Cum sa ne iubim batranii

686 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
686
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
136
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cum sa ne iubim batranii

 1. 1. CUM SA IUBIM BATRANII
 2. 2. ..... pentru c ă exist ă î n trecutul lor o comoar ă de adev ă r, frumuse ţ e ș i lucruri bune. LAS Ă -I S Ă VORBEASC Ă
 3. 3. ..... î n discu ţ ii, pentru c ă au nevoie s ă se simt ă siguri pe ei in ș i ș i . LAS Ă -I S Ă Î NVING Ă
 4. 4. .... vechii lor prieteni, pentru c ă al ă turi de ei se simt retr ă ind ... Las ă -i s ă viziteze
 5. 5. .... pove ș tile lor repetate, pentru c ă sunt ferici ţ i s ă fie asculta ţ i . Las ă -i s ă povesteasc ă
 6. 6. .... î ntre lucrurile pe care le iubesc, pentru c ă simt o mare suferin ţă c â nd via ţ a lor se rupe î n buc ăţ i. LAS Ă -I S Ă T Ă IASC Ă
 7. 7. .... c â nd cred c ă gre ș e ști , pentru c ă b ă tr â nii, ca ș i copiii, au dreptul s ă fie ascultaţi . Las ă -i s ă strige
 8. 8. . .. î n ma ș in ă , c â nd î i duce ţ i cu voi î n concediu, pentru ca î n anul urm ă tor s ă nu ai mustr ă ri de con ș tiin ţă , dac ă nu mai sunt printre noi... Las ă -i s ă - ș i spun ă p ă rerea
 9. 9. ... . cu aceea ș i dragoste r ă bd ă toare cu care îţ i cre ș ti copiii, pentru c ă tot ce se î nt â mpl ă , face parte din via ţă . Las ă -i s ă î mb ă tr â neasc ă
 10. 10. ... a ș a cum ș tiu ei; cum le place, pentru c ă b ă tr â nii descoper ă umbra DOMNULUI î n drumul pe care le este dor s ă -l str ă bat ă . Las ă -i s ă se roage
 11. 11. Ernesto Cortázar: A Valtz to the Eternity ..... î n bra ţ e pline de credin ţă , pentru c ă iubirea fra ţ ilor aici, î i face s ă presimt ă torentul infinit al dragostei divine . LAS Ă -I S Ă MOAR Ă
 12. 12. EU SUNT O PERSOANA IN VARSTA
 13. 13. <ul><li>Î n mod constant, persoanele î n v â rst ă sunt criticate pentru c ă nu se adapteaz ă lumii moderne. </li></ul><ul><li>F ă r ă re ţ inere, noi ne asum ă m r ă spunderea pentru tot ce am f ă cut ș i nu î nvinuim pe nimeni pentru aceasta. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Totu ș i, dup ă o profund ă analiz ă , ne-ar pl ă cea s ă amintim c ă , </li></ul><ul><li>de ș i am purtat p ă rul lung, de ș i am realizat o revolu ţ ie sexual ă , am protestat î mpotriva a ș a-ziselor </li></ul><ul><li>valori tradi ţ ionale ș i am dansat cu Beatles </li></ul><ul><li>ș i Rolling Stones, </li></ul><ul><li>de fapt, suntem persoane mature…………… </li></ul><ul><li>… . ș i totu ș i …… </li></ul>
 15. 15. <ul><li>NU AM FOST NOI CEI CARE AU ELIMINAT: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>-melodia din muzic ă , </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>-talentul ș i spiritul din crea ţ iile artistice, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>-vocea de valoare î n c â ntece, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>-orgoliul pentru aspectul exterior, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>-polite ţ ea î n trafic, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>-romantismul din rela ţ iile amoroase, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>-fidelitatea î n cuplu, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>-responsabilitatea paternit ăţ ii, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>-uniunea familiei, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>-aprecierea ș i pl ă cerea pentru cultur ă , </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>-sentimentul de patriotism, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>-respingerea vulgarit ăţ ii, </li></ul></ul></ul></ul>
 16. 16. <ul><li>N-AM FOST NOI, CEI CARE AU ELIMINAT: </li></ul><ul><ul><li>-spiritul Cr ă ciunului î n ș coli ș i ora ș e, </li></ul></ul><ul><ul><li>-comportamentul intelectual, </li></ul></ul><ul><ul><li>-rafinamentul limbajului, </li></ul></ul><ul><ul><li>-dedica ţ ia pentru literatur ă , </li></ul></ul><ul><ul><li>-pruden ţ a î n cheltuiala banilor, </li></ul></ul><ul><ul><li>-ambi ţ ia de a fi ”cineva” in via ţă </li></ul></ul><ul><ul><li>ș i bine-n ţ eles nu suntem noi cei care elimin ă m </li></ul></ul><ul><ul><li>r ă bdarea ș i toleran ţ a î n rela ţ iile personale </li></ul></ul><ul><ul><li>sau interac ţ iunea cu ceilal ţ i. </li></ul></ul>
 17. 17. <ul><ul><li>DE FAPT, EU SUNT O PERSOAN Ă MATUR Ă ! </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Totu ș i, î nc ă pot î nsufle ţ i o petrecere ... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>inclusiv s ă rezist p â n ă la 2 a.m. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>î nc ă pot deschide copiilor sticlele cu capace rezistente, chiar dac ă folosesc ciocanul ... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>î nca mai ș tiu cum s ă ajung acas ă ... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>chiar dac ă trebuie s ă -mi desenez o hart ă . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>î nc ă mai dorm noaptea ca un prunc... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>chiar dac ă î n unele dimine ţ i, corpul nu-mi permite s ă m ă ridic imediat... </li></ul></ul></ul>
 18. 18. <ul><li>De fapt, sunt o persoan ă matur ă ! </li></ul><ul><ul><li>Totu ș i, î nc ă pot s ă fac haz de necaz... </li></ul></ul><ul><ul><li>chiar dac ă uneori nu prea aud ce mi se spune. </li></ul></ul><ul><ul><li>Î nc ă sunt grozav la povestit... </li></ul></ul><ul><ul><li>chiar dac ă am spus acelea ș i istorii de mai multe ori. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dar s ă nu crezi c ă am devenit cert ă re ţ , moroc ă nos sau intransigent… </li></ul></ul>
 19. 19. <ul><ul><li>Pur ș i simplu, am v â rsta potrivit ă s ă spun c â nd ceva nu-mi place … </li></ul></ul><ul><ul><li>Nu-mi place aglomera ţ ia î n trafic, </li></ul></ul><ul><ul><li>nici mul ţ imea, </li></ul></ul><ul><ul><li>nici muzica tare, </li></ul></ul><ul><ul><li>nici ţ ipetele copiilor, </li></ul></ul><ul><ul><li>nici l ă tratul c â inilor, </li></ul></ul><ul><ul><li>nici politicienii, </li></ul></ul><ul><ul><li>nici alte multe lucruri </li></ul></ul><ul><ul><li>pe care acum nu mi le amintesc. </li></ul></ul>

×