Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skatteparadis

963 views

Published on

Et foredrag om skatteparadis jeg holdt bl.a. på årsmøtet til NTNU/HiST Attac i 2009 og for AUF i 2008.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Skatteparadis

 1. 1. Skatteparadis - Et eksempel - Hva er et skatteparadis? - Hva er problemet? - Hvorfor trengs skatt? - Hva kan gjøres?
 2. 2. Skatteparadis: Et fiktivt eksempel Hovedaksjonær i et stort multinasjonalt selskap JOHN
 3. 3. Skatteparadis: Et fiktivt eksempel Hovedaksjonær i et stort multinasjonalt selskap JOHN
 4. 4. Skatteparadis: Et fiktivt eksempel United Banana Company Datterselskapet UBC Datterselskapet UBC Costa Banana kjøper Norway selger bananer til bananer til en kostpris 5 kr pr stk. i kongeriket på 5 øre pr stk i Norge Republikken Costa Banana
 5. 5. Skatteparadis: Et fiktivt eksempel UBC har en årlig profitt på banansalget på 1000 000 000 kroner Internprising: - Handel internt i et selskap Avhengig av hvor mye UBC Costa Banana selger for til UBC Norge vil noe av profitten havne i Costa Banana, og noe i Norge. Problem: - Både Costa Banana og Norge har skatt!
 6. 6. Løsningen: UBC CB selger til UBC PT For 5 øre/banan og tjener kr 0. UBC Nor kjøper av UBC PT Den som ikke tjener penger, for 5 kr/banan og tjener kr 0, betaler heller ikke skatt... og betaler heller ikke skatt. $ $ UBC Paradiso Taxo UBC Costa Banana UBC Norway Bananene går rett til Norge
 7. 7. Hva er et skatteparadis? Ulike definisjoner OECD ser blant annet på disse punktene: 1. Ingen, eller neglisjerbare skatter 2. Beskyttelse/hemmelighold av personlig finansiell situasjon 3. Manglende gjennomsiktighet 4. quot;Ring fencingquot; (lavere skatt for selskaper eid av folk som ikke bor i skatteparadiset)
 8. 8. Hva er et skatteparadis? I følge OECD har vi 41 skatteparadis i verden i dag: Anguilla Jersey Antigua and Barbuda Liberia Dutch Antilles Maldives Aruba Malta The Bahamas Montserrat Bahrain Nauru Barbados Niue Belize Panama Bermuda Samoa Cyprus Saint Kitts et Nevis Dominica Sainta Lucia Gibraltar Saint Martin Grenada Saint Vincent and the Grenadines Guernsey Seychelles Cayman Islands Tonga Cook Islands Turks et Caicos Isle of Man Vanuatu Marshall Islands Non-cooperative: Mauritius Andorra British Virgin Islands Liechtenstein U.S. Virgin Islands Monaco
 9. 9. Hva er et skatteparadis? Tax Justice Network: TJN er en uavhengig organisasjon som jobber med forskning, analyser, og informasjonsarbeid på områder som har med skatt og reguleringer å gjøre. TJN om OECD: quot;this initiative is flawed, partly because it tends to reflect only the interests of rich OECD countries, and it fails to recognise the role that some of the world’s biggest financial centres – notably the City of London and New York – are tax havensquot;
 10. 10. London? Et skatteparadis? James Meek, The Guardian, forsøker å svare på hvorfor så mange søkkrike mennesker flytter til London: quot;One explanation is that in the past few years London has become, even more than in the 1990s, the world's conduit of choice for private wealth. Its generous tax treatment of the mega-rich, particularly those born abroad, makes it in some ways a virtual tax haven.quot; Og han siterer advokaten Caroline Garnham som hjelper mange av Londons skatteflyktninger med juridisk/økonomiske spørsmål: quot;I've always thought that England would benefit a lot by becoming an 'offshore haven'. It's already halfway there. Why not make more of it? We're only a tiny little islandquot;.
 11. 11. Tax Justice Networks liste - 72 skatteparadiser over hele verden - Særlig mange i Europa og Karibien - 34 av skatteparadisene her oppstått i løpet av de siste 30 årene - Problemet er i ferd med å forverres -> skattekonkurranse
 12. 12. Hva er problemet med skatteparadis? Skatteparadis er blant annet med på å: - legge til rette for kapitalflukt og å gjøre skatteunndragelse mulig, og undergraver dermed skattesystemet - bidra til å øke skattekonkuransen - gjøre det vanskeligere å oppdage forskjellige kriminelle aktiviteter (f.eks. korrupsjon, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme, trafficking)
 13. 13. Hvor ille er det? Christensen, Coleman & Kapoor 2005: - Minst halvparten av verdenshandelen går gjennom skatteparadis. (Paradisens sjøl står for bare 3% av verdens BNP) - 60% av internasjonal handel skjer internt i selskaper (internmisprising utbredt) - Verdiene som holdes i skatteparadis er estimert til 11billioner US$ (US= 11 trillion) Det er over 1/3 av verdens BNP. - 1990: 37 000 internasjonale selskaper med 175 000 datterselskaper i skatteparadis 2003: 64 000 internasjonale selskaper med 870 000 datterselskaper i skatteparadis - Dannes ca 150 000 nye skatteparadisselskaper årlig - Pengestrømmen gjennom skatteparadis er estimert til 7 billioner US$ (Tilsvarer hele den globale handelen med varer og tjenester)
 14. 14. Hvorfor trenger vi skatt? - Skaffe til veie offentlige midler - Redistribuere inntekter - Subsidiere/avgiftsbelegge varer - Styrke og beskytte demokratiske kanaler for politisk representasjon - Verktøy for å regulere økonomien
 15. 15. Skatt og utviklingsland Utviklingsland har I utgangspunktet mindre grunnlag for å få inn skatt en rike land, blant annet på grunn av: - Svak offentlig sektor som har problemer med skatteinnkrevning - Stor del av økonomien er uformell - Tradisjonelt har mange utviklingsland fått en stor del av inntektene fra toll, dette har blitt vanskeligere med krav fra IMF/WB og WTO om å liberalisere handel. I tillegg til dette kommer skattekonkurranse og skatteparadis
 16. 16. Skattekonkuranse Land presses til å senke skattene for å tiltrekke seg investeringer eller hindre kapitalflukt. - senke det generelle skattenivået - innføre regler om f. eks. lavere skatter for utenlandske selskaper, - opprette frihandelssoner. Fører til: - mindre skatteinntekter - skattebyrden vris til de delene av samfunnet som ikke har mulighet til å flytte til skatteparadiser: skatt på arbeid og på konsum
 17. 17. Skatt og utviklingsland U-land har spesielle utfordringer som gjør skatt og offentlige midler ekstra viktige: - Fattigdom - Mangler infrastruktur - Behov for å bygge opp et offentlig velferdstilbud. - Høy risiko ved investeringer og mangler en kapital-rik privat sektor
 18. 18. Hva skjer? OECD: Gjort noe, men har ingen utøvende myndighet Landene må selv velge å implementere retningslinjer. Nå bare 3 skatteparadis som “non cooperative” OECD anbefaler bilaterale skatteavtaler Attac/TJN foreslår: Ny type regnskapsrapprapportering – land til land-rapportering (country by country reporting). EU: EU-parlamentet har avvist forslag til nytt regnskapssystem utviklet av de store revisorselskapene, og vil ha in cbcrep i “extractive industries” Norge: - Vedtok i fjor en lov om internprising - Leder en internasjonal “task force”
 19. 19. Hva må gjøres? Norge: - Innføre CBC-rapportering - Ingen statlig eide selskaper bør drive business i skatteparadis - Ingen offentlige kontrakter til selskaper som opererer i skatteparadis. - Oljefondet…? - Få også finans-, kommunal- og handelsdept. med?
 20. 20. Hva kan DU gjøre?  Meld deg inn i Attac!  Jeg har med verveblokka!
 21. 21. Lær mer:  Tax Justice Network: www.taxjustice.net  Attac Norges ressursside om skatterettferd: attac.no ->meninger -> skatterettferd -> ressursside om skatterettferd  Her finner du bl.a. rapportene: Tax us if you can, Closing the floodgates og More Taxes

×