Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PI_1paskaita

1,218 views

Published on

Programu inzinerijos samprata

 • Be the first to comment

PI_1paskaita

 1. 1. Program ų inžinerija Program ų inžinerijos mokslo samprata 2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt Autorius: Rolandas Krištapaitis 2011 metai
 2. 2. Turinys <ul><li>Programų inžinerijos samprata ir kilmė </li></ul><ul><li>Programų inžinerija ir aukštosios mokyklos </li></ul><ul><li>Svarbiausi programų inžinerijos terminai </li></ul><ul><li>Profesinė ir etinė programų inžinierių atsakomybė </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 3. 3. Programų inžinerijos samprata ir kilmė 2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 4. 4. Programų inžinerijos samprata <ul><li>PI - inžinerijos disciplina, kurios tikslas yra sąnaudų atžvilgiu efektyvus PĮ sistemų kūrimas </li></ul><ul><li>Kaip ir kiekviena inžinerinė disciplina, PI nusako, kokia tvarka, kuo remiantis ir kokius sprendimus reikia priimti projektuojant ir realizuojant programų sistemas </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 5. 5. Programų inžinerijos pradžia <ul><li>PI yra santykinai jauna disciplina </li></ul><ul><li>Terminas PI pirmą kartą buvo pasiūlytas 1968 m. Germiše (Vokietija) įvykusioje konferencijoje, sušauktoje apsvarstyti “programinės įrangos krizę” </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 6. 6. Programinės įrangos krizė (1) <ul><li>PĮ krizė pasireiškė trimis pagrindiniais aspektais: </li></ul><ul><ul><li>augančiomis sąnaudomis programų sistemoms kurti ir prižiūrėti </li></ul></ul><ul><ul><li>nuolatiniu planuotų terminų žlugimu </li></ul></ul><ul><ul><li>vartotojų reiškiamu nepasitenkinimu gaunamos PĮ kokybe </li></ul></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 7. 7. Programinės įrangos krizė (2) <ul><li>PĮ krizės atsiradimo priežastys: </li></ul><ul><ul><li>neformalus požiūris į P Į kūrimo procesą </li></ul></ul><ul><ul><li>žemas programavimo darbų automatizavimo laipsnis </li></ul></ul><ul><ul><li>nekokybiška projektinė dokumentacija </li></ul></ul><ul><ul><li>netinkamas projekto valdymas </li></ul></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 8. 8. Programų inžinerijos mokslo raida (1) <ul><li>Pradėta standartizuoti programinės įrangos kūrimo procesą: </li></ul><ul><ul><li>išskirti šiam procesui privalomi etapai </li></ul></ul><ul><ul><li>sukurti įvairūs jo modeliai, kurių taikymas priklauso nuo kuriamos PĮ tipo </li></ul></ul><ul><ul><li>pasiūlyti efektyvūs metodai reikalavimų specifikavimui, PĮ projektavimui , testavimui ir kūrimui </li></ul></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 9. 9. Programų inžinerijos mokslo raida (2) <ul><li>Siekiant padidinti programuotojų darbo našumą, buvo pradėtos kurti programavimo automatizavimo priemonės, palengvinančios ne tik programų kodo rašymą, bet ir jų projektavimą, testavimą bei dokumentavimą </li></ul><ul><li>Pateikta nemažai PĮ dokumentavimo šablonų, kuriuos kiekviena įmonė gali pritaikyti savo poreikiams </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 10. 10. Programų inžinerijos mokslo raida (3) <ul><li>Devintajame dešimtmetyje PĮ kūrimo projektams valdyti buvo pradėti taikyti tinklinio planavimo metodai, iki tol naudoti tik techninių sistemų gamyboje </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 11. 11. Programų inžinerija dabar <ul><li>N et ir taikant PI metodus, vis dar yra sunku sukurti patikimą sudėtingą PĮ , kuri atitiktų vartotojo reikalavimus, būtų pristatyta numatytu laiku ir neviršytų jos sukūrimui paskirtų lėšų </li></ul><ul><li>Viena to priežasčių yra ta, kad PĮ kuriančių įmonių vadovai ir darbuotojai vis dar nelabai suvokia būtinybę taikyti minėtus metodus, nors toks jų požiūris pamažu keičiasi... </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 12. 12. Programų inžinerija ir aukštosios mokyklos 2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 13. 13. Programų inžinerijos dėstymas <ul><li>Dauguma aukštųjų mokyklų ir universitetų įtraukia programų inžineriją į savo studijų programas arba kaip atskirą discipliną, arba kaip programavimo disciplinų sudedamąją dalį </li></ul><ul><li>Visi jie susiduria su viena problema: “Kaip išaiškinti programų inžinerijos sąvokas ir įrodyti šio mokslo svarbą daug praktinės patirties neturintiems informatikos specialybės studentams?” </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 14. 14. Programų inžinerijos dėstymo problemos (1) <ul><li>Programų inžinerijos metodus tikslinga taikyti tik dideliuose PĮ kūrimo projektuose, todėl jų naudojimas atliekant palyginus nedidelės apimties laboratorinius darbus studentams atrodo nereikalingas ir netgi juokingas </li></ul><ul><li>Programų inžinerijos metodus galima taikyti tik tuomet, kai suprantama, jog net ir menkiausias sprendimas gali turėti didelę įtaką kuriant sudėtingą PĮ </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 15. 15. Programų inžinerijos dėstymo problemos (2) <ul><li>Programų inžinerijos mokslo supratimas reikalauja dviejų dalykų: didelio projekto ir patirties, geriausiai blogos </li></ul><ul><li>Jeigu kuriate PĮ laikydamiesi visų nurodymų, niekada nesuprasite, kokius padarinius gali sukelti blogai parašyta bei dokumentuota PĮ, ir neišmoksite gerbti darbo pagal taisykles </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 16. 16. Programų inžinerijos dėstymo problemos (3) <ul><li>Studentams, kurių “dideli” projektai yra jų atliekami laboratoriniai ir kursiniai darbai, sunku suprasti ir pamatyti, kokias problemas gali sukelti bloga programos architektūra, nes: </li></ul><ul><ul><li>PĮ vertina tik dėstytojas ir tai tik atsiskaitymų metu </li></ul></ul><ul><ul><li>PĮ nesinaudoja jos galutiniai vartotojai, todėl dauguma klaidų lieka nepastebėtos ir netenka jų taisyti </li></ul></ul><ul><ul><li>sukurtos PĮ netenka tobulinti, todėl sunku įsivaizduoti, kokią įtaką PI sprendimai turi PĮ gyvavimo ciklui </li></ul></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 17. 17. Programų inžinerijos dėstymo problemos (4) <ul><li>Kai kurie studentai sugeba suprasti jiems pateikiamas taisykles ir suvokti, kad jų panaudojimas praktikoje gali būti naudingas </li></ul><ul><li>Tačiau jie netaiko jų atlikdami mokymosi užduotis, manydami, kad kai dirbs prie didelių projektų, tada ir galės pritaikyti įgytas žinias </li></ul><ul><li>Šiuo atveju problema yra tame, kad kol studentai pradės dirbti prie didelių projektų, jie įgis blogų darbo įpročių, kurių atsikratyti paskui bus sunku </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 18. 18. Programų inžinerijos dėstymo sprendimo būdai <ul><li>Programų inžineriją turi dėstyti žmonės, jau turintys patirties dirbant su didelės apimties PĮ projektais </li></ul><ul><li>Padėti studentams gauti darbo prie didelių PĮ projektų, kad jie ne tik kurtų PĮ, bet ir vėliau dalyvautų jos priežiūroje bei palaikyme </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 19. 19. Svarbiausi programų inžinerijos terminai 2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 20. 20. Svarbiausi PI terminai <ul><li>Programinė įranga </li></ul><ul><li>Programų inžinerija </li></ul><ul><li>Programinės įrangos procesas </li></ul><ul><li>Programinės įrangos proceso modelis </li></ul><ul><li>Programų inžinerijos sąnaudos </li></ul><ul><li>Programų inžinerijos metodai </li></ul><ul><li>CASE ( Computer-Aided Software Engineering ) </li></ul><ul><li>P rograminės įrangos atributai </li></ul><ul><li>P rogramų inžinerijos uždaviniai </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 21. 21. Programinė įranga (1) <ul><li>Daugelis PĮ prilygina kompiuterinėms programoms , t ačiau tai yra gana ribotas požiūris </li></ul><ul><li>PĮ yra ne tik kompiuterinės programos, bet ir jų dokumentacija bei konfigūracijos duomenys, reikalingi, kad programos teisingai funkcionuotų </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 22. 22. Programinė įranga (2) <ul><li>Tradiciškai PĮ susideda iš : </li></ul><ul><ul><li>kompiuterinių programų </li></ul></ul><ul><ul><li>konfigūracijos failų, reikalingų paleisti tas programas </li></ul></ul><ul><ul><li>sistemos dokumentacijos, kuri aprašo visą sistemos struktūrą </li></ul></ul><ul><ul><li>vartotojo dokumentacijos, aprašančios kaip turima sistema naudotis </li></ul></ul><ul><ul><li>interneto svetainių, kuriose galima parsisiųsti PĮ atnaujinimus bei paskutinę informaciją apie produktą </li></ul></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 23. 23. Programinės įrangos tipai (1) <ul><li>Bendro pobūdžio programinė įranga </li></ul><ul><ul><li>jai priklauso sistemos, kurios kuriamos PĮ gamintojų ir parduodamos bet kokiam vartotojui, galinčiam jas įsigyti </li></ul></ul><ul><ul><li>t okios PĮ pavyzdžiais galėtų būti duomenų bazių valdymo sistemos, teksto redaktoriai, projektų valdymo priemonės ir kt. </li></ul></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 24. 24. Programinės įrangos tipai (2) <ul><li>Užsakomoji programinė įranga </li></ul><ul><ul><li>t ai yra sistemos, kurias užsako konkretus vartotojas ir kurias jam kuria PĮ gamintojas pagal iš anksto sudarytą sutartį </li></ul></ul><ul><ul><li>š iam tipui priklauso sistemos, skirtos valdyti tam tikram verslo procesui </li></ul></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 25. 25. Programinės įrangos tipai (3) <ul><li>Skirtumas tarp šių dviejų PĮ tipų būtų tas, jog pirmu atveju PĮ gamintojas dirba pagal savo sudarytą sistemos specifikaciją, o antru atveju sistemos specifikacija yra pateikiama jos užsakovo </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 26. 26. Programų inžinerija <ul><li>Programų inžinerija yra inžinerijos mokslų disciplina, apimanti visus PĮ kūrimo etapus, pradedant nuo sistemos specifikacijos ir baigiant sistemos palaikymu po to, kai ji buvo pradėta naudoti </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 27. 27. PI - inžinerijos mokslų disciplina <ul><li>Inžinieriai kuria veikiančius daiktus </li></ul><ul><li>Jie parenka teorijas, metodus ir priemones, tinkančius tam tikrai sprendžiamai problemai, tačiau netgi jeigu nagrinėjamu atveju negalima rasti tinkamų teorijų, metodų ar priemonių, inžinieriai vis tiek bando surasti sprendimą </li></ul><ul><li>Be to, inžinieriai nuolat dirba ribojami organizacinių ir finansinių reikalavimų, todėl jie ieško sprendimų, kurie tuos reikalavimus atitiktų </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 28. 28. PI ir PĮ kūrimo etapai <ul><li>Programų inžinerija nagrinėja ne tik techninius PĮ kūrimo aspektus, bet ir tokius procesus, kaip PĮ projektų valdymas, priemonių, metodų ir teorijų, palengvinančių PĮ kūrimo proceso eigą, kūrimas </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 29. 29. PI ir kompiuterių mokslas <ul><li>Kompiuterių mokslas apima teorijas apie kompiuterius ir PĮ sistemų sandarą, kai tuo tarpu PI yra mokslas apie praktinę PĮ sistemų kūrimo pusę </li></ul><ul><li>Programų inžinieriams yra reikalingos kai kurios bazinės kompiuterių mokslo žinios, lygiai taip pat, kaip fizikos žinios yra reikalingos elektronikos inžinieriams </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 30. 30. Programinės įrangos procesas (1) <ul><li>PĮ procesas yra aibė veiksmų ir su jais susijusių rezultatų, kurie kuria PĮ produktą </li></ul><ul><li>Egzistuoja 4 bendri veiksmai, būdingi visiems PĮ procesams: </li></ul><ul><ul><li>PĮ specifikavimas. Jo metu aprašomas kuriamos sistemos funkcionalumas ir jam taikomi apribojimai </li></ul></ul><ul><ul><li>PĮ kūrimas. Jo metu pagal sukurtą specifikaciją yra kuriama PĮ </li></ul></ul><ul><ul><li>PĮ atestacija ( validation ). Jo metu tikrinama, ar sukurta PĮ atitinka vartotojo jai keliamus reikalavimus </li></ul></ul><ul><ul><li>PĮ evoliucija ( evolution ). PĮ kinta, kad tenkintų besikeičiančius savo vartotojų reikalavimus </li></ul></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 31. 31. Programinės įrangos procesas (2) <ul><li>Skirtingi PĮ procesai šiuos veiksmus organizuoja skirtingai </li></ul><ul><li>Jie yra parenkami priklausomai nuo kuriamos PĮ tipo, tačiau jeigu parenkant proces o organizavimo būdą suklystama, tai gali neigiamai įtakoti PĮ kokybę </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 32. 32. Programinės įrangos proceso modelis <ul><li>PĮ proceso modelis yra supaprastintas PĮ proceso apibūdinimas, pateiktas iš tam tikros perspektyvos </li></ul><ul><li>PĮ proceso modelių aprašymuose yra pateikiami procese atliekami veiksmai, sukuriami produktai ir žmonių, dalyvaujančių procese, rolės </li></ul><ul><li>Egzistuoja nemažai PĮ proceso modelių: krioklio, evoliucinis, formalios transformacijos, sistemos sukūrimas, panaudojant jau egzistuojančius komponentus ir kt. </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 33. 33. PĮ proceso tipai (1) <ul><li>Darbų sekų ( workflow ) modelis . Jis aprašo procese atliekamus veiksmus, pateikiant jų įėjimo, išėjimo duomenis ir veiksmų tarpusavio priklausomybes </li></ul><ul><li>Veiklos ( activity ) modelis . Jis vaizduoja PĮ procesą kaip veiksmų, atliekančių tam tikras duomenų transformacijas, seką. Jis pavaizduoja, kaip įėjimo duomenys, tokie kaip reikalavimų specifikacija, yra transformuojami į išėjimo duomenis, tokius kaip projektavimo dokumentas </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 34. 34. PĮ proceso tipai (2) <ul><li>Rolių/veiksmų ( role/action ) modelis . Jis atvaizduoja žmonių, dalyvaujančių procese, roles ir veiksmus, už kuriuos jie yra atsakingi </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 35. 35. Programų inžinerijos sąnaudos (1) <ul><li>PI sąnaudos priklauso nuo naudojamo PĮ modelio ir kuriamos PĮ tipo </li></ul><ul><li>Jeigu visas PI sąnaudas padalinsime į 100 vienetų, tai sąnaudų pasiskirstymas atrodytų taip : </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 36. 36. Programų inžinerijos sąnaudos (2) <ul><li>Be kūrimo sąnaudų, egzistuoja dar ir sistemos evoliucijos sąnaudos </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 37. 37. Programų inžinerijos metodai (1) <ul><li>PI metodas yra struktūrizuotas požiūris į PĮ kūrimą, kurio tikslas yra palengvinti aukštos kokybės PĮ kūrimą sąnaudų atžvilgiu efektyviu būdu </li></ul><ul><li>1970 m. buvo sukurtas struktūrinės analizės metodas, kuris išskirdavo svarbiausias kuriamos sistemos funkcijas </li></ul><ul><li>1980-1990 m. pasirodė objektiškai orientuotos analizės metodai </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 38. 38. CASE priemonės <ul><li>CASE ( Computer-Aided Software Engineering ) apima didelį spektrą skirtingų tipų programų, kurios skirtos palaikyti PĮ proceso etapus, tokius kaip reikalavimų analizė, sistemos modeliavimas, testavimas ir kt. </li></ul><ul><li>Visi PI metodai dabar turi savo priemones, tokias kaip metode naudojamų žymėjimų redaktoriai, analizės priemonės, tikrinančios sistemos modelius, bei ataskaitų generavimo priemonės, leidžiančios greitai sukurti sistemos dokumentaciją </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 39. 39. Geros programinės įrangos atributai (1) <ul><li>Kartu su savo atliekamomis funkcijomis, PĮ turi eilę atributų, leidžiančių įvertinti jos kokybę </li></ul><ul><li>Priklausomai nuo PĮ paskirties, jai priskiriami atributai ir reikšmės, kurias jie turi įgyti, kad PĮ būtų tinkama naudoti </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 40. 40. Geros programinės įrangos atributai (2) <ul><li>Palaikomumas ( maintainability ) - PĮ turi būti sukurta taip, kad ji galėtų patenkinti nuolat besikeičiančius vartotojo reikalavimus </li></ul><ul><li>Patikimumas ( reliability ) - PĮ turi funkcionuoti taip, kad funkcionavimo sutrikimo atveju savo veikimo aplinkai nepadarytų fizinės ir ekonominės žalos </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 41. 41. Geros programinės įrangos atributai (3) <ul><li>Našumas ( efficiency ) - PĮ turi efektyviai išnaudoti jai skirtus resursus, tokius kaip procesorius, atmintis ir t.t. </li></ul><ul><li>Panaudojamumas ( usability ) - PĮ turi būti patogi naudoti savo vartotojams, t.y. turėti patogią vartotojo sąsają ir gerą dokumentaciją </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 42. 42. Pagrindiniai PI uždaviniai (1) <ul><li>Paveldėtųjų sistemų ( legacy systems ) problema </li></ul><ul><ul><li>d augelis šiais laikais naudojamų PĮ sistemų buvo sukurtos prieš daugelį metų, panaudojant jau atgyvenusias kūrimo priemones </li></ul></ul><ul><ul><li>j os vis dar yra labai svarbios savo vartotojams </li></ul></ul><ul><ul><li>PI nagrinėja, kaip su mažiausiomis sąnaudomis modernizuoti šias senas sistemas, kad jos taptų lengviau palaikomos, išlaikytų jau esamą funkcionalumą ir būtų lengvai papildomos naujomis galimybėmis </li></ul></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 43. 43. Pagrindiniai PI uždaviniai (2) <ul><li>Heterogeniškumo problema </li></ul><ul><ul><li>š iais laikais kuriama vis daugiau paskirstyto tipo sistemų, veikiančių tinkle, kurį sudaro skirtingo tipo kompiuterinė ir palaikančioji programinė įranga </li></ul></ul><ul><ul><li>PI kuria įvairias metodikas, kaip sukurti lanksčią paskirstytąją sistemą </li></ul></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 44. 44. Pagrindiniai PI uždaviniai (3) <ul><li>Programinės įrangos pristatymo problema </li></ul><ul><ul><li>d augumos PI metodų taikymas reikalauja nemažai laiko, tačiau šiais laikais versle laukti negalima </li></ul></ul><ul><ul><li>PĮ turi būti kuriama ir pritaikoma prie naujų savo vartotojų reikalavimų per labai trumpą laiką, todėl svarbu surasti būdus, kaip sutrumpinti programų inžinerijos metodų taikymo laiką, kad dėl to nenukentėtų kuriamos PĮ kokybė </li></ul></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 45. 45. Profesinė ir etinė inžinierių atsakomybė 2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 46. 46. Programų inžinierių atsakomybė <ul><li>Kaip ir kitų sričių specialistai, taip ir programų inžinieriai turi suvokti, kad jų atsakomybė yra daug platesnė negu vien tik savo srities žinių taikymas </li></ul><ul><li>Programų inžinerija yra apribota vietinių ir tarptautinių įstatymų, todėl jos specialistai turi elgtis etiškai ir paisyti moralės normų, norėdami, kad juos gerbtų kaip profesionalus </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 47. 47. Programų inžinierių atsakomybės sritys (1) <ul><li>Konfidencialumas . Programų inžinieriai turi gerbti savo darbdavių ir klientų konfidencialumą, nepaisant to, ar buvo sudarytas oficialus, konfidencialumą garantuojantis susitarimas </li></ul><ul><li>Kompetencija . Programų inžinieriai neturėtų pervertinti savo kompetencijos ribų ir sąmoningai nepriimti darbo, žinodami, kad bus nepajėgūs jo atlikti </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 48. 48. Programų inžinierių atsakomybės sritys (2) <ul><li>Intelektualios nuosavybės teisės . Programų inžinieriai turėtų žinoti įstatymus, reglamentuojančius intelektualios nuosavybės panaudojimą, ir užtikrinti savo darbdavių ir klientų intelektualios nuosavybės saugumą </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 49. 49. Programų inžinierių atsakomybės sritys (3) <ul><li>Neteisėtas kompiuterio naudojimas . Programų inžinieriai neturėtų piktnaudžiauti savo žiniomis norėdami neteisėtai pasinaudoti kitiems žmonėms priklausančiais kompiuteriais </li></ul><ul><li>Neteisėtas kompiuterio naudojimas apima paprasčiausią žaidimą su darbdavio suteiktu kompiuteriu, ir baigiant daug rimtesniais veiksmais, kaip pavyzdžiui, virusų platinimas </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 50. 50. Profesinės etikos kodeksus kuriančios organizacijos <ul><li>ACM ( Association for Computing Machinery ) </li></ul><ul><li>IEEE ( Institute of Electrical and Electronic Engineering ) </li></ul><ul><li>Britų Kompiuterinė Bendrija </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 51. 51. ACM ir IEEE sukurto etikos kodekso principai (1) <ul><li>Visuomenė ( Public ). Programų inžinieriai turi elgtis taip, kad jų elgesys neprieštarautų visuomenės interesams </li></ul><ul><li>Klientas ir darbdavys ( Client and Employer ). Programų inžinieriai turi dirbti taip, kad jų darbo rezultatai atitiktų klientų ir darbdavio interesus, tačiau neprieštarautų visuomenės interesams </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 52. 52. ACM ir IEEE sukurto etikos kodekso principai (2) <ul><li>Produktas ( Product ). Programų inžinieriai turi užtikrinti, kad jų kuriami produktai ir jų modifikacijos atitiktų aukščiausius technologinius standartus </li></ul><ul><li>Vertinimas ( Judgement ). Programų inžinieriai turi atlikti nuo nieko nepriklausomus profesionalius vertinimus </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 53. 53. ACM ir IEEE sukurto etikos kodekso principai (3) <ul><li>Valdymas ( Management ). Programų inžinerijos vadovai ir specialistai turi laikytis griežtų etikos normų programinės įrangos kūrimo proceso valdyme ir programinės įrangos palaikymo procese </li></ul><ul><li>Profesija ( Profession ). Programų inžinieriai turi nuolat kelti savo profesinės etikos lygį, kuris būtų suderinamas su visuomenės interesais </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 54. 54. ACM ir IEEE sukurto etikos kodekso principai (4) <ul><li>Kolegos ( Colleagues ). Programų inžinieriai turi būti sąžiningi savo kolegų atžvilgiu, ir padėti, jeigu šie susiduria su problemomis savo darbe </li></ul><ul><li>Asmuo ( Self ). Kiekvienas programų inžinierius turi nuolat tobulinti savo profesinius įgūdžius, mokytis, kad pagilintų žinias, reikalingas darbe, bei skatinti kitus savo srities profesionalus laikytis visų etikos normų </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 55. 55. Etinės dilemos programų inžinerijoje (1) <ul><li>K ą daryti, jeigu Jūs nepritariate savo vyresnybės vykdomai politikai ? </li></ul><ul><li>K ada reikia pranešti administracijai apie tai, jog programinės įrangos projektas susidūrė su problemomis? </li></ul><ul><li>Tuomet kiekvienas žmogus pagalvoja apie atsistatydinimą iš užimamų pareigų. Tačiau toks pasirinkimas neigiamai veikia jų šeimą, verslo partnerius ir pan . </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 56. 56. Etinės dilemos programų inžinerijoje (2) <ul><li>Labai nemaloni situacija kiekvienam inžinieriui profesionalui yra tada, kai jų darbdavys elgiasi neetiškai </li></ul><ul><li>Pavyzdžiui, jo kompanija kuria saugumo atžvilgiu kritinę sistemą, tačiau dėl laiko stokos, padirba saugumo įvertinimo rezultatus. Kaip elgtis programų inžinieriui: informuoti apie tai savo klientą ar likti lojaliam darbdaviui? </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 57. 57. Etinės dilemos programų inžinerijoje (3) <ul><li>S augumo kriterijai, kuriuos turi tenkinti sistema, gali būti per griežti, ir netgi nepilnai juos atitikdama, sistema puikiai funkcionuotų </li></ul><ul><li>Tačiau ji gali blogai veikti ir atitikdama visus jai keliamus kriterijus </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 58. 58. Etinės dilemos programų inžinerijoje (4) <ul><li>J eigu programų inžinierius praneš apie kriterijų vertinimo rezultatų padirbimą klientui, tai gali sukelti daug problemų jo darbdavio reputacijai, kai tuo tarpu sistema būtų funkcionavusi puikiai ir su esamais kriterijų parodymais </li></ul><ul><li>Tačiau jeigu dėl testavimo rezultatų padirbimo sistema vis dėlto iš tikrųjų veiktų blogai, daug nuostolių patirtų vartotojas </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 59. 59. Etinės dilemos programų inžinerijoje (5) <ul><li>Taigi, prieš priimant sprendimą, reikia gerai apsvarstyti visus už ir prieš, tačiau visada pirmiausia gerbti savo darbdavio teises </li></ul>2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt
 60. 60. Iliustracija 2011 metų sausio mėnesio 31 diena PI, Rolandas Krištapaitis, http://paskaitos.roleka.lt

×