet alleen leden) – Specifieke doelgroepen (bv laaggeletterden, ouderen, NT2) – Specifieke programma’s/diensten, zoals Digisterker, Taalexpress, cursussen, etc.
 7. 7. InputThema Lezen Collectie Fictie Output Meer lezende kinderen / kinderen lezen meer Meer lezende volwassenen / volwassenen lezen meer Maatschappelijk effect Verbetering taalvaardigheid kinderen Verbetering schoolprestaties Vermindering schooluitval Verbetering taalvaardigheid volwassenen Meeteenheden Verbetering positie arbeidsmarkt: - hoger salaris - lagere kans werkloosheid Collectie non- fictie Persoonlijke ontwikkeling Verbreding van kennis +PM Leesplezier Consumenten- surplus MAATSCHAPPELIJK EFFECTEN BIEB: LEZEN
 8. 8. Informatie- voorziening Sociale cohesie Maatschap- pelijke participatie Woonomgeving Kennis medewerkers Ontmoetings- plek Fysieke aanwezigheid bibliotheek Kenmerkend gebouw Mooiere woonomgeving Verbetering leefbaarheid Woningwaarde Meer contact tussen mensen Vermindering eenzaamheid Verbetering saamhorigheid Verbetering zelfred- zaamheid Beter bekend met sociale voorzieningen Verbetering inzet voorzieningen Activiteiten +PM Persoonlijke ontwikkeling +PM InputThema Output Maatschappelijk effect Meeteenheden Hogere kwaliteit leven Meer tevreden woonomgeving QALY’s Woningwaarde MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN BIEB: INFORMATIE VOORZIENING, SOCIALE COHESIE / PARTICIPATIE EN WOONOMGEVING
 9. 9. Kosten HGH AVV Kosten collectie € 309.000 € 426.000 Kosten personeel € 708.000 € 1.109.000 Kosten huisvesting, afschrijving en overige kosten € 648.000 € 1.040.000 Totaal Kosten € 1.665.000 € 2.575.000 Baten Inkomsten BASIS-lidmaatschap € 341.000 € 435.000 Leesvaardigheid: hogere productieviteit € 3.338.000 € 4.043.000 Leesvaardigheid: Vermeden kosten werkloosheid € 436.921 € 529.070 Activiteiten € 29.000 € 73.000 Bezoeken € 372.000 € 373.000 Leefbaarheid leden € 90.000 € 118.000 Leefbaarheid uitstraling € 269.000 € 357.000 Eenzaamheid € 351.000 € 457.000 Totaal Baten € 5.226.921 € 6.385.070 Baten-kosten ratio 3,1 2,5 CS betalende leden € 125.000 € 172.000 CS niet-betalende leden € 278.000 € 426.000
 10. 10.  Baten zijn op verschillende onderdelen groter dan kosten  Met name verbetering leesvaardigheid  Maar ook andere effecten dragen bij  Effect is afhankelijk van bereik juiste doelgroep  Daarmee ook handvat voor meting CONCLUSIES
 11. 11. Hoe verder? 1. Visie op lokale behoeften en waarde; in gesprek met gemeenten 2. MKBA als intern instrument; verschuiving van middelen naar maatschappelijke activiteiten 3. MKBA als extern instrument; vernieuwing in opdrachtgever- opdrachtnemer relatie

×