Sinteza grafica -ioana_ionescu-raport_stare_2011_(2)

2,848 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,848
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sinteza grafica -ioana_ionescu-raport_stare_2011_(2)

  1. 1. Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov DIRECTII DE ACTIUNE IN VEDEREA ASIGURARII CORECTIEI ,AMELIORARII, OPTIMIZARII PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV IN CADRUL ORELOR DIN ARIA CURRICULARA “Limba si comunicare “ IN ANUL SCOLAR: 2011-2012 Inspector de specialitate, prof. Ioana Ionescu
  2. 2. DIRECTII DE ACTIUNE IN VEDEREA ASIGURARII CORECTIEI , AMELIORARII, OPTIMIZARII PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV IN CADRUL ORELOR DIN ARIA CURRICULARA “Limba si comunicare “ IN ANUL SCOLAR: 2011-2012 MASURI DE CORECTIE, AMELIORARE, OPTIMIZARE-I La nivelul unităţii de învăţământ• a) Abordarea graduală a problemei absenteismului la orele de limba şi literatura română-/ Limbi moderne - metoda paşilor succesivi:• 1. Determinarea/ motivarea elevilor de a participa la orele de limba şi literatura română/limbi straine• 2. Implicarea elevului, fapt care generează partiparea activă a acestuia la oră-conexiunea cu realitatea de grad I, cu lumea pe care el o percepe ca reală în dihotomia real-artistic;• 3. Ghidarea-orientarea elevului, astfel încât acesta să elaboreze o opinie personală despre opera literară-fenomenul literar-fenomenul lingvistic;• 4. Responsabilizarea elevului, astfel încât acesta să fie capabil să formuleze şi să-şi exprime opinia personală.• 5.La nivelul fiecărei şcoli, absenţele se vor centraliza la disciplina limba şi literatura română, pentru fiecare elev, în caietul de observaţii al profesorului. Lunar, la nivelul comisiei metodice, se va analiza fenomenul absenteismului în general şi pentru fiecare elev în parte.• b) Proiectarea curriculară adecvată nivelului de competenţă a elevului/a grupului de elevi şi utilizarea coerentă a resurselor.• 1.În acest sens, ca resursă didactică, în anul şcolar 2011-2012 cadrele didactice au la dispoziţie exemplele de bună- practică oferite de MECTS, constând în planificările calendaristice elaborate de cadre didactice cu experienţă şi autoritate profesională. Acestea trebuie să fie evaluate şi adaptate realităţii de la clasă de către fiecare cadru didactic.• 2.)Calitatea actului didactic va fi permanent monitorizată de Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii(CEAC),în colaborare cu directorul unităţii şcolare. Se vor avea în vedere următoarele aspecte: - schiţa lecţiei, pentru cadrele didactice debutante;- proiectarea secvenţelor nou introduse (lectura, momentul ortografic)pentru cadrele didactice care au minimum gradul didactic definitiv; Ca măsură remedială aplicată cadrului didactic, constatarea, în urma asistenţei la clasă, a unor deficienţe în predare, conduce automat la instituirea obligativităţii întocmirii schiţei lecţiei pentru o perioadă de şase luni.
  3. 3. MASURI DE CORECTIE, AMELIORARE, OPTIMIZARE-II• c) Dezvoltarea parteneriatului educaţional real şi eficient pentru reducerea absenteismului- promovarea unor relaţii de parteneriat intre cadrele didactice şi părinţii elevilor.• Discuţii formale şi informale cu elevii privind importanţa participării la cursuri, dezbateri referitoare la cauzele absenteismului şcolar la consecinţele pe termen mediu şi lung ale acestuia, reprezintă o constantă a procesului educativ. La nivelul inspectoratului şcolar• Organizarea acţiunilor de monitorizare şi control al aplicării măsurilor decise la nivelul unităţilor de învăţământ şi al inspectoratului;• Inspecţiile de specialitate urmăresc: observarea şi analiza participării şcolare, a cauzelor absenteismul;• Inspectorul de limba şi literatura română va centraliza situaţia absenţelor din unităţile şcolare gimnaziale, lunar, iar la sfârşitul anului şcolar va întocmi un raport succint în care va preciza cauzele identificate ale absenteismului nemotivat la disciplina limba şi literatura română/ limbi moderne, precum şi dinamica procesului, pe şcoli, prin diagrame ilustrative.• II. Evaluarea cu scop de orientare şi de optimizare a învăţării: La nivelul unităţii de învăţământ• Desfăşurarea testarii initiale la începutul semestrului întâi conform Notei MECTS nr.1691/1209 2011 privind evaluarea initiala. Comunicarea elevilor şi părinţilor/reprezentantului legal , în întâlniri individuale,a rezultatului obţinut în urma evaluării.• Discutarea eventualului ecart faţă de programa şcolară, acţiunile pe care le propune cadrul didactic pentru a remedia deficienţele/ a asigura progresul şcolar/ a stimula performanţa, precum şi măsurile necesare de susţinere a elevului de către familie• Analizarea rezultatelor globale ale claselor, problemelor tipice şi a modului de acţiune didactică ce se impune a fi aplicat în timpul anului şcolar, pentru relizarea obiectivelor educaţionale specifice fiecărei clase de elevi. Întreaga abordare metodologică va fi dezbătută la nivelul comisiilor metodice.• Ameliorarea rezultatelor şcolare se va face prin planuri remediale particularizate pentru fiecare clasă/specializare.
  4. 4. MASURI DE CORECTIE, AMELIORARE, OPTIMIZARE-III• Desfăşurarea evaluarii sumative în ultimele săptămâni ale semestrului al doilea, după o procedură asemănătoare celei menţionate anterior. Situaţia comparativă a rezultatelor obţinute de elevi la cele două testări (iniţială şi finală) reprezintă unul dintre indicatorii vizaţi de fişa postului cadrelor didactice din aria curriculara”Limba si comunicare” B. La nivelul inspectoratului şcolar judeţean• Orientarea inspecţiei şcolare de specialitate către parcurgerea adaptată a programei şi evaluarea obiectivă a elevilor;• Conceperea planurilor de acţiune, împreună cu Casa Corpului Didactic, pentru a sprijini cadrele didactice în consolidarea metodelor eficiente de de evaluare, prin formare continuă.• Analiza rezultatelor de la testele iniţiale la disciplinele din aria curriculara”Limba si comunicare”;• Analiza comparativa între notele obţinute de elevii claselor a XII-a la bacalaureat şi cele obţinute la clasă, la disciplinele de examen. Concluziile se materializează în plan de măsuri la nivelul unităţii de învăţământ.• III. Îmbunătăţirea competenţelor de lectură Rezultatele evaluărilor internaţionale cât şi ale celor naţionale impun intervenţia imediată şi unitară pentru ameliorarea performanţelor elevilor în domeniul lecturii, lectură înţeleasă atât în dimensiunea sa tradiţională, ca lectură literară, ca demers în sfera esteticului, a principiilor şi valorilor cât şi ca lectură funcţională, ca alfabetizare în înţelegerea textului .• Lectura, înţelegerea şi interpretarea textului trebuie să devină practici şi preocupări obligatorii ale profesorilor, indiferent de disciplină
  5. 5. MASURI DE CORECTIE, AMELIORARE, OPTIMIZARE-IV A. La nivelul unităţii de învăţământ• În cadrul orelor de limba şi literatura română, sunt alocate, săptămânal, minim 2 secvenţe distincte în structura lecţiei, pentru activităţi care stimulează lectura şi susţin dezvoltarea competenţelor elevilor, în acest domeniu.• Complementar, la orele de limba şi literatura română, se instituie obligativitatea momentului ortografic pentru clasele V-VIII. Monitorizarea se va face în baza schiţei secvenţei din lecţie si a caietelor elevilor.• În documentele de planificare-proiectare, se vor specifica acţiunile concepute pentru dezvoltarea competenţei de lectură a elevilor, la fiecare clasă, conform exemplelor de bună practică oferite de MECTS. În aceleaşi documente, se va preciza conţinutul momentului ortografic, conform precizărilor din foaia de parcurs.• Complementar, pentru toate clasele de liceu, la orele de limba şi literatura română, se instituie obligativitatea momentului ortografic prin proiecte de tipul aceluia concretizat în volumul Eşti cool şi dacă vorbeşti corect, elaborat în colaborare de Academia Română, MECTS şi CNA.• Îmbunătăţirea competenţelor de înţelegere a textului este obligatorie pe parcursul claselor a V-a – a VIII-a, pentru toate cadrele didactice, indiferent de disciplina de predare. La discipline de studiu, aferente ariilor curriculare: limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe ale naturii, om şi societate, arte, tehnologii, valorificarea oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor de citit-scris în diverse situaţii de învăţare, inclusiv în citirea şi înţelegerea schemelor, tabelelor, graficelor sau hărţilor, trebuie reflectată în structura lecţiei şi identificată în caietele elevilor. B. La nivelul inspectoratului şcolar• - concepere a planurilor cu măsuri de susţinere şi monitorizare a unităţilor şcolare;• - inspecţie şcolară orientată către monitorizarea dar şi consilierea acţiunii de implementare;• Conceperea planurilor de acţiune, împreună cu Casa Corpului Didactic, pentru a sprijini cadrele didactice în consolidarea metodelor eficiente de de evaluare, prin formare continuă. Toate aceste trei domenii de acţiune se vor regăsi în abordarea integrată a procesului instructiv-educativ la disciplinele din aria curriculara “ Limba si comunicare”ca o expresie a tactului pedagogic şi a vocaţiei profesorale a fiecarui cadru didactic din judetul Ilfov

×