Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Antiken

8,193 views

Published on

 • Be the first to comment

Antiken

 1. 1. Antiken 2000 f.kr – 500 e.kr Hur vi lärde oss att organisera en stor mängd människor.
 2. 2. Grekland <ul><li>Två högkulturer: Den minoiska och den mykenska. </li></ul><ul><li>Kreta : Minoiska kulturen med stora palats, skriftspråk och handelskontakter med Egypten. </li></ul><ul><li>Fastlandet : Den mykenska med mäktig aristrokati, ståtliga palats och skriftspråk. </li></ul><ul><li>Den minoiska kulturen dog ut på 1500.f.kr, kanske av en tsunami. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Homeros Illiaden tar upp Mykene och kriget mot Troja. Mykene gick under efter kriget. </li></ul><ul><li>Grekland är ett bergigt land med få odlingsmarker. Naturliga hamnar. Odling av vin och oliver. </li></ul><ul><li>Statsstater: Statsstater, 650 poliser. Ofta i krig. </li></ul><ul><li>Förenade genom: </li></ul><ul><ul><li>Gemensamt språk </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemensam religion </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemensam fiende – Perserna </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemensam historia – myter </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemensam kult – oraklet i Delfi </li></ul></ul><ul><ul><li>Olympiska spel (776 f.kr. – 394 e.kr. </li></ul></ul>
 4. 4. Sparta <ul><li>Rivaler till Athen. Skilde sig genom att kunna kontrollera större ytor. </li></ul><ul><li>Hela samhället var organiserat till krig. </li></ul><ul><li>Militärtjänstgöringen började vid 7 års ålder och flyttade till kaserner. </li></ul><ul><li>Flickorna fick fler viktiga sysslor och kvinnans ställning stärktes. </li></ul>
 5. 5. Athen <ul><li>Tyranner tog makten 600-500 f.kr. De var ofta adelsmän och handelsmän som försökte göra något åt missförhållanden. </li></ul><ul><li>Makten kom senare att ligga hos folkförsamlingen, som bestod av Athens fria män. </li></ul><ul><li>Alla fria män fick rösta och fick politiska uppdrag. </li></ul>Templet Parthenon, beläget på klippan Akropolis i Aten är en av de mest representativa symbolerna för det antika Greklands kultur och sofistikerade samhälle. Templet är ämnat åt gudinnan Athena
 6. 6. Den grekiska kolonisationen
 7. 7. Den athenska demokratin <ul><li>300.000 innevånare </li></ul><ul><li>35000 demos (fria medborgare med rösträtt) </li></ul><ul><li>Samlades i folkförsamlingen och beslut togs genom handuppräckning. </li></ul><ul><li>Rådet och domstol utsågs genom lottning </li></ul><ul><li>De främsta ämbetsmännen utsågs via val </li></ul><ul><li>En plikt att delta där även fattiga vad inkluderade </li></ul><ul><li>Den som var bäst på att övertyga fick sin vilja igenom, retorik. </li></ul><ul><li>Slavarna 1/3 del av befolkningen. </li></ul><ul><li>Kvinnorna omyndiga, giftes bort vid 14 års ålder. </li></ul><ul><li>Kvinnounderskott, undernäring och förtryck? </li></ul><ul><li>Metoikerna: Fria män som sysslade med handel, hantverk m.m. De betalde skatt men fick inte deltaga i demokratin. </li></ul>
 8. 8. Den klassiska tiden 480-330 f.kr <ul><li>En kulturell höjdpunkt inom politik, konst och vetenskap. </li></ul><ul><li>Krig startad av Perserna år 490 f.kr men de besegrades av Athen vid Marathon. </li></ul><ul><li>Perserna återkom. Grekland segrade vid ett avgörande slag vid Salamis 480 f.kr. </li></ul><ul><li>Attiska sjöförbundet hade varit ledande i kriget. </li></ul>
 9. 9. Det peloponnesiska kriget <ul><li>Krig 431-404 f.kr mellan Sparta och Athen. Athen besegras. </li></ul><ul><li>Sparta blir den dominerande staten. </li></ul><ul><li>De andra staterna gör uppror och krigen utarmar halvön. </li></ul><ul><li>Krigen över 360 f.kr och hela Grekland är helt utmattat. </li></ul>
 10. 10. De peloponnesiska krigen
 11. 11. Grekisk religion <ul><li>Gudarna var som människor med fel och brister. Skillnaden var att de var odödliga. </li></ul><ul><li>De kunde lägga sig i människors liv. Ex. Odysséen . </li></ul>Grekisk mytologi grundar sig på att Zeus, gudarnas fader och allsmäktig härskare över Olympos , styr över det generella och mänsklighetens öden medan andra, lite mindre gudar, till exempel Apollo styr över bland annat hälsa genom att beskjuta städer och folk som misshagat honom och hålla städer som är trogna och dyrkar honom, vid god vigör.
 12. 12. Grekisk filosofi <ul><li>Naturfilosoferna: Demokritos (400-talet), atomen </li></ul><ul><li>Pythagoras: förklara världens beskaffenhet med matematiska tal. </li></ul><ul><li>Sofisterna: människa, moral och samhälle. Omöjligt att fastställa generella sanningar. </li></ul><ul><li>Sokrates: Kritiserade sofisterna. Sanningen sker genom kunskap. Själen har all kunskap och man föder fram den genom att diskutera rätt frågor. </li></ul><ul><li>Platon: Idévärlden </li></ul><ul><li>Aristoteles, Alexanders lärare. Samlade kunskaper och menade att kunskapen kom genom erfarenhet. </li></ul><ul><li>Aristoteles verk blev en sammanfattning över tidsålderns alla tankesätt och fick en väldig spridning: Hellenismen. </li></ul>
 13. 13. Grottliknelsen
 14. 14. Alexander den store <ul><li>Makedonien, ett rike i norr befolkat av Greker. </li></ul><ul><li>Kung Filip II underkuvar Grekland och därmed är statstaternas tid över (Slaget vid Chairioneia 338 f.kr.) </li></ul><ul><li>Filip vill göra upp med Persien men blir mördad 336 f.kr. </li></ul><ul><li>Sonen Alexander tar som 20 åring över. </li></ul>
 15. 15. Alexander den store rike
 16. 16. Den hellenistiska perioden <ul><li>Kommer att erövra hela Persien intill Indiens gränser. </li></ul><ul><li>Död i Babylon endast 32 år gammal (323 f.kr) </li></ul><ul><li>Riket föll snabbt sönder med Hellenismen kom att bestå som en kulturströmning med Grekiska som administrativt språk. </li></ul><ul><li>Assimilation mellan grekisk filosofi och mellanösterns religioner. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Splittrade: </li></ul><ul><li>Bergigt landskap </li></ul><ul><li>Många öar </li></ul>Antikens Grekland Europas vagga! <ul><li>Födelseort för vår: </li></ul><ul><ul><li>Demokrati </li></ul></ul><ul><li>Vetenskap </li></ul><ul><li>Idrott </li></ul><ul><li>Kultur </li></ul>2000 f.Kr 1600 f.Kr 1200 f.Kr. 750 f.Kr. 500 f.Kr. 323 f.Kr. Kreta 2000-1400 f.Kr. Mykene 1600-1200 f.Kr. Kolonisation KLASSISKA tiden <ul><li>Utnyttjade grannkulturernas uppfinningar: </li></ul><ul><li>Järnet – Hettiterna (östra Turkiet) </li></ul><ul><li>Alfabetet – Fenicierna (Syrien) </li></ul><ul><li>Myntsystemet – Lydien (Turkiet) </li></ul>Stadsstater <ul><li>Förenade: </li></ul><ul><li>Gemensamt språk </li></ul><ul><li>Gemensam religion </li></ul><ul><li>Gemensam fiende - perserna </li></ul><ul><li>Gemensam historia – myter </li></ul><ul><li>Gemensam kult </li></ul><ul><li>Olympiska spel (776 f.Kr.-394 e.Kr) </li></ul>
 18. 18. Grekland Monarki  Aristokrati  Demokrati Jordbruksutveckling (Järnredskap)  Befolkningsökning <ul><li>Miljöförstöring </li></ul><ul><li>- Skogsskövling </li></ul><ul><li>Erosion </li></ul>Urbanisering Stadsstater uppstår <ul><li>Kolonisering av: </li></ul><ul><li>- Egeiska havet (900-800 f.Kr.) </li></ul><ul><li>Ioniska havet (750-650 f.Kr.) </li></ul><ul><li>Svarta havet (700-500 f.Kr) </li></ul><ul><li>Medelhavet (700-500 f.Kr) </li></ul>Handelstationer Jordbrukskolonier Strukturomvandling av jordbruket: - Korn ersattes av vin och oliver - De fattiga bönderna slogs ut - Aristokratin stärktes och tog makten Kolonierna hade kopplingar till moderlandet, men var självständiga och kunde grunda egna kolonier Inre strider och missnöje  Tyranner tog makten (600-500 f.Kr.) <ul><ul><li>Växande medelklass </li></ul></ul><ul><li>Ny militär taktik </li></ul><ul><ul><li>- Hopliter – medelklass </li></ul></ul><ul><ul><li>- Flottan – underklass </li></ul></ul><ul><li> Demokratisk utveckling </li></ul><ul><li>(500-400 f.Kr.) </li></ul>Positiv ekonomisk utveckling Utveckling av hantverket på fastlandet
 19. 19. Grekisk kultur 700-200 f.Kr. Dramatik Utvecklades ur kulten och körlyriken (500 f.Kr.) Lyrik Sång till lyra Epik Hopvävda berättelser om hjältar och äventyr Retorik Demokratin krävde vältalighet Historieskrivning Vetenskap Filosofi Namn Årtal Gärning Pythagoras 500-talet f.Kr. Geometri Demokritos 460-370 f.Kr. Atomer Hippokrates 460-370 f.Kr. Medicin Euklides 300-talet f.Kr. Matematik Arkimedes 287-212 f.Kr. Matematik Eratostenes 285-200 f.Kr. Jordens omkrets Ptolemaios 200-talet f.Kr. Geocentriska solsystemet <ul><li>Konst </li></ul><ul><li>- Arkitektur </li></ul><ul><li>Skulptur </li></ul><ul><li>Vasmåleri </li></ul><ul><li>Tragedier </li></ul><ul><li>Sofokles (496-406 f.Kr.) </li></ul><ul><li>- Konung Oidipus </li></ul><ul><li>Antigone </li></ul><ul><li>Komedier </li></ul><ul><li>Aristofanes (448-380 f.Kr.) </li></ul><ul><ul><li>Lysistrate (Sexstrejk) </li></ul></ul>Körlyrik Beställda hyllningar Sololyrik Sapfo på Lesbos ♀ (500-talet f.Kr.) Homeros (700-talet f.Kr.) Iliaden & Odyssén Thukydides (460-400 f.Kr.) Analys Herodotos (485-425 f.Kr.) Berättande Platon (427-384 f.Kr.) Aristoteles (427-384 f.Kr.)
 20. 20. Diskussion: Demokrati <ul><li>Direkt demokrati : Athens fria män gick och röstade direkt på torget med handuppräckning. </li></ul><ul><li>Representativ demokrati : Vi väljer människor som representerar våra åsikter i ett parlament. Vårt nuvarande system. </li></ul><ul><li>Fråga: Skulle Direkt demokrati kunna fungera i världen idag? </li></ul>

×