Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pazadu! Pažadų deklaravimas

394 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to like this

Pazadu! Pažadų deklaravimas

 1. 1. PAŽADU!<br />Pažadųviešinimas<br />
 2. 2. Apieprojektą<br />
 3. 3. Apieprojektą<br />Žmonėsdažnaisugalvojapasiteisinimų, kadnesilaikytųsavopažadųarbatiesiogpamirštaapiejuos.<br />Projektotikslas – padėtižmonėms laikytispažadųsauirkitiemsdeklaruojantpažadus, savopažįstamųratuiirplačiaivisuomeneiarbaprimenantapiejuos<br />TurintpasisekimaLietuvosrinkojeprojektas bus adaptuotaspasauliniamnaudojimui<br />
 4. 4. Apieprojektą<br />Kiekvienasmūsųsvetainėje, FB aplikacijojearProgramėlėje mob. telefonugaliužrašytisavopažadą.<br />Mespriminsimežmoguiapiejoįsipareigojimąsauarkitiems<br />Pageidaujantjįpamatysdraugai, pažįstamiarvisuomenė<br />
 5. 5. Projektodalys<br />
 6. 6. DažniausipažadaiLietuvoje<br />Lietuvoje<br />Numestisvorio<br />Mestirūkyti<br />Geriaumokytis<br />Susirastiantrąpusę<br />Būtilaimingais<br />Įsimylėti<br />Mažiaunervintis<br />Daugiaujuoktis<br />Nesikeikti<br />Šaltinis- RIMI LIETUVA duomenyswww.aspazadu.ltsvetainėjeapklausus 10000 žmonių. (2010 m. gruodžiomėn)<br />
 7. 7. DažniausipažadaiPasaulyje<br />Pasaulyje<br />Mestirūkyti<br />Pradėtisveikągyvenimobūdą<br />Numestisvorio<br />Daugiaudžiaugtisgyvenimu<br />Nebegerti<br />Geriauorganizuoti, planuoti, susiimti<br />Sužinoti / išmoktikažkąnaujo<br />Atsikratytiskolų<br />Daugiaulaikoskirtišeimai<br />Padėtikitiems<br />Šaltinis – www.about.com<br />
 8. 8. Įdomūs / skandalingipažadai:<br />Pažadupasauliopabaigą 2011 m. birželio 5 d.<br />Studenčių būrys žadaapnuogintisavokrūtines,jeiLietuvalaimėsEurobasket 2011<br />Swedbankžada 10 000 Lt premijąužvertingąinformacijąapiepastatąketinusisprodintinusikaltėlį<br />S.JasaitisirR.KaukėnaslietuviamslaimėjusEuroposčempionatąpažadėjošoktisirtakį.<br />
 9. 9. Grupiniaipažadai<br />Pvz. LietuvosAutomobiliųkeliųdirekcijaskatinavairuotojuspadažadėtinevairuotigirtam<br />Lietuvosvairuotojaisvetainėjear kt. Projektenumatytais būdais deklaruojasavopažadą<br />Tokspažadodeklaravimasgalibutiprivalomastiems,kurievairavogirti – irlankospecialiuskursus – norintatgautiprarastąvairuotojopažymėjimą<br />
 10. 10. Pažadųdeklaracija<br />ProgramaišJūsųįvestųpažadųautomatiškaisugeneruospažadųdeklaraciją,kuriągalėsite atspausdintisavonamuose arbaužpapildomąkainągautipaštu<br />Deklaracijosapačioje bus rėmėjųlogotipai, kuriepadėsįgyvendintipažadus<br />
 11. 11. Pažadųindeksas<br />Parodo,kiekžmoniųstatistiškaiįvykdosavopažadus:<br />Politikųpažadųlaikymosiindeksas<br />Rūkaliųpažadųlaikymosiindeksas<br />Metančiųsvorįpažadųlaikymosiindeksas<br />Sveikaigyvenančiųir pan.<br />Išpirmųlūpųgalima bus sužinotistatistinęinformacijaapie tam tikrus segmentus<br />
 12. 12. Vestuviniaipažadai<br />Besituokiantiems bus siūlomapaviešintipažadusvienaskitam<br />Taip pat sudarytišmaikščiųpažadųvienaskitams sąrašą<br />
 13. 13. Funkcijųintegravimas<br />
 14. 14. Funkcijųintegravimas 2<br />
 15. 15. Vartotojai<br />
 16. 16. Vartotojai: privatūsasmenys<br />Privatusasmenys:<br />Pažangūsinternetovartotojai<br />Tie kuriemšiektiekpritrukstavaliosirdisciplinos<br />Tie kurienorisutelktisavopastangas ties konkrėčiųtikslųįgyvendinimu<br />Skirtingųamžiausgrupių, bet dažniautokioamžiaus, kaidarnorikažkąpakeistisavogyvenime (t.y. 15 – 40 m) <br />Turintysdraugų<br />Facebook naudotojai<br />Taip pat Politikai, Partijos, Įmonės, Organizacijos<br />
 17. 17. Vartotojai: Politikai, Partijos<br />Pažadųpavyzdžiai:<br />Pažadusumažintišildymokainą 23 % iki 2011-09-1 d.<br />Pažadupadidintipensijųdydį 15 % iki 2012-01-01<br />PažaduišvestikariuomenęišAfganistanoiki 2015-01-01<br />
 18. 18. Vartotojai: Socialinės, valstybinėsorganizacijosirinstitucijos<br />Gyvūnųglobosorganizacija LESĖ pažada per 2011 m. sterilizuoti 500 benamiųgyvūnų<br />Vilniausmiestosavivaldybėpažadėjokiemsargiamspakeltialgąiki 1500 Lt iki 2015 m.<br />LIETUVOS AIDS CENTRAS pažadėjovisusmetus (iki 2013 m.) nemokamaitikrintinuo AIDS visusnorinčius<br />JAV finansų ministerija pažadėjo nedevalvuoti dolerio<br />
 19. 19. Vartotojai: Įmonės<br />BITĖ pažadėjovisiemsLABAS vartotojamsnemokamussmstapusavyjevisamlaikui<br />SEB žadaklientamsgrąžintikomisinįužpinigųišėmimą<br />"McDonald's" pažadasKinijai: po naująrestoranąkasdien<br />
 20. 20. Projektopajamos<br />
 21. 21. Projektopajamųšaltiniai<br />Google AdSense<br />Reklamaportale,kai bus pakankamaslankytojųsrautas (AdNet)<br />Tam tikrųpažadųrėmimai (žr kt. Skaidrę) Svetainė + Mob.pr+ Naujienlaiškis<br />Pažadųdeklaracijosišsiuntimaspaštu<br />Vestuviniųpažadųpaketas<br />
 22. 22. Pažadųrėmimopvz. / pajamos<br />
 23. 23. Klausimaiekspertams<br />
 24. 24. Klausimaiekspertams<br />Kaippaskatintižmonesnaudotisprojektupirmąkartąirnuolat? (Kaipgeriausiaiįvestiprojektąįrinką?)<br />Kokiaisbūdais pritrauktireklamosužsakovusprojektui?<br />Kokiusprojektoprivalumus / trūkumusmatote?<br />Kokiaspapidomasfunkcijasaridėjasprojektuigalitepasiūlyti?<br />Kądarpatartumėte mums?<br />Pažadėkit, kadpažadėsitkąnorsviešai,kaiprojektasstartuos<br />

×