Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

INTROpack

372 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

INTROpack

 1. 1. INTROPACK<br />Galimybėužmegztiryšiussu KA TIK ĮSTEIGTOMIS įmonėmisbeiorganizacijomis<br />
 2. 2. INTROPACK <br />Kas mėn. steigiama apie500 naujųįmonių ir organizacijų. <br />Per metussu INTROPACK pasieksime daugiau nei6000 perspektyviųjiųįmoniųirorganizacijų vadovų.<br />Tarp didžiausių 169 naujokų, jau patekusių į „TOP 5000“ (apyvarta – daugiau kaip 4 mln. litų), daugiausia veikia prekyboje (81), transporto (36) ir pramonės (16) srityse. (Creditreform Lietuva duom.)<br />
 3. 3. INTROPACK Projektoidėja<br />JeiJūsįsteigėtenaująįmonę (organizaciją) - gaunateregistruotąsiuntą - didelędėžę<br />DėžėjeJūsrandatedaugybęverslodovanųirišskirtiniųpasiūlymųJumsnuoesamųrinkoslyderių. PVZ:<br />Tušinukas<br />Lipnūslapeliaiužrašams<br />Nuolaidųkortelėsprekėms / paslaugoms<br />Išskirtiniaiįmoniųpasiūlymainaujamverslui<br />Daugumaverslodovanųyrasuįvairiųkompanijųlogotipais<br />Visą tai Jūsgaunate NEMOKAMAI<br />KompanijospateikiaJumsverslodovanasreklamostikslaisarbasiekiantpadėtirinkosnaujokams<br />
 4. 4. INTROPACK – tai siuntinys, kurį gaus kiekviena Lietuvoje naujai sukurta įmonė ar organizacija. Jo viduje yra Jūsų ir kitų rinkos lyderių dovanėlės bei unikalūs pasiūlymai naujam verslui.<br />
 5. 5. Verslodovanos<br />Tai kąrasite INTROPACK dežutėje<br />
 6. 6. Galimosverslodovanos<br />Programinėsįrangos demo versija<br />Oro gaiviklis<br />Peilislaiškams<br />Puodelis<br />Saldainiųrinkinys<br />Kalendorius<br />Vizitiniųkorteliųdėklas<br />Antistresinisžaislas<br />Patarimainaujamverslui<br />
 7. 7. Galimosverslodovanos<br />Tušinukas<br />Segtuvas<br />Skaičiavimomašinėlė<br />Laikrodis (stalinisarsieninis)<br />Lipnūslapeliaiužrašams<br />Nuolaidųkortelėsprekėms / paslaugoms<br />Versložurnalo / laikrasčionumeris (prenumeratamėnėsiui)<br />Tai, kąsugalvositeJūs…<br />
 8. 8. Kaspateiksverslodovanas?<br />
 9. 9. Kaspateiksverslodovanas? PVZ:<br />
 10. 10. Nauda INTROPACK projektodalyviams<br />
 11. 11. Naudatiemskaspateikiaverslodovanas per INTROPACK<br />PIRMIEJI pateikiąišskirtinįpasiūlymąnaujaiįmoneiirsukūrsteigiamąįspūdį<br />Supažindinanaujasįmonessusavoproduktais / paslaugomis – duodaišbandyti. Veliauįmonėgalitaptinuolatiniųklientu<br />Mažesniaiskaštais (nei tai darytipatiems) pasiekiasunkiaipasiekiamąauditoriiją (naujaiįsteigtųįmonių / organizacijųvadovai)<br />Pateikiantsavoproduktuskartusukitais – sudarokurkasdidesnįįspūdįnei tai būtųpadarytapateikiantvienam<br />LengvaipasieksVISAS naujaisukurtasįmonesirjųvadovus<br />Esantysrinkoslyderiaiirdalyviaiparemianaująverslą<br />
 12. 12. Naudatiemskasgauna INTROPACK<br />Mažesnėsišlaidos – daugbūtiniausiųdalykųgautųnemokamai<br />Išskirtiniaipasiūlymai- gauspasiūlymuskurieaktualūsnaujamversluiirpritaikytispecialiai jam<br />Galimybėpasirinktigeresnįproduktą / paslaugostiekėjanessuteikiamagalimybėišbandyti tam tikrusproduktus / paslaugasnemokamai<br />Rinkoslyderiudraugiškaspasisveikinimasirpaskatinimasvystytiverslą<br />
 13. 13. Nauda INTROPACK organizatoriams<br />Projektasgalibutilengvaiišvystytasirkt.šalysejei bus sėkmingasLietuvoje<br />Projektasremiasimastoekonomijosprincipaisirturėskonkurencinįkaštųpranašumąprieškonkurentus - jeitokiųatsiras<br />Projektasturėspaklausą, nesdaugeliskompanijųsiekia PIRMIEJI pateiktipasiūlymąnaujomsįmonėms (neformaliosapklausosduomenimis)<br />Projektasnesudėtingasirgalibūtigreitaiįgyvendintas<br />
 14. 14. Kontaktai<br />Roman Drokov<br />Mob. +370 606 99019<br />El.p.: romano.pastas@gmail.com<br />Skype: romanaslt<br />
 15. 15. Klausimaiekspertams<br />Kaipgeriausiabūtųpateiktitokįprojektą? Kaipsocialinįarkaipkomercinį? Irkodėl?<br />Kokiegalimiprojektopartneriai? Aryratokių, kuriegalipritrauktidaugklientųiškarto?<br />Kokiosgalėtųbūtipapildomospaslaugos, kuriospritrauktųpapildomas pajamas?<br />Su kokiomisporblemomisgalisusidurtiprojektasankstyvuosevystymostadijose? Kaipgalimabūtųjasspręsti?<br />Artokiamprojektuirealubūtųsurastifinansavimą? Jeitaipnuokopradėti?<br />Kokieargumentaipaskatintųdalyvauti INTROPACK projekte?<br />KurgeriausiabūtųkomplektuotiINTROPACK: įmonėsvidujearpatikėtipartneriams (pvz. Logistikosįmonei)? Kodėl?<br />

×