PI_2paskaita

1,661 views

Published on

Programų inžinerijos procesas

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,661
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
77
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PI_2paskaita

 1. 1. Program ų inžinerija Programų inžinerijos procesas Autorius: Rolandas Kri štapaitis
 2. 2. Turinys <ul><li>Program ų inžinerijos procesas ir jo dalyviai </li></ul><ul><li>PĮ sistemų kūrimo procesas </li></ul><ul><li>Programų inžinerijos proceso modeliai </li></ul>
 3. 3. Program ų inžinerijos procesas ir jo dalyviai
 4. 4. Programų inžinerijos proceso samprata <ul><li>Programinės įrangos procesas yra aibė veiksmų ir su jais susijusių rezultatų, kurie kuria programinės įrangos produktą </li></ul><ul><li>Programų inžinerijos procesas nagrinėja, kaip sukurti programinės įrangos sistemą (PS), ją tobulinti ir palaikyti </li></ul>
 5. 5. PS kūrimas <ul><li>PS kūrimas – tai kompleksinė veikla, apimanti rinkos analizę, lėšų (užsakovų) paiešką, pageidaujamų PS funkcijų ir savybių nustatymą, jos kūrimo proceso organizavimą, diegimą ar pardavimą, vartotojų nuomonių surinkimą, tolimesnį PS tobulinimą ir palaikymą </li></ul>
 6. 6. PS kūrimo procesas
 7. 7. Programų inžinerijos proceso dalyviai <ul><li>Programų inžinerijos proceso dalyviai : </li></ul><ul><ul><li>t echnologijos </li></ul></ul><ul><ul><li>p riemonės </li></ul></ul><ul><ul><li>ž monės </li></ul></ul><ul><ul><li>organizacinis modelis </li></ul></ul>
 8. 8. Technologijos ir priemonės <ul><li>Technologijos – PS kūrime naudojamos iš anksto turimos darbo aplinkos, žinios, taisyklės (programavimo kalbos, OS, kompiuterių sistemos, tinklai, CASE priemonės, ...) </li></ul><ul><li>Priemonės (įrankiai) – PS kūrimui pagamintos pagalbinės priemonės, sukurtos iš anksto, palaikomos ir tobulinamos proceso metu kartu su pagrindinio produkto kūrimu </li></ul>
 9. 9. Žmonės <ul><li>Žmonės – proceso dalyviai ir PS vartotojai </li></ul><ul><li>Prieš kuriant PS b ūtina nustatyti : </li></ul><ul><ul><li>PS kūrėjų poreikį </li></ul></ul><ul><ul><li>komandos kvalifikacinę sudėt į </li></ul></ul><ul><li>Žmonės yra labiausiai ribotas proceso parametras </li></ul>
 10. 10. Organizacinis modelis (1) <ul><li>Organizacinis modelis nusako: </li></ul><ul><ul><li>KAS dalyvaus PS kūrime </li></ul></ul><ul><ul><li>KĄ proceso dalyviai turės daryti </li></ul></ul><ul><ul><li>KADA prasidės ir baigsis kiekvienas proceso etapas </li></ul></ul><ul><ul><li>KAIP bus atliekamas PS kūrimo procesas </li></ul></ul><ul><ul><li>kokiomis ORGANIZACINĖMIS PRIEMONĖMIS bus naudojamasi </li></ul></ul>
 11. 11. Organizacinis modelis (2) <ul><li>KAS - žmonės (laisvai samdomi ar įdarbinami), reikalavimai jų gebėjimams ir kvalifikacijai, atlyginimai, ... </li></ul><ul><li>KĄ - darbai, etapai, ... </li></ul><ul><li>KADA - tinklinis grafikas, darbų ir produktų tarpusavio priklausomybė, ... </li></ul><ul><li>KAIP - užduotys, reikalavimai kokybei, ... </li></ul>
 12. 12. Organizacinis modelis (3) <ul><li>ORGANIZACINĖS PRIEMONĖS - grupinis darbas, virtual a us darbo organizavimas, darbas per atstumą, darbo planavimo priemonės, sub - kontraktai, ... </li></ul>
 13. 13. PĮ sistemų kūrimo procesas
 14. 14. PS kūrimo proceso apibrėžimas <ul><li>PS kūrimo procesas pagal pateiktus vartotojo reikalavimus sukuria PS: </li></ul>
 15. 15. PS kūrimo proceso savybės (1) <ul><li>PS kūrimo procesas yra iteracinis ir nuolat besivystantis , nes PS dekomponuojama į atskirai realizuojamas posistemes, kurios po to integruojamos į vieningą sistemą </li></ul><ul><li>Posistemių kūrimas – iteracinis mini procesas su savo etapais: analizė, projektavimas, įgyvendinimas ir testavimas </li></ul>
 16. 16. PS kūrimo proceso savybės (2) <ul><li>Kiekviena iteracija remiasi ankstesnės iteracijos rezultatais ir bendrojo projekto poreikiais – vystymosi garantija </li></ul><ul><li>Kiekvienos iteracijos metu vyksta gilesnis projekto ar jo dalies detalizavimas, tikslinami reikalavimai ar sprendimai, o tai iššaukia naujas iteracijas </li></ul>
 17. 17. Apibendrintas PS kūrimo procesas (1)
 18. 18. Apibendrintas PS kūrimo procesas (2) <ul><li>Panaudojimo atvejų modelis aprašo visus PS panaudojimo atvejus </li></ul><ul><li>Analitinis modelis išgrynina ir detalizuoja panaudojimo atvejus, paskirsto funkcijas tarp objektų, realizuojančių sistemos funkcijas </li></ul><ul><li>Projektinis modelis nustato statinę sistemos struktūrą, susidedančią iš posistemių, klasių ir interfeisų bei paskirsto panaudojimo atvejų realizavimą tarp šių elementų </li></ul>
 19. 19. Apibendrintas PS kūrimo procesas (3) <ul><li>Išdėstymo modelis nustato komponenčių išdėstymą fiziniuose kompiuteriuose </li></ul><ul><li>Įgyvendinimo modelis nustato sistemos komponentus ir klasių išdėstymą juose </li></ul><ul><li>Testavimo modelis aprašo testinius atvejus, tikrinančius panaudojimo atvejus </li></ul>
 20. 20. PS kūrimo procesą įtakojantys faktoriai (1) <ul><li>Ž mogiškasis faktorius </li></ul><ul><ul><li>ž monės dalyvauja visame PS gyvavimo cikle: finansuoja ir planuoja procesą, kuria, vadovauja, testuoja, eksploatuoja ir naudoja, gauna naudą,... </li></ul></ul>
 21. 21. PS kūrimo procesą įtakojantys faktoriai (2) <ul><li>Galimybė projektui būti įvykdytam </li></ul><ul><ul><li>t ai pirmasis faktorius, kuris turi būti pateiktas taip įtikinamai, kad būtų galima gauti finansavimą ir paramą produkto kūrimui bei skatintų žmones dirbti </li></ul></ul><ul><ul><li>n iekas nesiaukos abejotinam projektui </li></ul></ul><ul><ul><li>t ai psichologinis (moralinis) faktorius </li></ul></ul>
 22. 22. PS kūrimo procesą įtakojantys faktoriai (3) <ul><li>Rizikos vadyba </li></ul><ul><ul><li>r izika turi būti analizuojama ir mažinama </li></ul></ul><ul><ul><li>b ūtina nustatyti rizikos faktorius ir jų mažinimo galimybes </li></ul></ul><ul><ul><li>t ai atliekama ankstyvosiose projekto stadijose </li></ul></ul>
 23. 23. PS kūrimo procesą įtakojantys faktoriai (4) <ul><li>Komandos sudėtis (struktūra) </li></ul><ul><ul><li>ž monės dirba mažose grupelėse po 6-8 darbuotojus , t odėl projektą reikia skaidyti į dalis, aprėpiamas tokioms grupelėms </li></ul></ul><ul><ul><li>p apildoma problema – projekto koordinavimas ir atskirų dalių sąveikos užtikrinimas </li></ul></ul>
 24. 24. PS kūrimo procesą įtakojantys faktoriai (5) <ul><li>Projekto planavimas </li></ul><ul><ul><li>j ei planas nerealus, tai matosi ir krenta darbingumas </li></ul></ul><ul><ul><li>p lanas turi parodyti realią ir baigtinę veiksmų seką, leidžiančią laiku gauti rezultatą </li></ul></ul><ul><ul><li>p lano realumu turi patikėti projektą finansuojantys ir realizuojantys žmonės </li></ul></ul>
 25. 25. PS kūrimo procesą įtakojantys faktoriai (6) <ul><li>Projekto suprantamumas </li></ul><ul><ul><li>k ad žmogus dirbtų efektyviai, jis turi suprasti, ką jis daro ir kam to reikia </li></ul></ul><ul><ul><li>t uri būti aiški projekto esmė net ir žmonėms, atliekantiems neesminius darbus </li></ul></ul>
 26. 26. PS kūrimo procesą įtakojantys faktoriai (7) <ul><li>Projekto užbaigtumas </li></ul><ul><ul><li>i teraciniame procese žmogus turi ne tik gauti grįžtamąjį ryšį naujai iteracijai, bet turi egzistuoti ir pojūtis, kad rezultato gavimui numatomas baigtinis iteracijų skaičius </li></ul></ul>
 27. 27. Programų inžinerijos proceso modeliai
 28. 28. PI proceso modelis <ul><li>PI proceso modelis yra supaprastintas PI proceso apibūdinimas, pateiktas iš tam tikros perspektyvos </li></ul><ul><li>PI proceso modelis – tai abstraktus PS kūrimo proceso atvaizdavimas </li></ul>
 29. 29. PI proceso modeliai <ul><li>K rioklio (kaskadinis) modelis </li></ul><ul><li>E voliucinis modelis </li></ul><ul><li>F ormalusis modelis </li></ul><ul><li>P akartotinio panaudojimo modelis </li></ul>
 30. 30. Krioklio modelis
 31. 31. Krioklio modelio taikymas <ul><li>Modelį tikslinga taikyti, kai vartotojo reikalavimai yra aiškūs ir kai uždavinys nėra labai sudėtingas </li></ul>
 32. 32. Krioklio modelio trūkumai <ul><li>Nelankstus projekto skirstymas į stadijas , o t ai sukelia sunkumus, kai tenka taisyti klaidas arba kai tenka reaguoti į vartotojo reikalavimų pasikeitimą </li></ul><ul><li>Vykstant procesui, sunku daryti pakeitimus, paprastai jie atliekami po paskutinės fazės, grįžtant į kurią nors fazę </li></ul>
 33. 33. Evoliucinis modelis
 34. 34. Evoliucinio modelio taikymas <ul><li>Modelio esmė – darbas su užsakovu nuo pradinės specifikacijos iki galutinės PS </li></ul><ul><li>PS reikalavimų supratimas auga realizavimo eigoje , todėl t ikslinga pradėti nuo neaiškių ir svarbių PA </li></ul>
 35. 35. Evoliucinio modelio privalumai <ul><li>Atitinka mūsų “suveltą” gyvenimą </li></ul><ul><li>Nereikalauja aukštos kvalifikacijos sisteminių analitikų – brangiausių specialistų </li></ul><ul><li>Efektyvu mažoms PS, nors taip kuriamos ir didelės PS, kurios yra per sudėtingos, kad būtų galima jas iš karto aprėpti </li></ul><ul><li>Šis būdas realizuojamas natūraliai, einant per PS gyvavimo etapus </li></ul>
 36. 36. Evoliucinio modelio trūkumai <ul><li>PS gaunasi blogai struktūrizuota </li></ul><ul><li>Reikia “specialių” specialistų, sugebančių įkalbėti vartotoją dirbti su nepilnai suprojektuota PS </li></ul><ul><li>Labai svarbus yra kūrėjo bendravimas su vartotoju, gera psichologinė aplinka </li></ul>
 37. 37. Formalusis modelis
 38. 38. Formaliojo modelio taikymas <ul><li>PS aprašoma matematiškai ir formalių metodų pagalba generuojamas galutinis jos variantas (vykdoma programa) </li></ul><ul><li>Tokiu būdu galima sugeneruoti tik vykdomą programą, tačiau dar lieka parengti dokumentaciją, “help” failus ir t.t. </li></ul><ul><li>Formalus metodas tinka nedidelėms sistemoms bei sistemoms, keliančioms aukštus reikalavimus patikimumui </li></ul>
 39. 39. Formaliojo modelio privalumai <ul><li>Iš pat pradžių būtina gerai suprasti reikalavimus PS ir jos veikimo ypatybes </li></ul><ul><li>Vėlesnis procesas yra labai greitas </li></ul>
 40. 40. Formaliojo modelio trūkumai <ul><li>Procesas labai formalus ir sud ė tingas </li></ul><ul><li>Sunku formaliai aprašyti sistemas </li></ul><ul><li>Reikia aukštos kvalifikacijos specialist ų </li></ul><ul><li>Nepavyksta visko gauti vien formali ų transformavim ų keli u , tenka į d ė ti ir rankinio darbo </li></ul>
 41. 41. P akartotinio panaudojimo modelis
 42. 42. P akartotinio panaudojimo modeli o taikymas <ul><li>P asaulyje yra daug visko, sunku atrasti ką nors naujo - b elieka rasti kas tau tinka geriausiai ir tai panaudoti... </li></ul><ul><li>Modelio esmė – esamų sistemų, posistemių ar programų panaudojimas iškilusiems uždaviniams spręsti </li></ul><ul><li>Naujas uždavinys – į vieningą sistemą integruoti skirtingų išdirbėjų sukurtas dalis </li></ul>
 43. 43. P akartotinio panaudojimo modeli o privalumai <ul><li>I š naudojamas kitų sukurtas produktas </li></ul><ul><li>PĮ sukuriama greičiau ir pigiau </li></ul>
 44. 44. P akartotinio panaudojimo modeli o trūkumai <ul><li>Reikia gerai orientuotis produkt ų rinkoje </li></ul><ul><li>Reikalingi specialistai, gebantys į sisavinti svetimus produktus, ne visuomet tur ėdami i š eities kodus </li></ul><ul><li>Sud ė tinga posistemi ų integracija </li></ul>

×