Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uczymy sie

COMENIUS ZSO nr 4 Bydgoszcz

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Uczymy sie

  1. 1. Uczymy się, przez całe życie
  2. 2. Uczenie sięUczenie się nie jest procesem odbywającym sięwyłączne w głowie.Uczenie się, myślenie, twórczość, inteligencjato procesy nie tylko mózgu, ale całego ciała.
  3. 3. Uczenie sięPrawdziwe uczenie nie jestzakończone, dopóki nie przyniesieono pewnego rezultatu.A zdobytą wiedzę można wyrazićpoprzez: mówienie, pisanie,rysowanie, granie, śpiewanie,poruszanie się z gracją w tańcui sporcie.Rozwój naszej wiedzy przebiegarównolegle z rozwojemumiejętności, które wspierająi wyrażają tę wiedzę.
  4. 4. Uczymy się poprzez:
  5. 5. Efekty uczenia sięCiekawość świata (Każdy ma potrzebę eksploracji - poznawanianowego. Każde poznawanie jest uczeniem się. Uczymy się nie tylkoz książek i na wykładach, ale poprzez doznawanie świata wszystkiminaszymi zmysłami. Poprzez poznanie - uczenie się , następuje zmiana w nas,w naszym zachowaniu, spojrzeniu na świat, siebie i na innych ludzi).Odkrywanie talentów (Ucząc się, mamy też możliwość poznawaniasamego siebie, rozwijamy a niejednokrotnie odkrywamy w sobie talenty,o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia. Dobrze jest poszukać tego, cogdzieś w głębi nas porusza, pociąga, zachwyca i porywa do działania. Dobrzejest rozwijać swoje zdolności, żeby móc czerpać z nich korzyści).Poczucie bezpieczeństwa (sukcesy zawodowe, poczucieprzynależności do określonej grupy ludzi ,poczucie bycia szanowanym przezinnych).
  6. 6. Efekty uczenia sięNowe inspiracje (Szkoła daje możliwość poznawanianowych osób, poszerzania swoich kontaktów towarzyskich. Znajdującsię w otoczeniu osób, które mają podobne zainteresowania icele , łatwiej te zainteresowania rozwijać. Ludzie mający podobne cele,zachęcają się wzajemnie do działania, wymieniają pomysłami,inspirują.Sprawność umysłu (Podobno człowiek się starzeje wtedy,kiedy nie chce się już niczego nowego uczyć. Uczenie się poprawiazdolności kojarzenia, lepiej potrafimy wyciągać wnioski z różnychważnych dla nas sytuacji, uczenie się wpływa na poprawę pamięci, jestswoistą gimnastyką dla mózgu. Uczenie się odmładza mózg).
  7. 7. Efekty uczenia sięŁatwiejsze życie (Człowiek ma większe możliwości , kiedyjego wiedza jest rozległa, a umysł dociekliwy. Potrafi wtedy z różnychpunktów widzenia spojrzeć na problem, który napotyka, ma możliwośćzastosowania większej ilości różnorakich rozwiązań. Czasem życie naszaskakuje, pokazując że wiedza, która wydawała nam się zbędna jednakw niektórych sytuacjach się przydaje).Pewność siebie (Zdobywając wiedzę i praktykę budują tymsamym pewność siebie i wiarę we własne siły. Uczenie się i ciągłerozwijanie swoich umiejętności jest tym, co pozwala nam sprostaćwymaganiom współczesnego świata).Przyjemność (Nauka sama w sobie może być przyjemnością.Kiedy jest naszą pasją, uczymy się , rozwijamy zdolności nie zważającna trud, niedogodności jakie towarzyszą temu procesowi. Jeżelibędziemy ciekawi świata i otwarci na nowe informacje, mamy szansęznaleźć taką dziedzinę, która stanie się dla nas szczególna).

×