Fondul Proprietatea

888 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
888
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fondul Proprietatea

 1. 1. 1
 2. 2. CUPRINS:Fondul Proprietatea – admis la tranzacŃionare pe BVB .................................. 3Impozitul pe tranzacŃiile cu acŃiuni Fondul Proprietatea .......................... ...... 4Scurt istoric al Fondului Proprietatea ........................................................... .. 4Date generale ............................................................................................ ...... 5AcŃionariatul Fondului Proprietatea ............................................... ................ 6Administratorul Fondului Proprietatea ................................................ ........... 7Valoarea Netă a Activelor .......................................................................... .... 8Dividende acordate ..................................................................................... .... 8Stuctura portofoliului .................................................................................. .... 9 2
 3. 3. Fondul Proprietatea – admis la tranzacŃionare pe BVBÎn data de16 decembrie 2010, Comisia NaŃională a Valorilor Mobiliare (CNVM) a aprobatprospectul pentru admiterea la tranzacŃionare pe Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a acŃiunilorFondului Proprietatea. Acestea vor putea fi tranzacŃionate pe piaŃa reglementată începând cu25.01.2011.Simbol: FPBloc de tranzacŃionare: 100 acŃiuniPiaŃa: RegularCategoria: -I a BVBMecanism: fără prevalidareSistem: de conturi globalePână la listarea Fondului Proprietatea la BVB, tranzacŃiile cu acŃiunile acestuia s-au realizatdirect între cumpărători şi vânzători, prin contracte de cesiune. Aceste contracte au fostnotificate Depozitarului Central, instituŃia care păstrează registrul acŃionarilor FP şi careînregistrează transferul de proprietate (tranzacŃii Over the Counter, sau OTC).Din 22 decembrie 2010, schimburile între acŃionari la Depozitarul Central au fost suspendatepână la listarea Fondului la Bursa de Valori Bucureşti.EvoluŃia preŃului acŃiunii Fondul Proprietatea pe piaŃa OTC este expusă în tabelul de mai jos: 3
 4. 4. Listarea Fondului Proprietatea la Bursa de Valori Bucuresti incepand cu 25.01.2011 marcheazaun moment important pentru evolutia pietei de capital romanesti per ansamblu, fiind uneveniment asteptat de cativa ani.Odata cu listarea la BVB a Fondului Proprietatea, actiunile acestuia vor putea fi tranzactionatedoar prin intermediul unei Societati de Servicii de Investitii Financiare autorizate.SSIF Romcapital SA este un intermediar autorizat sa opereze pe conturi globale, oferindposibilitatea tranzactionarii online a tuturor actiunilor listate la Bursa de Valori Bucuresti, prinintermediul platformei StockHit.Impozitul pe tranzacŃiile cu acŃiuni Fondul ProprietateaFostii proprietari despagubiti cu actiuni la Fondul Proprietatea (FP) nu vor plati impozitpentru castigul obtinut din vanzarea actiunilor la Bursa, in timp ce investitorii vor plati unimpozit de 16% (conform legislatiei actuale).Daca insa, in plus fata de actiunile dobandite in acest mod, persoana despagubita a cumparatalte actiuni Fondul Proprietatea, fie prin cesiuni la Depozitarul Central, fie dupa listarea labursa, impozitul este de 16%.In cazul in care actiunile au fost cumparate inainte de listare, prin Depozitarul Central profitulva fi impozitat cu 16 % si se calculeaza ca diferenta intre valoarea de vanzare si valoarea decumparare. Daca nu se poate face dovada pretului de achizitie, acesta este considerat 0 si seplateste impozit pe toata valoarea de vanzare.Scurt istoric al Fondului ProprietateaFondul Proprietatea a fost infiintat de Guvernul Romaniei in decembrie 2005, pentrudespagubirea persoanelor ale caror bunuri au fost expropriate, in mod abuziv, de regimulcomunist. Astfel, in cazurile in care restituirea in natura nu este posibila, despagubirea se faceprin acordarea de actiuni la Fondul Proprietatea, in functie de pierderi. 4
 5. 5. Avand drept obiectiv deservirea intereselor legitime ale diferitelor persoane şi asigurandgarantarea principiului statului de drept si protectia proprietatii in Romania, activitateaFondului Proprietatea este strict reglementată de lege si prezinta un interes semnificativ pentruautoritatile publice romane, cu atat mai mult cu cat este atent supravegheat de mass - media side actionarii proprii.Procesul de restituire este total independent de Fondul Proprietatea. Acesta este gestionat deAutoritatea Natională pentru Restituirea Proprietatilor - o entitate juridica specializata, dincadrul administratiei centrale.Actiunile emise de Fondul Proprietatea vor fi transferate, cu titlu gratuit, detinatorilor de titluride despăgubire emise la data constituirii Fondului, dobanditorilor ulteriori sau persoanelordespagubite prin decizii emise ulterior infiintarii Fondului Proprietatea. Numarul actiunilortransferate va fi stabilit prin raportare la valoarea titlurilor de despagubire detinute.Actiunile Fondului Proprietatea vor putea fi tranzactionate de catre titularii acestora, in modliber, pe pietele reglementate. Prin valorificarea actiunilor - fie prin vanzarea acestora, fie prinobtinerea de dividende anuale rezultate din activitatea desfasurata de Fondul Proprietatea -, seva realiza despagubirea efectiva a fostilor proprietari de imobilele nationalizate ce nu au pututfi restituite in natura.Date generale 5
 6. 6. AcŃionariatul Fondului Proprietatea:Actionarul initial unic al Fondului Proprietatea a fost statul roman.Ulterior, structura actionariatului a evoluat conform graficelor de mai jos:La data de 31 Decembrie 2010, structura actionariatului arata in felul urmator: 6
 7. 7. Administratorul Fondului ProprietateaIn 29 septembrie 2010, Franklin Templeton Investment Management a fost numit oficialAdministrator al Fondului Proprietatea in urma castigarii licitatiei internationale lansate indecembrie 2008.Compania americana Franklin Templeton, unul dintre cei mai mari administratori de fonduri lanivel global, cu peste 500 miliarde de dolari in gestiune, a castigat mandatul de administrator infata unor giganti precum Morgan Stanley, Erste sau ING, oferind cel mai mic comision anualde administrare: 0,479% din activele nete de circa 3,5 miliarde de euro ale Fondului.Administratorul Fondului este parte integranta a grupului Franklin Templeton Investments siare acces la resursele globale ale acestuia ai ale societatilor din grup, avand birouri in 31 detari, investitori in peste 150 de tari, aproape 8.000 de angajati si capacitati locale de analiza, intoata lumea.Franklin Templeton Investments Management Limited United Kingdom are un rol cheie inactivitatea de gestionare a investitiilor in cadrul grupului in Europa si Orientul Mijlociu. Fiindsustinut de acoperirea globala a resurselor tehnologice ale grupului Franklin TempletonInvestments, administratorul propune idei de investitii inovatoare, care sa raspunda unei gamelargi de nevoi ale clientilor.Managerul de investitii va fi responsabil cu administrarea portofoliului FP în concordanta cupolitica de investitii a FP, in scopul cresterii valorii portofoliului spre beneficiul tuturoractionarilor. Astfel, managerul va cumpara si va vinde actiuni in scopul diversificariiportofoliul, al cresterii valorii activului net al FP, al cresterii valorii actiunilor FP, al reduceriisau chiar al eliminarii oricarui discount potential dintre valoarea activului net si pretulactiunilor FP si al implementarii unei politici de dividende sustenabila. 7
 8. 8. Valoarea Netă a ActivelorValoarea activelor nete ale Fondului este dată de valoarea însumată a celor 83 de companii dinportofoliu, dintre care doar 29 sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti. Restul de 54 suntsocietăŃi închise.Sursa: Fondul Proprietatea* Începând cu data de 30 noiembrie 2010 Valoarea activului net reflecta modificarile aduseRegulamentului CNVM nr. 4/2010 de Dispunerea de Masuri nr. 17/25.11.2010.Valoarea nominala a unei actiuni este de 1 RON.Dividende plătite de către Fondul Proprietatea:* Numarul de actiuni purtatoare de dividend este determinat ca diferenta intre numarul total deActiuni care reprezinta capitatul social al Fondului la data de inregistrare stabilita de AGOAcare a hotarat distributia de dividende si numarul total de Actiuni neplatite.Sursa: Prospect listare BVB, Fondul Proprietatea 8
 9. 9. Structura portofoliului:La data de 31 octombrie 2010, portofoliul Fondului cuprindea in total 54 de societati nelistatesi 29 de societati listate in cadrul Bursei de Valori Bucuresti.In ceea ce priveste expunerea pe sectoare de activitate, detinerile Fondului sunt preponderentconcentrate in sectorul energetic (electricitate, gaz si petrol), care reprezinta aproximativ 80%din VAN CNVM (Valuarea Activului Net evaluat conform CNVM). Alte detineri importantesunt in infrastructura de transport (aeroporturi si porturi), servicii postale si multe altele(produse chimice, metalurgie, echipamente industriale, imobiliare, productie aluminiu,agricultura etc).Sursa: Prospect listare BVB, Fondul Proprietatea 9
 10. 10. 10

×