Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Портфоліо Левчук Н. К. 2017 (Психолог)

1,252 views

Published on

Портфоліо Левчук Н. К. 2017 (Психолог)

Published in: Education
 • Be the first to comment

Портфоліо Левчук Н. К. 2017 (Психолог)

 1. 1. FokinaLida.75@mail.ru ПОРТФОЛІО практичного психолога, соціального педагога Левчук Неоніли Костянтинівни ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Луковичі
 2. 2. FokinaLida.75@mail.ru Левчук Неоніла Костянтинівна  Дата народження:15.01.1970  Освіта: вища  У 1995 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки  Спеціальність: російська мова та література  Педагогічний стаж роботи: 27 років  Стаж роботи соціального педагога: 9 років  Стаж роботи практичного психолога: 6 років  Кваліфікаційна категорія: вища  Звання: «Старший вчитель»
 3. 3. FokinaLida.75@mail.ru Курси підвищення кваліфікації
 4. 4. FokinaLida.75@mail.ru Молись так, ніби все залежить від твоєї молитви. Працюй так, ніби усе залежить лише від твоєї роботи Георгій Гурджієв  Кожна дитина – особистість  Кожна дитина має право на помилку  Кожна дитина має право на вільний творчий пошук Моє життєве кредо Моє педагогічне кредо
 5. 5. FokinaLida.75@mail.ru Принцип «Не зашкодь!!!» Принцип конфеденційності Принцип індивідуального підходу Принцип компетентності Принцип дотримання обов’язків психолога Принцип взаємоповаги Принцип моральності Принцип взаємодії психолога з педагогами та батьками Принцип професійної співдружності
 6. 6. FokinaLida.75@mail.ru Створення ситуації психологічного комфорту всіх учасників навчально-виховного процесу
 7. 7. FokinaLida.75@mail.ru Завдання психологічної служби:  Психологічний супровід навчально-виховного процесу.  Відновлення бази даних різних категорій учнів.  Збереження життя та здоров’я дітей.  Допомога дитині в адаптації під час переходу з однієї вікової групи до іншої (1, 5 класи).  Визначення рівня готовності дітей шестирічного віку до навчання.  Робота з дітьми з особливими потребами: агресивні учні, гіперактивні, замкнені діти, тощо, а також робота з дітьми групи «ризику».  Профілактика девіантної поведінки, формування навичок здорового способу життя.  Корекційно-розвивальна робота з дітьми, які мають труднощі в розвитку та навчанні.  Профорієнтаційна робота.  Робота з обдарованими дітьми.  Психологічна просвіта серед учнів, батьків, педагогічних працівників.  Надання консультативно-психологічної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу.  Зв’язки з громадськістю по питанню психологічного та соціального захисту дітей.
 8. 8. FokinaLida.75@mail.ru Методична робота Постійне вивчення відповідної психологічної літератури Участь у шкільних та районних методичних об'єднаннях Організація та проведення шкільних та районних методичних об'єднань Участь та виступи на районних конференціях Постійне оновлення психологічного куточка Розробка методичних рекомендацій
 9. 9. Психолого-педагогічна діагностика Просвіта Психолого-педагогічні семінари Лекторії для батьків Години спілкування Корекційно-розвивальна робота Психологічний супровід Діагностика Аналіз Корекція Розвиток Пізнавальна сфера Темперамент Емоційно-вольова сфера Акцентуації характеру Соціометрія класів Особливості адаптації Психологічний клімат Ціннісні орієнтації Самооцінка Психологічний розвиток Соціальний розвиток Духовний розвиток Тривожність Агресивність Гіперактивність Пізнавальні здібності Вольові якості Комунікатівні здібності
 10. 10. FokinaLida.75@mail.ru Основні напрямки роботи психолога Напрямки роботи психолога ПРОСВІТНИЦЬКИЙ КОРЕКЦІЙНИЙ ПСИХО- ДІАГНОСТИЧНИЙ КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ПРЕВЕНТИВНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ НАУКОВО- МЕТОДИЧНИЙ
 11. 11. Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу Психологічний супровід молодших школярів Психологічний супровід учнів середньої школи Психологічний супровід учнів старшої школи Робота з педагогічним колективом Психологічна готовність дітей до школи Адаптація першокласників Адаптація п’ятикласників Розвивальна робота Профорієнтаційна робота Психологічна готовність випускників школи Діагностика психологічного клімату в колективі Профілактика професійного вигорання
 12. 12. FokinaLida.75@mail.ru Взаємодія з учасниками навчального процесу Практичний психолог, соціальний педагог Адміністрація школи Методична служба школи Медичні працівники школи Учнівське самоврядування Учні школи Вчителі Батьки Бібліотекар
 13. 13. FokinaLida.75@mail.ru Робота з учнями Робота з обдарованими учнями Індивідуальне консультування Профорієнтаційна робота Робота з учнями з девіантною поведінкою Проведення класних годин з проблем самовиховання Проведення розвиваючих занять та тренінгів Психодіагностичне дослідження Робота з невстигаючими учнями
 14. 14. FokinaLida.75@mail.ru Робота з педагогами Розробка псих. рекомендацій щодо навчально-виховного процесу Індивідуальне консультування Робота з молодими педагогами Психодіагностичне дослідження Проведення психолого- педагогічних консиліумів Психологічне просвітництво кл. керівників, адміністрації Проведення семінарів, тренінгів Виступи на педагогічних нарадах, участь у “круглих столах”
 15. 15. FokinaLida.75@mail.ru Робота з батьками Виступи на батьківських зборах Індивідуальне консультування Вивчення домашніх умов учнів Психодіагностичне дослідження Психологічне просвітництво сімейного виховання Забезпечення зв'язку “батьки – учень - вчитель”
 16. 16. FokinaLida.75@mail.ru Тематика звернень до психологічної служби • Подолання конфлікту з однолітками • Конфлікти з педагогами • Труднощі у спілкуванні з оточуючими • Непорозуміння з боку батьків • Страх перед іспитами З боку учнів • Корекція поведінки дітей “групи ризику” • Психологічна адаптація дітей до нових умов навчання • Взаємовідносини “учитель-учень” • Професійне вигорання вчителя З боку вчителів • Адаптація до 1 та 5 класів • Подолання шкільної тривожності • Мотивація до навчання • Виявлення причин низької успішності • Формування особистості підлітка З боку батьків
 17. 17. FokinaLida.75@mail.ru Нормативно-правове забезпечення діяльності  Конституція України  Закон України про загальну середню освіту  Концепція загальної середньої освіти  Закон України “Про охорону дитинства”  Міжнародна концепція “Про права дитини”  Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» № 616 від 02.07.2009 р. та “Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України”  Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів» № 691 від 19.10.2001р.,  Наказ Міністерства освіти і науки «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми- інвалідами» № 864 від 28.12.2006 р.,  Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах" № 330 від 20.01.2001 р.,  Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000 № 1/9-352 «Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України» та інші нормативні документи
 18. 18. FokinaLida.75@mail.ru
 19. 19. FokinaLida.75@mail.ru Загальношкільні свята
 20. 20. FokinaLida.75@mail.ru Організація змістовного дозвілля
 21. 21. FokinaLida.75@mail.ru Творчі проекти
 22. 22. FokinaLida.75@mail.ru Заняття з учнями
 23. 23. FokinaLida.75@mail.ru Робота з батьками, з педагогами
 24. 24. FokinaLida.75@mail.ru Учнівське самоврядування
 25. 25. FokinaLida.75@mail.ru Районне методичне об’єднання працівників психологічної служби
 26. 26. FokinaLida.75@mail.ru 10.00-10.10 – Реєстрація учасників семінару 10.10-10.30 – Аналіз підготовки та здачі зовнішнього незалежного оцінювання випускниками ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Луковичі Р. Ф. Недбайло, директор школи 10.30-11.00 – Психологічний супровід ЗНО Н. К. Левчук, практичний психолог 11.00-12.00 – Заняття з елементами тренінгу для учнів випускних класів «Готуємося до ЗНО» Н. К. Левчук, практичний психолог 12.00-12.30 – Обмін досвідом. Круглий стіл ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Луковичі ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ ДО ЗНО 14 березня 2017 року
 27. 27. FokinaLida.75@mail.ru

×