Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Duurzaamheid en bibliotheken v2

1,085 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Duurzaamheid en bibliotheken v2

  1. 1. Duurzaamheid en bibliotheken
  2. 2. Definitie Duurzaamheid Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar brengt. (uit Our common future – 1987, Brundlant, UNO)
  3. 3. Duurzaam = Evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen
  4. 4. Dit evenwicht ontstaat door o.a. rechtvaardigheid, leefbaarheid en houdbaarheid
  5. 5. Waar heeft de Bibliotheek een rol? Ecologisch Economisch Sociaal Leefbaar Rechtvaardig Duurzaam Houdbaar
  6. 6. Waar speelt de Bibliotheek een rol? Arbeidsparticipatie Sociale participatie Leren lezen Open, veilige ruimte (stilte!) Beter geïnformeerde burgers Verhoogde leeropbrengst Minder schooluitval Werk- & studieplekken Prettiger omgeving Mediawijsheid Bestrijding laaggeletterdheid Bibliotheek op school Advies (o.a. G!ds) Collectie, dagbladen etc. thema resultaat bijdrage Economisch Sociaal Leefbaar Rechtvaardig Duurzaam Houdbaar
  7. 7. Toch ook een bijdrage op ecologisch gebied? thema resultaat bijdrage Bewustwording Energiezuinige huisvesting (zichtbaar) Milieueducatie Goed voorbeeld doet goed volgen Boeken, artikelen, dossiers over duurzaamheid Footprint Meer uitleningen Minder energieverbuik Boeken lenen (ipv kopen) Efficiënt gebruik PC’s Meer leden Slimme logistiek Ecologisch
  8. 8. Conclusies <ul><li>Duurzaamheid gaat over méér dan milieu </li></ul><ul><li>De bibliotheek kan zichzelf opnieuw uitvinden, op het onderwerp Duurzaamheid, met name op de sociale en economische onderwerpen. </li></ul><ul><li>Maar ook de eigen ecologische footprint kan worden verbeterd </li></ul><ul><li>Als meest bezochte publieke organisatie kan de bibliotheek een voorbeeld zijn van duurzaamheid. </li></ul>

×