Un loc în inima mea

2,691 views

Published on

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,691
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,336
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Un loc în inima mea

 1. 1. Nana Mouskuri - A Place in My Heart Un loc în inima mea ….. Maxime, cuge tări, pentru fiecare, pe un minunat fond muzical….
 2. 2. Inima are ra ţ iunile ei pe care ra ţ iunea nu le c unoa ş te. (Blaise Pascal)
 3. 3. Ra ţ iunea e cel mai mare du ş man al inimii. (Giacomo Casanova)
 4. 4. Dragostea nu cunoa ş te nicio regul ă . (Mechtild de Magdenburg)
 5. 5. Iubirea este ceea ce răm â ne î ntr-o relaţie după ce î nlăturăm interesul personal. (Cullen Hightower)
 6. 6. Dragostea este î nţelepciunea nebunului şi nebunia î nţeleptului. (Samuel Johnson)
 7. 7. Dragostea este triumful imagina ţ iei asupra inteligen ţ ei. (H. L. Mencken)
 8. 8. Credin ţ a face totul posibil; dragostea face totul u ş or.
 9. 9. C â nd iube ş ti puternic, g ă se ş ti î ntotdeauna ceva nou î n persoana iubit ă . ( Pascal )
 10. 10. Daca vrei s ă fii iubit, iube ş te !!! ( Seneca )
 11. 11. Iubirea este o prietenie care a luat foc.
 12. 12. Dragostea nu e oarb ă , ea doar nu spune ceea ce vede.
 13. 13. Dragostea, sub toate formele ei, este drumul unic care duce spre puritatea moral ă . ( P. Lescot )
 14. 14. Dragostea vindec ă oameni - pe cei ce o d ă ruiesc, dar ş i pe cei ce o primesc. ( Karl Menninger )
 15. 15. Dragostea î i face pe oameni s ă se simt ă egali. (F. Dostoievski)
 16. 16. Dragostea este un joc ciudat: sau am â ndoi c âş tig ă sau am â ndoi pierd ...
 17. 17. Unde apare dragostea, piere ra ţ iunea. (Muslah-al-Din Saadi)
 18. 18. Î n visuri ş i î n dragoste nu exist ă lucruri imposibile. (Janos Arnay)
 19. 19. Dragostea este spa ţ iul ş i timpul m ă surate cu inima. ( Marcel Proust )
 20. 20. Dragostea este frumoas ă tocmai pentru c ă nu cuno ş te nici o silnicie, e preferin ţ a sincer ă . ( Camil Petrescu )
 21. 21. Dragostea este darul pe care Zeii l-au dat Oamenilor singuri de sub cer. ( Sir Walter Scott )
 22. 22. Dragostea curat ă ş i suspiciunea nu pot locui împreun ă . ( Alexandre Dumas )
 23. 23. Dragostea care o d ă ruim mai departe este singura care o p ă str ă m pentru noi. ( Elbert Green Hubbard )
 24. 24. Dragostea adevarat ă este o limb ă pe care surzii o pot auzi ş i orbii o pot vedea.
 25. 25. Dragostea este misterul dintre doi oameni, nu asemănarea dintre ei. (John Fowles)
 26. 26. Acela care nu a iubit niciodat ă , î nseamn ă c ă nu a tr ă it niciodat ă . ( John Gay )
 27. 27. Dragostea, cea adevarat ă , face toate inten ţ iile onorabile.
 28. 28. Dragostea poate fi minunat ă , dar de asemenea poate fi foarte destructiv ă . Ea poate face oamenii s ă mint ă , s ă în ş ele sau chiar s ă o moare. ( Dave Barry )
 29. 29. Dragostea marcheaz ă triumful imagina ţ iei asupra inteligen ţ ei.
 30. 30. Dragostea este un lucru simplu ş i profund. Este un fapt de via ţă , nu o iluzie.
 31. 31. Î n iubire, totul se schimb ă , toate devin î nsemnate: dintr-un nimic se na ş te un colos. ( Tudor Arghezi )
 32. 32. Iubirea este o stof ă a naturii, brodat ă de imagina ţ ie. ( Voltaire )
 33. 33. Dragostea este o poveste str ă veche dar , care este totdeauna nou ă . ( Heinrich Heine )
 34. 34. Po ţ i da f ă r ă iubire, dar nu po ţ i iubi f ă r ă d ă ruire.
 35. 35. O mare durere s ă iube ş ti, o mare nenorocire s ă scapi de aceast ă durere . ( Ion Luca Caragiale )
 36. 36. Nu po ţ i porunci inimii! Dragostea se c âş tig ă , respectul se merit ă .
 37. 37. Iubirea mi ş c ă soarele ş i celelalte stele. ( Dante )
 38. 38. Iubirea este pentru oameni ş i zei o marea ţă ş i minunat ă divinitate. ( Platon )
 39. 39. Dragostea nu î ntreab ă : C â t trebuie s ă fac? ci, Ce trebuie s ă fac?
 40. 40. Opusul dragostei nu este ura ci, indiferen ţ a. ( Elie Weisel )
 41. 41. Spune-mi pe cine iube ş ti c a s ă - ţ i spun cine e ş ti. ( Proverb african )
 42. 42. Dragostea arat ă omului cum ar trebui s ă fie. (A. P. Cehov)
 43. 43. Eu m-am n ă scut ca s ă iubesc. (Sofocle)
 44. 44. A iubi nu î nseamn ă a ne privi unul pe cel ă lalt, ci a privi am â ndoi î n aceea ş i direc ţ ie. (Antoine de Saint-Exupery)
 45. 45. Iube ş te pu ţ in cel ce poate spune , prin cuvinte , c â t iube ş te. (Dante Alighieri)
 46. 46. <ul><ul><ul><ul><ul><li>Iubirea nu î nseamn ă pl ă cere. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>( Confucius) </li></ul>
 47. 47. Iubirea este singura datorie pe care o cunosc. (Albert Camus )
 48. 48. Dragostea î ncepe acolo unde î ncepe eternitatea. (Manoel de Abreu )  
 49. 49. Cel ce iube ş te nu are nevoie de compara ţ ie: c â nd compara ţ ia intr ă pe u şă , dragostea iese pe fereastr ă . (Yahya Haqqi)
 50. 50. A iubi ş i a fi iubit, iat ă taina fericirii. (Jacques-Benigne Bossuet)
 51. 51. Le-a ş dovedi oamenilor c â t gre ş esc g â ndind c ă î nceteaz ă s ă iubeasc ă atunci c â nd î mb ă tr â nesc, f ă r ă s ă ş tie c ă î mb ă tr â nesc numai c â nd î nceteaz ă s ă mai iubeasc ă . (Gabriel Garcia Marquez)

×