Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Academische informatievaardigheden BiSC

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
KCGG UGent - Nele Pauwels
KCGG UGent - Nele Pauwels
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 21 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Viewers also liked (15)

Advertisement

Similar to Academische informatievaardigheden BiSC (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Academische informatievaardigheden BiSC

 1. 1. Academische informatievaardigheden Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht
 2. 2. Inhoud • Voorstellen • Mariet Wolterbeek, directeur Z.O.U.T. • Ronald Huizer, programmamanager innovatie BiSC •Partners van het project: •Universiteitsbibliotheek UU •Revius Doorn
 3. 3. Waarom academische informatie vaardigheden? Onderzoek TU Twente: http://essay.utwente.nl/70932/ Holband, Michah (2016) Wetenschapsoriëntatie: een onderzoek naar de mate waarin wetenschapsoriëntatie in het voortgezet onderwijs voorkomt en praktijkvoorbeelden van andere scholen. Onderzoek UVA (Amsterdam): Huysmans, F.J.M. (2015) https://warekennis.nl/voorbij-het-uitlenen-de-openbare-bibliotheek-als-kennisplatform/ Voorbij het uitlenen: de openbare bibliotheek als kennisplatform
 4. 4. Waarom academische informatie vaardigheden? World Economic Forum
 5. 5. Achtergronden project • Bronnen zijn steeds meer digitaal en nemen in aantal en toegankelijkheid toe • Zoekgedrag van leerlingen en studenten is veranderd en verplaatst naar internet
 6. 6. Doelstellingen project Z.O.U.T. • Z-O-U-T werkt met een productenboek • Producten hebben altijd een link met doelstellingen van gemeenten doel gemeenten om iedereen mee te laten doen aan de maatschappij nodig is • o.a. digitale vaardigheid
 7. 7. Doelstellingen project Z.O.U.T. Z-O-U-T voert hiervoor diverse projecten uit, waaronder: 1. basisscholen: cyberpesten project 2. taalhuizen, basisvaardigheden 3. middelbare scholieren leren digitale informatie vaardigheden
 8. 8. Doelstellingen project Revius Doorn • Nieuwbouw locatie • Integratie met de Bibliotheek Z-O-U-T, in plaats van lokale schoolmediatheek • Verrijking met Bibliotheek collecties • Collectioneren door Bibliotheek
 9. 9. Doelstellingen project Revius Doorn • Docenten begeleiden bij doorontwikkelen van academische informatie vaardigheden • Leerlingen in het VO beter voorbereiden op hoger onderwijs • Versterken van het wetenschappelijke profiel van Revius Doorn
 10. 10. Doelstelingen project Universiteits Bibliotheek Utrecht • Beginnende studenten kunnen beter en sneller dan nu hun weg vinden in informatie en bronnen van de Universiteit • Ongeveer tweederde van de studenten van de Universiteit Utrecht is afkomstig uit de provincie Utrecht • Kan een bijdrage leveren aan voorkomen van achterstanden/uitval
 11. 11. Doelstellingen project BiSC • Bibliotheken ondersteunen bij nieuwe dienstverlening voor het onderwijs • Kostendekkend+ • Versterken strategische partnerschappen van Bibliotheken in het Hoger Onderwijs • Cultuurnota provincie Utrecht doelstelling: Alle burgers in provincie Utrecht taal-& digitaal-vaardig
 12. 12. Context: Leerlingen VO • Op Revius is er een tool (Bolas) voor het profielwerkstuk dat gebruik maakt van academische bronnen
 13. 13. Context: Studenten • Op de UU zijn allerlei handreikingen & leermiddelen: • LibGuides van Universiteitsbibliotheek Utrecht • Academic Skills Center van Universiteit Utrecht
 14. 14. Huidig modellen Informatievaardigheden VO en HO Internationaal Model: Hoger OnderwijsModel: Voortgezet onderwijs
 15. 15. KB Aanpak Bibliotheek ZOUT Universiteits- bibliotheek Utrecht Expertise Docenten Revius Expertise Leerlingen Revius Expertise Inschrijving
 16. 16. Aanpak • Nulmeting (VO vs. HO) •Referentiekaders •Bestaande competenties medewerkers • Werkvormen/leermiddelen: hergebruik! •UU •HU •overige HO partijen
 17. 17. Aanpak • Bronnen •Out of scope •Gebruik bestaande & beschikbare bronnen in school & Bibliotheek •KB & NBC+? •Google Search Engine met open bronnen •Narcis •HBO Kennisbank •etc….
 18. 18. Projectfasering • Definitiefase (Q1 2017) Startnormen Hoger Onderwijs vergelijken met eindnormen Voortgezet Onderwijs = welke hiaten kunnen we benoemen? •Ontwerpfase (Q2 2017) Opzet effectmeting: 0-meting docenten, tussentijds en vervolg effecten. Ontwikkeld lesmateriaal hergebruiken door andere partijen zoals KB, Cubiss etc.
 19. 19. Vervolgstappen • Verbreding inhoudelijk • HAVO • VMBO • Vakgebieden •Verbreding naar andere organisaties •Provincie Utrecht •Nederland
 20. 20. Tips: http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/quickscan/leraren https://www.uu.nl/onderwijs/onderwijsadvies- training/scholing/voortgezet-onderwijs/leerlingen-leren-onderzoek- doen/leerlingen-voorbereiden-op-het-wetenschappelijk-onderwijs- academische-vaardigheden
 21. 21. Vragen en discussie

×