Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Удрицький ДНЗ

Матеріал Удрицького ДНЗ на віртуальний фестиваль "Дошкілля Дубровиччини - 2015"

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Удрицький ДНЗ

 1. 1. Вас вітає Удрицький дошкільний навчальний заклад "Джерельце"
 2. 2. НАШ сАдочок РОЗПОЧАВ РОБОТУ в 2006 РОЦІ. цє НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД, ЩО ДБАЄ про ПРАВА дпєй НА здовугтя ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, створення кожному МАЛЮКОВІ РІВНИХ з його ОДНОЛІТКАМИ умов для ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ у школи, УСПІШНОГО осовистнсного розвитку.
 3. 3. у дитячому сАдку ФУНКЦІОНУЄ однА РІЗНОВІКОВА ГРУПА, В який виховується 26 дптєй
 4. 4. тепло, зАтишно І люво тут живеться МАЛЕЧІ, во ПРАЦЮЄ вже ПОНАД 9 РОКІВ творчий колектив, який всю душу ВІДДАЄ дітям. в "джерельцы ТУРБУЮТЬСЯ про ДІТЕЙ 7 ПРАЦІВНИКІВ: виховАтелі, МУЗКЕРІВНИК, ПОМІЧНИКИ ВИХОВАТЕЛЯ, КУХАР. МЕДИЧНА СЕСТРА І зАвідуючА - зАступник ДИРЕКТОРА з НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОЇ РОБОТИ
 5. 5. . “Зі-дд” м " о і . _ І у . _. ч . І 'ацйчк-, ь ' “її . ч ІІ' Пріорітетними напрямами роботи колективу є: -удосконалення професійної компетентності педагогів; -створення сприятливих умов для гармонійного поєднання інтелектуального розвитку обдарованої дитини дошкільного віку з фізичним, соціальним, емоційно- вольовим, моральним, естетичним розвитком; -упровадження в освітній процес новітніх технологій виховання та навчання; -формування здороыязберігаючої функції на здобупя якісної дошкільної освіти; -підвищення рівня компетентності родини вихованців.
 6. 6. ЗНАЧНА УВАГА АДМІНІСТРАЦІЇ САДКА ТА БАТЬКІВ ПРИДІЛЯЄТЬСЯ покрАщенню МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ. ГРУПОВІ приміщення естетично ОФОРМЛЕНІ виховАнцям у них ЗАТИШНО ТА комфортно
 7. 7. ПОВНОЦІННОМУ НАВЧАННЮ ТА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СПРИЯЮТЬ СТ ВОРЕНІ РУКАМИ ПЕДАГОГІВ ІГРОВІ ОСЕРЕДКИ.
 8. 8. Кімната відпочинку, де діти почувіоть себе, мов у казці.
 9. 9. ВИХОВАТЕЛІПРИДІЛЯЮТЬВЕЛИКЕ . фг і. ЗНАЧЕННЯ ПРИРОДНИМ ТА ЕСТЕТИЧНИМ ЧИННИКАМ У ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНЯТ.
 10. 10. ПЕДАГОГИ ГЇОГЛИБПЕНО ПРАЦЮЮТЬ НАД ПРОБЛЕМОЮ НАВЧАННЯ ДІТЕИ ОСНОВАМ БЕЗПЕКИ
 11. 11. '. @ЙШЙ'Щ@ШЫЕОіЮЙ ват і фін т" Ї ч ыдгзт-аь“= -а „ » '" у и »- р / , Ч, Іііііїіі] Ц , І нхонна уоон а д він; нах; і нна у ой новнтніннх »н у оніннуніні в но; нна хо »номотн нам у нхоннп та нананнєі діте »нна ното ооітнто ноу нанаиівному ванн та вінта
 12. 12. ж; „ иізчжцїъзудцддд.
 13. 13. дитячий САДОЧОК "ДЖЕРЕЛЬЦЕ"- ДРУГА ДОМІВКА: теплА, зАтишнА, БЕЗПЕЧНА. ми, дорослі, приходимо в дитячий САДОК, щов подАрувАти дітям рАдість спілкувАння, стАти їх друзями І пАртнерАми в вудь-яких спрАвАх, ДАТИ КОЖНІЙ ДИТИНІ шАнс розкрити ТА розвинути свої ЗДІБНОСТІ І тАлАнти.
 14. 14. . ` 1 д“`, :«д; в“ ньому хороше МАЛЯТАМ, 1 ї Е є ДЕ ГРАТИСЯ и СПАТИ. 97 тут готують СМАЧН0 їсти, ВЧАТЬ, ЯК ТРЕБА ВСТАТИ Й СІСТ И. НЕ ЖИПЯ У НІМ, А КАЗКА, Е ЖИ ВУТЬ І СМІХ, І ЛАСКА.

×